View More View Less
 • 1 ELTE PPK, Budapest
 • 2 SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas u. 10.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja feltárni és bemutatni a nyolcosztályos általános iskolában ének-zene tantárgyat oktató pedagógusok nézeteit a tanítással kapcsolatosan. A vizsgálatban 176 alsó tagozatos tanító és 272 ének-zene szakos tanár vett részt. Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történt. Az adatok kvantitatív módszerekkel való feldolgozásához az SPSS24 programot használtuk. A pedagóguscsoportok tanulásszervezési eljárásokkal, alkalmazott információforrásokkal és módszerekkel kapcsolatos nézeteik között több különbséget is feltártunk. Összefüggést találtunk a pedagógusok életkora, képzettsége, a pályán eltöltött gyakorlata és a tanításról alkotott nézeteik között.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Carter, K. G. (1986) The Status of Vocal/General Music Programs in Oklahoma Elementary Schools. Doctoral Dissertation. The University of Oklahoma.

 • 2

  Ernest, P. (1989) The Impact of Beliefs on the Teaching of Mathematics. In: P. Ernest (ed.) Math Teaching: The State of the Art. New York, Falmer Press. pp. 249–254.

 • 3

  Fives, H. & Buehl, M. M. (2008) What Do Teachers Believe? Developing a Framework for Examining Beliefs about Teachers’ Knowledge and Ability. Contemporary Educational Psychology, Vol. 33. No. 2. pp. 134–176.

 • 4

  Kagan, D. M. (1992) Implications of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist, Vol. 27. No. 1. pp. 65–90.

 • 5

  Nespor, J. (1987) The Role of Beliefs in the Practice of Teaching. Journal of Curriculum Studies, Vol. 19. No. 4. pp. 317–328.

 • 6

  Pajares, M. F. (1992) Teacher’s Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Massy Construct. Review of Educational Research, Vol. 62. No. 3. pp. 307–332.

 • 7

  Rasor, S. H. (1988) A Study and Analysis of General Music Education, K-8, in the Public Schools of Ohio, 1987. PhD Dissertation. University of Cincinnati, ProQuest.

 • 8

  Raths, J. (2001) Teachers’ Beliefs and Teaching Beliefs. Early Childhood Research & Practice, Vol. 3. No. 1. http://ecrp.illinois.edu/v3n1/raths.html

 • 9

  Réthy Endréné (2003) Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (ed.): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch01.html

 • 10

  Richardson, W. (1996) The Role of Attitude and Beliefs in Learning to Teach. In: J. Sikula (ed.) Handbook of Research on Teaching Education. Second edition. New York, MacMillan. pp. 102–119.

 • 11

  Thompson, L. K. (2007) Considering Beliefs in Learning to Teach Music. Music Educators Journal, Vol. 93. No. 3. pp. 30–35.

 • 12

  Vartuli, S. (2005) Beliefs: The Heart of Teaching. Young Children, Vol. 60. No. 5. pp. 76–86.