View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem

Absztrakt:

A tanulmány az összetett tartalmú 68-as események azon vonulatával foglalkozik, amely közvetlenül az egyetem intézményrendszerét érintette. Áttekinti a diákság elégedetlenségének hátterében álló, az egyetem szinte minden elemét érintő általános folyamatokat és az egyetemi polgárok fő követeléseit. Három város – Oslo, Tokió és Párizs – diáklázadásait mutatja be, érzékeltetve, hogy az alapvetően közös vonásokat felmutató események milyen különböző jellemzőkkel bírtak. Az események hatására több tekintetben gyökeresen megváltozott a felsőoktatás intézményrendszere. Létrejött az ún. nem egyetemi szektor, elterjedt a képviseleti jellegű intézményi kormányzási rendszer, és mintegy mellékhatásként megindultak az ifjúságra irányuló kutatások.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Aamodt, J. K. & Tönder, J-K. (1993) Between the Market and the Welfare State: How to Adjust Norwegian Higher Education to New Principles. In: Academic Freedom and University Autonomy. CEPES Papers on Higher Education. Bucharest, UNESCO European Centre for Higher Education. pp. 249–257.

 • 2

  Aamodt, P. O., Kyvik, S. & Skoie, H. (1991) Norway: Towards a More Indirect Model of Governance? In: Neave, G. (ed.) The Changing Relationship Between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford, New York, Frankfurt etc., Pergamon Press. pp. 129–144.

 • 3

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Oxford, New York, Tokyo, Pergamon Press.

 • 4

  Geiger, R. L. (1986) Private Sector in Higher Education. Structure, Function and Change in Eight Countries. Ann Arbor, The University of Michigan Press.

 • 5

  Graaff J. H. & Furth, D. (1978) Introduction. In: Clark, B. R., Graaff, J. H., Furth, D., Goldschmidt, D. & Wheeler, D.: Academic Power. Patterns of Authority in Seven National System of Higher Education. New York, Praeger Publisher. pp. 1–12.

 • 6

  Hrubos I. (1999) A japán felsőoktatási modell. Educatio Füzetek. Kutatás Közben 226. Budapest, Oktatáskutató Intézet. http://mek.oszk.hu/09400/09499/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 7

  Hrubos I. (2015) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság. (HERA Évkönyvek III.) Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 263–274. http://hera.org.hu/hera-evkonyv-2015/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 8

  Kaneko, M. (1989) Financing Higher Education in Japan. Trends and Issues. (Hiroshima University International Publication Series No. 4.) Research Institute for Higher Education.

 • 9

  Karády V. (2006) Egy ellenmodell: a napóleoni „francia egyetem” és utóélete. Educatio, Vol. 15. No. 4. pp. 684–702. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=63 [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 10

  Massiah G. (2008) 1968 májusa a nagyvilágban. Eszmélet, Jan. 1. http://www.eszmelet.hu/gustave_massiah-1968-majusa-a-nagyvilagban/ [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 11

  Neave, G. & Vught, F. A. (1991) Conclusion. In: Neave, G. & Vught, F. A. (eds) Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto, Pergamon Press. pp. 239–255.

 • 12

  Osaki, H. (1997) The Structure of University Administration in Japan. Higher Education, No. 34. pp. 151–163.

 • 13

  Riesman, D. (1973) Commentary and Epilogue. In: Riesman, D. & Stadtman, V. A. (eds) Academic Transformation. New York, Mc Graw-Hill Book Co. pp. 409–474.

 • 14

  Stadtman, V. A. (1973) Constellation in a Neboulous Galaxy. In: Riesman, D. & Stadtman, V. A. (eds) Academic Transformation. New York, Mc Graw-Hill Book Co. pp. 1–11.

 • 15

  Trow, M. (1974) Problems in the Transition from Elit to Mass Higher Education. From the General Report on the Conference on Future Structure of Post-Secondary Education. OECD, Paris 1973. Carnegy Foundation of Higher Education. Berkeley, California http://eric.ed.gov/?id=ED091983 [Letöltve: 2018. 06. 04.]

 • 16

  Trow, M. (1984) The Analyses of Status. In: Clark, B. R. (ed.) Perspectives in Higher Education. Eight Disciplinary and Comparative Views. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press. pp. 132–164.

 • 17

  Vught, F. A. (1989) Innovation and Reforms in Higher Education. In: Vught, F. A. (ed.) Governmental Reforms in Higher Education. London, Jessica Kingsley Publishers. pp. 47–72.

 • 18

  Wittrock, B. (1993) The Modern University: The Three Transformations. In: Rothblatt, Sh. & Wittrock, B. (eds) The European and American University since 1800. Historical and Sociological Essays. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 303–362.