Author: Eszter Bükki1
View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazincy utca 23–27.
Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban 53 szakmai tanár mesterpedagógus pályázatának részeként elkészített szakmaiéletút-dokumentumait elemeztük, a szakmai fejlődés tanári értelmezésének és gyakorlatának, motivációinak és formáinak, illetve a tipikus szakmai tanári életútmintázatok, karrierutak feltérképezése érdekében. Eredményeink szerint a vizsgált tanárok szakmai fejlődésében a legfontosabb tanulási formát a formális képzések jelentik, mely elsősorban a rendszerszintű szabályozókkal magyarázható, ugyanakkor kiemelkedő szerepet játszanak a belső és külső kapcsolatok és a tanári együttműködések is. E tanári tanulási lehetőségek esetenként az eredeti szakmában való munkavállaláshoz, de jellemzőbben iskolai és iskolán kívüli, tanításon felüli munkakörökhöz és feladatokhoz kapcsolódnak, melyek alapján tipikus szakmai tanári karrierutakat különböztethetünk meg.

 • 1

  Barber, M., Chijoke, Ch. & Mourshed, M. (2010) How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. Chicago, McKinsey & Company.

 • 2

  Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the World’s Best Performing School Systems Come out on Top. Chicago, McKinsey & Company.

 • 3

  Caena, F. (2013) Policies on Teachers’ Continuing Professional Development (CPD): Balancing Provision with the Needs of Individual Teachers, Schools and Education Systems. Report of a Peer Learning Activity in Vienna, Austria 2–6 June 2013.

 • 4

  Fazekas Á. & Halász G. (2012) Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat.

 • 5

  Fejes, A. & Köpsén, S. (2014) Vocational Teachers’ Identity Formation through Boundary Crossing. Journal of Education and Work, Vol. 27. No. 3. pp. 265–283.

 • 6

  Gilbert, R. (2011) Professional Learning Flagship Program: Leading Curriculum Change, Literature Review. Melbourne, Australian Institute for Teaching and School Leadership.

 • 7

  Huberman, M., Grounauer, M. & Marti, J. (1993) The Lives of Teachers. London, Cassell.

 • 8

  Kelchtermans, G. (1993) Getting the Story, Understanding the Lives: From Career Stories to Teachers’ Professional Development. Teaching & Teacher Education, Vol. 9. No. 5/6. pp. 443–456.

 • 9

  Kelchtermans, G. (2017) Studying Teachers’ Lives as an Educational Issue. Teacher Education Quarterly, Vol. 44. No. 4. pp. 7–26.

 • 10

  Korthagen, F. (2004) In Search of the Essence of a Good Teacher: Towards a More Holistic Approach in Teacher Education. Teaching and Teacher Education, Vol. 20. No. 1. pp. 77–97.

 • 11

  Köpsén, S. (2014) How Vocational Teachers Describe Their Vocational Teacher Identity. Journal of Vocational Education and Training, Vol. 66. No. pp. 194–211.

 • 12

  Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I. & Donche, V. (2016) Teachers’ Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes. Review of Educational Research, Vol. 86. No. 4. pp. 1111–1150.

 • 13

  Looi, C.-K. & Teh, L. W. (eds) (2015) Scaling Educational Innovations. Singapore, Springer.

 • 14

  Oktatási Hivatal. Köznevelési statisztika – KIR-STAT2016 Aggregátor rendszer. http://www.kir.hu/stat16aggr [Letöltve: 2018. 06. 05.]

 • 15

  Oktatási Hivatal (2016) Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf [Letöltve: 2018. 06. 05.]

 • 16

  Robson, J., Bailey, B. & Larkin, S. (2004) Adding Value: Investigating the Discourse of Professionalism Adopted by Vocational Teachers in Further Education Colleges. Journal of Education and Work, Vol. 17. No. 2. pp. 183–195.

 • 17

  Scheerens, J. (ed.) (2010) Teachers’ Professional Development. Europe in International Comparison. An Analysis of Teachers’ Professional Development Based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS). Luxembourg, Office for Official Publications of the European Union.

 • 18

  Sikes, P., Measor, L. & Woods, P. (1985) Teacher Careers: Crises and Continuities. London, Falmer.

 • 19

  Villegas-Reimers, E. (2003) Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. Paris, International Institute for Educational Planning.

 • 20

  Webster-Wright, A. (2009) Reframing Professional Development Through Understanding Authentic Professional Learning. Review of Educational Research, Vol. 79. No. 2. pp. 702–739.