View More View Less
 • 1 1074 Budapest, Barát utca 9. I. em. 4.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Ardagh, J. (1999) A francia világ atlasza. Budapest, Helikon Kiadó.

 • 2

  Barna E. (2018) Popzene, kapitalizmus és reziliencia: kulturális hibridizáció a zenében. Tett.Merce.hu, augusztus 5.

 • 3

  Bence Gy. & Kis J. (1983) A szovjet típusú társadalom marxista szemmel. Párizs, Magyar Füzetek kiadása.

 • 4

  Bence Gy., Kis J. & Márkus Gy. (1972) Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? Budapest, T-Twins Kiadó – Lukács Archívum.

 • 5

  Brooks, D. (2000) Bobos in Paradise. The New Upper Class and How to Get There. New York.

 • 6

  Frei, N. (2008) Jugendevolte und globaler Protest. Dtv., München.

 • 7

  Dutschke, R. (é. n.) A nemzetközi felszabadítási harc történelmi feltételei. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/diakmozgalmak-a-hatvanas-evekben/a-diaklazadasok-ideologiaja-koveteleseik-eredmenyeik

 • 8

  Heller Á. (1978) Az ösztönök. Az érzelmek elmélete. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 9

  Kiss V. (2018) Ideológia, kritika, posztmarxizmus. A baloldal új korszaka felé. Budapest, Napvilág Kiadó.

 • 10

  Massiah, G. (2008) Mai 1968 dans le monde. Forrás: Attac France. http://www.france.at-tac.org

 • 11

  Staab, P. & Nachtwey, O. (2018) A piacok és a munkaerő feletti kontroll a digitális kapitalizmusban. Fordulat, No. 23. pp. 96–121.

 • 12

  Szalai E. (1989) Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek. Budapest, Aula Kiadó.

 • 13

  Szalai E. (1995) Feljegyzések a cethal gyomrából. Kritika, (november) pp. 3–9.

 • 14

  Szalai E. (2006) Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet… Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 15

  Szalai E. (2011) Koordinátákon kívül. Fiatal felnőttek a mai Magyarországon. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 16

  Szalai E. (2014) Autonómia vagy újkiszolgáltatottság. Budapest, Kalligram Kiadó.

 • 17

  Szalai E. (2018a) Hatalom és értelmiség a globális térben. Budapest, Kalligram Kiadó.

 • 18

  Szalai E. (2018b) Balliberálisok? Reformértelmiség a Kádár-korszakban. Mérce, (július 15.)

 • 19

  Tallár F. (2018) ’68 és a neoliberális fordulat. Új Egyenlőség, (június 12.)

 • 20

  Turner, F. (2018) A hálózatok diadala. Fordulat, No. 23. pp. 9–32.