View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

Absztrakt:

A szerző művelődéstörténeti kontextusba ágyazva vizsgálja, hogy az 1968-as esztendő „nagy eseményei” (gazdasági reform Magyarországon, diáklázadás Franciaországban, a „prágai tavasz” és leverése) miképp tükröződtek a hazai pedagógiai gondolkodásban és gyakorlatban. Igazolható-e, hogy a „reformista” és „ellenreformista” konfliktus mellett megjelent a „dogmatikus baloldal” és az „újbaloldal” párviadala is?

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  A francia demokratikus egyetemért (1968) Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 11. pp. 1029–1320.

 • 2

  A gazdasági mechanizmus reformja és a köznevelés (1968) Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 1. pp. 1–5.

 • 3

  Ágoston Gy. (1970) Vita-összefoglaló az első témáról. In: Horváth Lajos (főszerk.) A szocialista személyiség nevelése és a közösség. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság. pp. 235–240.

 • 4

  A pedagógiai kísérlet metodikai problémái (1966) Pedagógiai Szemle, Vol. XVI. No. 10. pp. 869–937.

 • 5

  Az általánosan művelő tanítás tartalma (1968) Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 5. [Benne: Kiss Árpád (p. 388.), Szkatkin (p. 400.), Bloom (p. 406.)]

 • 6

  Balogh J. (1967) Vizuális nevelés – korszerű pedagógia. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 7

  Barabás T. (1968) Vita Franciaországban az egyetemi felvételiről és érettségiről. Köznevelés, No. 1.

 • 8

  Báthory Z. (1968) A tantárgyi osztályozás néhány jellegzetessége. Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 12. pp. 1077–1083.

 • 9

  Báthory Z. & Junghaus I. (1989) A szentlőrinci iskolakísérlet értékelése. Budapest, Közoktatási Kutatások Titkársága. 13. 1989. szeptember.

 • 10

  Báthory Z. & Szokolszky I. (1968) Adalékok az érettségi vizsgaosztályzatok megítéléséhez. Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 1. pp. 16–28.

 • 11

  Bernáth J., Horváth M., Mihály O. & Páldi J. (1981) Az önálló tanulás feltételei és lehetőségei. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 12

  Bernáth J. & Medvegy A. (1967) Két iskola találkozása. Köznevelés, Vol. XXII. No. 10. pp. 375–377.

 • 13

  Bini, G. (1967) Marxizmus az olasz pedagógiában és iskolapolitikában. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 1014–1029.

 • 14

  Bodor F. (ed. 1981) Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980. Budapest, Népművelési Intézet.

 • 15

  Cach, J. (1967) Pedagógia, hagyomány, marxizmus. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 1000–1013.

 • 16

  Dalos Gy. (2000) Kommentár. Mozgó Világ. 3 sz. http://epa.oszk.hu/01300/01326/00003/marciu3.htm [Letöltve: 2018. 07. 08.]

 • 17

  Debreczeni T. (1989) Egy amatőr emlékezése 1966–1978. Budapest, Országos Közművelődési Központ.

 • 18

  Debreczeni T. (2008) Különbéke Debrecenben, 1957–1966. Budapest, Academia Ludi et Artis.

 • 19

  Diósi Pál (2016) Végtelen mínusz egy. Budapest, Syllabux.

 • 20

  Faludi Sz. (1967) Munka és iskola. Köznevelés, Vol. XXII. Nos 13–14. pp. 527–530.

 • 21

  Fonay T. (1967) Osztályvezető lettem. Köznevelés, Vol. XXII. No. 21. pp. 821–822.

 • 22

  Földes É. (1968a) Neveléstörténeti Múzeum Párizsban. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 5. pp. 185–186.

 • 23

  Földes É. (1968b) G. Coignot könyvéről. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 10. pp. 393–394.

 • 24

  Gábor I. (1968) Színház és ifjúság. Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 11. p. 1025.

 • 25

  Gáspár L. (1963) Pedagógiai problémák egy tanyasi iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

 • 26

  Gáspár L. (1967) Makarenko Magyarországon. Köznevelés, Vol. XXII. No. 20. p. 794.

 • 27

  Gáspár L. (1968) A közösségi tevékenységekre épülő nevelési folyamat általános vonásai. In: Kiss Á., Nagy S., Szarka J. & Szokolszky I. (eds): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1967. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 59–102.

 • 28

  Gáspár L. (1984) A szentlőrinci iskolakísérlet I. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 29

  Gazsó F. (1967) A pedagógusok és a munka. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 3. pp. 210–222.

 • 30

  Gazsó F. (1967) Pályaválasztás és pedagógia. Köznevelés, Vol. XXII. No. 6. pp. 213–217.

 • 31

  Gergely F. (2008) KISZ – a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség története. Budapest, Holnap Kiadó.

 • 32

  Győri Illés Gy. (1969) Diákok lázadása. Köznevelés, No. 17. p. 25.

 • 33

  Horváth Gy. (1967a) Mister Dalton és én. Köznevelés, Vol. XXIII. Nos 13–14. pp. 524–526.

 • 34

  Horváth Gy. (1967b) Mit látott Dewey Szovjet-Oroszországban? Köznevelés, Vol. XXIII. Nos 15–16. pp. 605–607.

 • 35

  Horváth Gy. (1967c) Új Dewey? Köznevelés, Vol. XXIII. No. 23. pp. 903–905.

 • 36

  Horváth Gy. (1968) Vigotszkij „új” könyve. Köznevelés, Vol. XXIII. Nos 7–8. pp. 257–259.

 • 37

  Huszár T. & Szabó J. (1999) Restauráció vagy kiigazítás. Zrínyi Kiadó, Budapest.

 • 38

  Hunyady Gy.né (ed. 1970) Közösségi nevelés az általános iskolában (Módszertani tapasztalatok). Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 39

  Ifjúságpolitikai kérdések (1967) Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. Nos 7–8. pp. 577–590.

 • 40

  Illés L.né (1969) Napjaink ifjúságának erkölcsi és politikai arculata. Pedagógiai Szemle, Vol. XIX. No. 1. pp. 4–21.

 • 41

  Jandácsik P. (2014) Kiss Árpádné és a programozott oktatás. http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/kissarpad/20140625104.html [Letöltve: 2018. 06. 14.]

 • 42

  Jánosi S. (1979) Táncos krónika. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda.

 • 43

  Jausz B. (1967) A Magyar Pedagógiai Társaság terveiről, munkájáról. Köznevelés, No. 6. pp. 608–610.

 • 44

  Kádár J. (1967) Az eszme hű szolgálata vezesse a fiatalokat. Köznevelés, Vol. XXII. No. 15. pp. 561–567.

 • 45

  Kamarás I. (ed. 1977) Országalapítás Bakonyoszlopon. Budapest–Veszprém, SZK KMK – Eötvös Károly Megyei Könyvtár.

 • 46

  Kamarás I. (1984) „Rögeszmék” Bakonyoszlopon (olvasótábori krónika). Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 47

  Kamarás I. (2003) Fedőneve: olvasótábor. Új Pedagógiai Szemle , No. 1. p. 97.

 • 48

  Kelemen E. (2003) Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945–1990). Új Pedagógiai Szemle , No. 9. p. 25.

 • 49

  Kériné Sós J. (1968) Diákévek, diáksorsok. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 50

  Kériné Sós J. (1969) Jegyzetek disszidens diákokról. Pedagógiai Szemle, Vol. XIX. No. 1. pp. 42–53.

 • 51

  Kiss Á. (1967) Langevin–Wallon-tervezet. Köznevelés, Vol. XXII. 8. pp. 299–301.

 • 52

  Kiss Á. (1968) Régi gondok – új utak. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 21. pp. 811–814.

 • 53

  Kokas K. (1972) Képességfejlesztés zenei neveléssel. Budapest, Zeneműkiadó.

 • 54

  Komlósi S. (1968) Szülők iskolája – Párizs. Köznevelés, Vol. XXII. Nos 15–16. pp. 623–624.

 • 55

  Körmöczi L. (1968). Pályaválasztás, iskolaválasztás. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 21. pp. 1017–1019.

 • 56

  Lapunk ankétja (1967) a hátrányos helyzetben lévő tanulókról. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 5. [Benne: Bakonyi P. (p. 385.), Szarka J. (p. 398.), Kiss Á. (p. 397.), Simon Gy. (p. 403.), Kontra Gy. (p. 409.), Fábián Gy. (p. 412.)]

 • 57

  Loránd F. (1976) A Kertész utcaiak. Budapest, Megvető.

 • 58

  Lugossy J. (1967) Közoktatáspolitikánk néhány időszerű kérdéséről. Köznevelés, Vol. XXI. No. 18. pp. 641–645.

 • 59

  Medvegy A. (1967) Az új mechanizmus és az iskola. Köznevelés, Vol. XXII. No. 22. pp. 845–846.

 • 60

  Mihály O. (1999) Fordulat és pedagógia. In. Uő: Az emberi minőség esélyei. Budapest, OKKER. pp. 234–278.

 • 61

  Murai A. & Tóth Zs. (2018) 1968 Magyarországon – Miért hagytuk, hogy így legyen? Budapest, Scolar.

 • 62

  N. Sándor L. (1968) A magyar–csehszlovák oktatásügyi kapcsolatokról. Beszélgetés Jan Sedlak miniszterhelyettessel. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 10. pp. 385–386.

 • 63

  Nagy Á., Boros L., Folmeg B. & Trencsényi L. (2017) Az ifjúságügyi gondolkodás diszciplináris előtörténete. Kultúra és Közösség, Vol. VIII. No. 1. (a hivatkozott fejezet Nagy Ádám munkája – T. L.)

 • 64

  Oláh I. (1967a) Munkára nevelés a monori gimnáziumban I. Pedagógiai Szemle, Vol. CVII. No. 4. pp. 358–362.

 • 65

  Oláh I. (1967b) Munkára nevelés a monori gimnáziumban II. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 5. pp. 451–455.

 • 66

  Örvös L. (1967) Április elseje Párizsban. Köznevelés, Vol. XXII. No. 7. p. 253.

 • 67

  Örvös L. (1968) Karácsony Párizsban. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 24. p. 935.

 • 68

  Paksi L. (2011) Egy élet az anyanyelv-pedagógia szolgálatában – a tanyasi iskolától a Magyar Tudományos Akadémiáig. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=300 [Letöltve: 2018. 07. 13.]

 • 69

  Pataki F. (1967) A szovjet pedagógia első műhelyei. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. Nos 7–8. pp. 989–999.

 • 70

  Perche, M. (1967) Iskolareformok Franciaországban. Köznevelés, Vol. XXII. No. 19. pp. 746–747.

 • 71

  Petró A. (1967) Az irányítás új rendjéről. Köznevelés, Vol. XXII. No. 18. pp. 689–695.

 • 72

  Rehák F. (1967) A pedagógusállások pályázati rendszere. Köznevelés, Vol. XXII. No. 5. p. 161.

 • 73

  Reininger J. (1967) Harc a világi és demokratikus oktatásért Franciaországban. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 12. p. 1145.

 • 74

  Rozsnyai I.né (1968) Közösség születik. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 75

  Sáska G. (2011) Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát. A XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról. Budapest, Gondolat.

 • 76

  Simon Gy. (1967a) Bontakozik az élet a Magyar Pedagógiai Társaságban. Köznevelés, Vol. XXII. No. 22. pp. 849–851.

 • 77

  Simon Gy. (1967/b) A MPT ünnepi közgyűlése. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 12. pp. 1122–1127.

 • 78

  Szappanos B. (1968) A francia audiovizuális matematikaoktatás. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 9. pp. 343–346.

 • 79

  Szarka J. (1967) A forradalom pedagógiája. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 961–968.

 • 80

  Szebenyi P. (1985) Az általános iskola fejlődésútja. Pedagógiai Szemle, Vol. XXXV. No. 10. pp. 988–999.

 • 81

  Széchy É. (1967) Kollégiumi nevelésünk és a szovjet pedagógia. Köznevelés, Vol. XXIII. No. 20. pp. 775–777.

 • 82

  Székácsné Vida M. (1971) Gyermekművészet Japánban . Budapest, Corvina.

 • 83

  Székely T. (1967) Pataki Ferenc: Makarenko élete és pedagógiája. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 565–567.

 • 84

  Székely T. (1970) Az iskolaközösség tevékenységének rendszere (Bokányi Dezső Általános iskola). In: Hunyady Gy.né (ed.) Közösségi nevelés az általános iskolában (Módszertani tapasztalatok). Budapest, Tankönyvkiadó. pp. 38–101.

 • 85

  Sztamenov, I. (1967) A „Narodna Poszveta” a Nagy Október eszméinek megvalósításáért. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. p. 1036.

 • 86

  Tomka M. (1967) A nyugatnémet fiatalság felfogása a más nemzetekről és népcsoportokról. Pedagógiai Szemle, Vol. XVIII. No. 3. pp. 233–240.

 • 87

  Török J. (1987) Az ifjúsági klubmozgalom társadalomtörténeti vázlata. In: Uő. (2014) Vitairatok kultúráról , közművelődésről. Sárospatak, Zempléni Múzsa Alapítvány. pp. 19–63.

 • 88

  Trencsényi L. (2001–2002) A kis generáció. Magyar Felsőoktatás, 2001, No. 9. p. 35.; 2001, No. 10. p. 60.; 2002, Nos 1–2. p. 64.

 • 89

  Trencsényi L. (2002) Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára. Iskolakultúra, No. 11. p. 87.

 • 90

  Trencsényi L. (2017) Nagy Sándor és Gáspár László kései kézfogása. In: Garaczi I. & Hudra Á. (eds) Fogalmak harca. Írások a 70 éves Kiss Árpád tiszteletére. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. pp. 407–410.

 • 91

  Végh A. (1968) Állóvíz. Valóság, No. 4. p. 41.

 • 92

  Vendégh S. (1968) Hol tart a szakközépiskola? Köznevelés, Vol. XXIII. No. 11. pp. 407–408.

 • 93

  Veress J. & Harsányi I. (1969) A pedagógia, a szociológia és a pszichológia tudományközi kapcsolatairól. Pedagógiai Szemle, Vol. XIX. No. 1. pp. 22–41.

 • 94

  Vita az érettségiről (1967) Köznevelés, Vol. XXII. No. 24. pp. 924–927.

 • 95

  Vitazáró az érettségiről (1967) Köznevelés, Vol. XXII. Nos 19–20. pp. 765–766.

 • 96

  Winkler M. (é. n.) Vezetőség egy életút tükrében. http://winklermarta.com/oldal/vezetoseg-egy-eletut-tukreben [Letöltve: 2018. 06. 10.]