View More View Less
 • 1 Kisebbségkutató Intézet, MTA TK, 1453 Budapest Pf. 25.
Open access

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

 • 1

  Berszán L. (2015) Megküzdés és Reziliencia? Amikor a kevesebb több. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 9–19.

 • 2

  Brunila, K. (2012) From Risk to Resilience. The Therapeutic Ethos in Youth Education. Education Inquiry, Vol. 13. No. 3. (September) pp. 451–464.

 • 3

  Ecclestone, K. & Lewis, L. (2013) Interventions for Resilience in Educational Settings: Challenging Policy Discourses of Risk and Vulnerability. Journal of Education Policy, Vol. 29. No. 2. pp. 195–216.

 • 4

  Feischmidt M. & Vidra Zs. (2011) Az oktatási integráció társadalmi lenyomatai. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Budapest, Argumentum Kiadó. pp. 57–96.

 • 5

  Fekete Deák I. (2015) A családi környezet szerepe az egyén reziliens alkalmazkodásának kialakulásában. Erdélyi Társadalom, Vol. 13. No. 1. pp. 163–168.

 • 6

  Hermann Z. & Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. – Tóth I. G. (eds) Társadalmi Riport 2016. (Társadalmi riport, 14.) Budapest, Tárki. pp. 311–333.

 • 7

  Joseph, J. (2015) A reziliencia mint beágyazott neoliberalizmus. A kormányzatiság egy megközelítése. Replika, No. 94. pp. 45–61.

 • 8

  OECD (2011) Against the Odds: Disadvantaged Students Who Succeed in Schools. OECD Publishing. http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/pisa-againsttheoddsdisadvantagedstudentswhosucceedinschool.htm [Letöltve: 2018. 09. 05.]

 • 9

  Papp Z. A. (2013) Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben. In: Bárdi N. & Tóth Á. (eds) Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságról. Budapest, Argumentum Kiadó. pp. 69–88.

 • 10

  Székely I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. Replika, No. 94. pp. 7–23.

 • 11

  Széll K. (2017) Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztett iskolák. PHD-értekezés.http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/164025 [Letöltve: 2018. 09. 05.]

 • 12

  Tomasz G. (2017) Erősödő egyházi jelenlét az oktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 1. pp. 94–112.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)