View More View Less
 • 1 MTA TK, 1453 Budapest Pf. 25.
Open access

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

 • 1

  Berszán L. (2015) Megküzdés és Reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 9–19.

 • 2

  Brunila, K. (2012) From Risk to Resilience. The Therapeutic Ethos in Youth Education. Education Inquiry, Vol. 13. No. 3. (September) pp. 451–464.

 • 3

  Ecclestone, K. & Lewis, L. (2013) Interventions for Resilience in Educational Settings: Challenging Policy Discourses of Risk and Vulnerability. Journal of Education Policy, Vol. 29. No. 2. pp. 195–216.

 • 4

  Feischmidt M. & Vidra Zs. (2011) Az oktatási integráció társadalmi lenyomatai. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest, Argumentum Kiadó. pp. 57–96.

 • 5

  Fekete Deák I. (2015) A családi környezet szerepe az egyén reziliens alkalmazkodásának kialakulásában. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 163–168.

 • 6

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. – Tóth I. G. (eds) Társadalmi Riport 2016. (Társadalmi riport, 14.) Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 7

  Joseph, J. (2015) A reziliencia mint beágyazott neoliberalizmus. A kormányzatiság egy megközelítése. Replika, No. 94. pp. 45–61.

 • 8

  OECD (2011) Against the Odds: Disadvantaged Students Who Succeed in Schools. OECD Publishing. http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/pisa-againsttheoddsdisadvantagedstudentswhosucceedinschool.htm [Letöltve: 2018. 09. 05.]

 • 9

  Papp Z. A. (2013) Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságról. Budapest, Argumentum Kiadó. pp. 69–88.

 • 10

  Székely I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. Replika, No. 94. pp. 7–23.

 • 11

  Széll K. (2017) Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztett iskolák. PHD-értekezés.http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/164025 [Letöltve: 2018. 09. 05.]

 • 12

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112.