View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem
Open access

Absztrakt:

A tanulmány az összetett tartalmú 68-as események azon vonulatával foglalkozik, amely közvetlenül az egyetem intézményrendszerét érintette. Áttekinti a diákság elégedetlenségének hátterében álló, az egyetem szinte minden elemét érintő általános folyamatokat és az egyetemi polgárok fő követeléseit. Három város – Oslo, Tokió és Párizs – diáklázadásait mutatja be, érzékeltetve, hogy az alapvetően közös vonásokat felmutató események milyen különböző jellemzőkkel bírtak. Az események hatására több tekintetben gyökeresen megváltozott a felsőoktatás intézményrendszere. Létrejött az ún. nem egyetemi szektor, elterjedt a képviseleti jellegű intézményi kormányzási rendszer, és mintegy mellékhatásként megindultak az ifjúságra irányuló kutatások.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Aamodt, J. K. & Tönder, J-K. (1993) Between the Market and the Welfare State: How to Adjust Norwegian Higher Education to New Principles. In: Academic Freedom and University Autonomy. CEPES Papers on Higher Education. Bucharest, UNESCO European Centre for Higher Education. pp. 249–257.

 • 2

  Aamodt, P. O., Kyvik, S. & Skoie, H. (1991) Norway: Towards a More Indirect Model of Governance? In: Neave, G. (ed.) The Changing Relationship Between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford, New York, Frankfurt etc., Pergamon Press. pp. 129–144.

 • 3

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Oxford, New York, Tokyo, Pergamon Press.

 • 4

  Geiger, R. L. (1986) Private Sector in Higher Education. Structure, Function and Change in Eight Countries. Ann Arbor, The University of Michigan Press.

 • 5

  Graaff J. H. & Furth, D. (1978) Introduction. In: Clark, B. R., Graaff, J. H., Furth, D., Goldschmidt, D. & Wheeler, D.: Academic Power. Patterns of Authority in Seven National System of Higher Education. New York, Praeger Publisher. pp. 1–12.

 • 6

  Hrubos I. (1999) A japán felsőoktatási modell. Educatio Füzetek. Kutatás Közben 226. Budapest, Oktatáskutató Intézet. http://mek.oszk.hu/09400/09499/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 7

  Hrubos I. (2015) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság. (HERA Évkönyvek III.) Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 263–274. http://hera.org.hu/hera-evkonyv-2015/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 8

  Kaneko, M. (1989) Financing Higher Education in Japan. Trends and Issues. (Hiroshima University International Publication Series No. 4.) Research Institute for Higher Education.

 • 9

  Karády V. (2006) Egy ellenmodell: a napóleoni „francia egyetem” és utóélete. Educatio, Vol. 15. No. 4. pp. 684–702. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=63 [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 10

  Massiah G. (2008) 1968 májusa a nagyvilágban. Eszmélet, Jan. 1. http://www.eszmelet.hu/gustave_massiah-1968-majusa-a-nagyvilagban/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 11

  Neave, G. & Vught, F. A. (1991) Conclusion. In: Neave, G. & Vught, F. A. (eds) Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto, Pergamon Press. pp. 239–255.

 • 12

  Osaki, H. (1997) The Structure of University Administration in Japan. Higher Education, No. 34. pp. 151–163.

 • 13

  Riesman, D. (1973) Commentary and Epilogue. In: Riesman, D. & Stadtman, V. A. (eds) Academic Transformation. New York, Mc Graw-Hill Book Co. pp. 409–474.

 • 14

  Stadtman, V. A. (1973) Constellation in a Neboulous Galaxy. In: Riesman, D. & Stadtman, V. A. (eds) Academic Transformation. New York, Mc Graw-Hill Book Co. pp. 1–11.

 • 15

  Trow, M. (1974) Problems in the Transition from Elit to Mass Higher Education. From the General Report on the Conference on Future Structure of Post-Secondary Education. OECD, Paris 1973. Carnegy Foundation of Higher Education. Berkeley, California http://eric.ed.gov/?id=ED091983 [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 16

  Trow, M. (1984) The Analyses of Status. In: Clark, B. R. (ed.) Perspectives in Higher Education. Eight Disciplinary and Comparative Views. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press. pp. 132–164.

 • 17

  Vught, F. A. (1989) Innovation and Reforms in Higher Education. In: Vught, F. A. (ed.) Governmental Reforms in Higher Education. London, Jessica Kingsley Publishers. pp. 47–72.

 • 18

  Wittrock, B. (1993) The Modern University: The Three Transformations. In: Rothblatt, Sh. & Wittrock, B. (eds) The European and American University since 1800. Historical and Sociological Essays. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 303–362.

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

Language: Hungarian

Founded in 1991
Publication: One volume of four issues annually

Publishing Model: Open Access

Publication Programme: Online Only / 2020: Vol. 29

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Zsuzsanna Hanna Biró, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • Anikó Fehérvári, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Katalin Forray R., Pécsi Tudományegyetem
 • Ildikó Hrubos, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Zoltán Györgyi 
 • Tamás Kozma, Debreceni Egyetem
 • Gergely Kováts, Budapesti Corvinus Egyetem 
 • Péter Lukács, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • Péter Tibor Nagy, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • István Polónyi, Debreceni Egyetem
 • Géza Sáska, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Marianna Szemerszki 
 • Krisztián Széll, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Gábor Tomasz
 • Zsuzsanna Veroszta, KSH Népességtudományi Kutatóintézet

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528