View More View Less
 • 1 ELTE, Budapest
 • | 2 ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. 4. em. 403.
Open access

Absztrakt:

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló közös képzési programok a határokon átnyúló együttműködések jó gyakorlatai, így a tanulási-tanítási célú mobilitás kiemelt serkentői is egyben, melyek nem csupán az intézményi stratégiákban, de a nemzeti és regionális szakpolitikákban is fontos szerepet kapnak. Erre építve kutatásunkban a joint degree programok megvalósítását ösztönző regionális, nemzeti és intézményi szakpolitikai dokumentumok, stratégiák, koncepciók összehasonlító jellegű megismerésére vállalkoztunk. Jelen kutatási összefoglaló a közös képzéseket érintő európai uniós és latin-amerikai regionális szintű célkitűzések, illetve támogatási programok vizsgálatának eredményeit tartalmazza.

 • 1

  Aerden, A., Braathen, K. & Frederiks, M. (2010) Joint programmes: Too many cooks in the kitchen? European Consortium for Accreditation. http://ecahe.eu/w/images/c/c0/Eca-publication---joint-programmes-too-many-cooks-in-the-kitchen-final.pdf [Letöltve: 2018. 03. 10.]

 • 2

  Blakemore, M. & Burquel, N. (2012) EMQA – Erasmus Mundus Quality Assessment Handbook of excellence – Doctoral Programs.http://emqa.eu/Downloads/Handbook%20of%20Excellence%202012%20-%20Doctoral%20-%20Final.pdf [Letöltve: 2018. 03. 06.]

 • 3

  Deardorff, D. K., de Wit, H. & Heyl, J. D. (2012) Bridges to the Future. The SAGE Handbook of International Higher Education. pp. 457–485.

 • 4

  Delgado-Marquez, B. L., Hurtado-Torres, N. E. & Bondar, Y. (2011) Internationalization of Higher Education: Theoretical and Empirical Investigation of Its Influence on University Institution Rankings. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), Vol. 8. No. 2. pp. 265–284.

 • 5

  de Wit, H. (2002) Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis. Westport, CT, Greenwood Press.

 • 6

  de Wit, H., Hunter, F., Howard, L. & Egron-Polak, E. (2015) Internationalisation of Higher Education. Brüsszel, Európai Parlament. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf [Letöltve: 2018. 01. 20.]

 • 7

  de Wit, H., Jaramillo, I. C., Gacel-Ávila, J. & Knight, J. (2005) Higher Education in Latin America: The International Dimension. Washington, World Bank.

 • 8

  Egron-Polak, E. & Hudson, R. (2014) IAU 4th Global Survey on Internationalization of Higher Education. Párizs, International Association of Universities.

 • 9

  EUA (2015) The European Higher Education Areain 2015: Bologna Process Implementation Report. Brüsszel, EUA.

 • 10

  Európai Bizottság (2014) Erasmus+ Programme Guide. Brüsszel, Európai Bizottság. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf [Letöltve: 2018. 02. 23.]

 • 11

  Európai Bizottság (2015) Factsheet ‘Regional Cooperation with Latin America: Promotion of Higher Education’. Brüsszel, Európai Bizottság. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/lac-factsheet-en-web-150413-final.pdf [Letöltve: 2018. 02. 25.]

 • 12

  Falus I., Tóth Istvánné Környei M., Bábosik I., Réthy Endréné, Szabolcs É., Nahalka I., Csapó B. & Mayer Miklósné Nádasi M. (2011) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

 • 13

  Gacel-Ávila, J. (2009) Joint and Double Degree Programmes in Latin America: Patterns and Trends. The Observatory on Borderless Higher Education.

 • 14

  Halász G. (2013) Az oktatáskutatás globális trendjei. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. http://halaszg.ofi.hu/download/Oktataskutatas_MTA.pdf [Letöltve: 2018. 02. 03.]

 • 15

  Kehm, B. M. & Teichler, U. (2007) Research on Internationalisation in Higher Education. Journal of Studies in International Education, Vol. 11. Nos 3–4. pp. 260–273.

 • 16

  Knight, J. (2003a) Updated Internationalization Definition. International Higher Education, 33. 2–3.

 • 17

  Knight, J. (2003b) GATS, Trade and Higher Education: Perspective 2003 – Where Are We? Toronto, Ontario Institute for the Study of Education, University of Toronto.

 • 18

  Knight, J. (2004) Internationalization Remodelled: Definition, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education, Vol. 8. No. 1. pp. 5–31.

 • 19

  Knight, J. (2008) Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues. The Observatory.

 • 20

  Knight, J. (2011) Doubts and Dilemmas with Double Degree Programs. Globalisation and Internalisation of Higher Education, Vol. 8. No. 2. pp. 297–312.

 • 21

  Knight, J. (2012) Student Mobility and Internationalization: Trends and Tribulations. Research in Comparative and International Education, Vol. 7. No. 1. pp. 20–33.

 • 22

  Kovács I. V., Taróssy I. & Kovács K. (2015) A felsőoktatás nemzetköziesítése. Kézikönyv a felsőoktatási intézmények nemzetközi vezetői és koordinátorai számára. Tempus Közalapítvány, Budapest. http://www.tka.hu/docs/palyazatok/a-felsooktatas-nemzetkoziesitese-c-kiadvany.pdf [Letöltve: 2018. 01. 29.]

 • 23

  Michael, S. O. & Balraj, L. (2003) Higher Education Institutional Collaborations: An Analysis of Models of Joint Degree Programs. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 25. No. 2. pp. 131–145.

 • 24

  Nickel, S., Zdebel, T. & Westerheijden, D. (2009) Joint Degrees in European Higher Education. Gronau/Enschede, Euregio.

 • 25

  Obst, D., Kuder, M. & Banks, C. (2011) Joint and Double Degree Programs in the Global Context – Repont on an International Survey. New York, Institute of International Education. https://www.iie.org/-/media/Files/Corporate/Publications/Joint-Double-Degree-Survey-Report-2011.ashx?la=en&hash=4334DD4FA48CB91A73B7A627256E7BAB94BA9AA9 [Letöltve: 2018. 01. 17.]

 • 26

  OECD (2004) Internationalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges. Párizs, OECD.

 • 27

  Tempus Közalapítvány (2017) Erasmus Mundus mesterképzések. http://www.tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek [Letöltve: 2018. 04. 14.]

 • 28

  Tham, S. Y. & Kam, A. J. Y. (2008) Internationalising Higher Education: Comparing the Challenges of Different Higher Education Institutions in Malaysia. Asia Pacific Journal of Education, Vol. 28. No. 4. pp. 353–367.

 • 29

  Varga B. (2014) Az Erasmus Mundus közös mesterképzések: Jó gyakorlatok az ELTE példáján keresztül. In: Őrsi G. (ed.) Tudásexport: A felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei. Campus Hungary esettanulmányok 2014. Budapest, Balassi Intézet. http://www.campushungary.hu/rolunk/sajtoszoba/kiadvanyok [Letöltve: 2018. 02. 19.]

 • 30

  Yemini, M. & Sagie, N. (2016) Research on Internationalisation in Higher Education–Exploratory Analysis. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, Vol. 20. Nos 2–3. pp. 90–98.

 • 31

  Wächter, B. (2008) Internationalisation and the European Higher Education Area. Brüsszel, Academic Cooperation Association.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)