View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Absztrakt:

A tanulmány célja két kérdés megválaszolása. Az egyik kérdés, hogy hogy miért lett az elmúlt évtizedekben a bizalom kutatása aktuális és népszerű téma oly sok tudományterületen, és e sokszínűségből milyen dilemmák fakadnak. Ez alkalmat ad néhány olyan alapfogalom és összefüggés bemutatására, mint az intézményi és személyközi bizalom, vagy a bizalom, a bizalomraméltóság és a bizalom magatartási különbségének megkülönböztetése. A másik kérdés, hogy milyen kapcsolat van a bizalom és a kockázat, illetve a bizalom, a kontroll és az autonómia között. Mayer, Davis és Schoorman (1995) modellje, a megbízó-ügynök és a stewardship-elméletek alapján hogyan alkalmazhatóak ezek a személyközi és a szervezetközi viszonyokra?

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Blomqvist, K. (1997) The Many Faces of Trust. Scandinavian Journal of Management, Vol. 13. No. 3. pp. 271–286.

 • 2

  Boda Zs. (2016) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Zs. (ed.) Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum – MTA TK Politikatudományi Intézet. pp. 7–22.

 • 3

  Campos-Castillo, C., Woodson, B. W., Theiss-Morse, E., Sacks, T., Fleig-Palmer, M. & Peek, M. E. (2016) Examining the Relationship between Interpersonal and Institutional Trust in Political and Health Care Contexts. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 99–117.

 • 4

  Cole, L. M. & Cohn, E. S. (2016) Institutional Trust Across Cultures: Its Definitions, Conceptualizations, and Antecedents Across Eastern and Western European Nations. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 157–176.

 • 5

  Davis, J. H., Schoorman, F. D. & Donaldson, L. (1997) Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review, Vol. 22. No. 1. pp. 20–47.

 • 6

  Delhey, J., Newton, K. & Welzel, C. (2011) How General Is Trust in “Most People”? Solving the Radius of Trust Problem. American Sociological Review, Vol. 76. No. 5. pp. 786–807.

 • 7

  Ebert, T. (2009) Facets of Trust in Relationships – A Literature Synthesis of Highly Ranked Trust Articles. Journal of Business Market Management, Vol. 3. No. 1. pp. 65–84.

 • 8

  Fukuyama, F. (1996) Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York, Free Press.

 • 9

  Gelei A. (2014) Az üzleti kapcsolatok irányítása – fókuszban a bizalom. Közgazdaság, Vol. 9. No. 2. pp. 85–99.

 • 10

  Gelei A. & Dobos I. (2016) Bizalom az üzleti kapcsolatokban. A diadikus adatelemzés egy alkalmazása. Közgazdasági Szemle, Vol. 63. No. 3. pp. 330–349.

 • 11

  Gelei A., Dobos I. & Dudás L. (2018) Bizalom és megbízhatóság – egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye. Statisztikai Szemle, Vol. 96. No. 8–9. pp. 769–793.

 • 12

  Győrffy D. (2014) Bizalom és gazdaságpolitika: fejezetek az euró történetéből. MTA doktori értekezés.

 • 13

  Hamm, J. A., Lee, J., Trinkner, R., Wingrove, T., Leben, S. & Breuer, C. (2016) On the Cross-Domain Scholarship of Trust in the Institutional Context. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 131–156.

 • 14

  Hardin, R. (2006) Trust. Cambridge – Malden, Polity Press.

 • 15

  Herian, M. N. & Neal, T. M. S. (2016) Trust as a Multilevel Phenomenon Across Contexts: Implications for Improved Interdisciplinarity in Trust Research. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 117–130.

 • 16

  Hurley, R. F. (2012) The Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust Organizations. San Francisco, Jossey-Bass.

 • 17

  Kramer, R. M. (1999) Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions. Annual Review of Psychology, Vol. 50. No. 1. pp. 569–598.

 • 18

  Lewicki, R. J. & Brinsfiled, C. (2012) Measuring Trust Beliefs and Behaviours. In: F. Lyon, G. Möllering & M. N. K. Saunders (eds) Handbook of Research Methods on Trust. Cheltenham (UK) and Northampton (USA), Edward Elgar. pp. 29–39.

 • 19

  Lewicki, R. & Bunker, B. (1996) Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. In: R. Kremer & T. Tyler: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. Thousand Oaks (CA, US), Sage. pp. 114–139.

 • 20

  Lewicki, R. L., McAllister, D. J. & Bies, R. J. (1998) Trust and Distrust: New Relationships and Realities. The Academy of Management Review, Vol. 23. No. 3. pp. 438–458.

 • 21

  Luhmann, N. (1982) Trust and Power. Chicester, John Wiley & Sons Inc.

 • 22

  McAllister, D. J. (1995) Affect and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. The Academy of Management Journal, Vol. 38. No. 1. pp. 24–59.

 • 23

  McEvily, B., Perrone, V. & Zaheer, A. (2003) Trust as an Organizing Principle. Organization Science, Vol. 14. No. 1. pp. 91–103.

 • 24

  McEvily, B. & Tortoriello, M. (2011) Measuring Trust in Organisational Research: Review and Recommendations. Journal of Trust Research, Vol. 1. No. 1. pp. 23–63.

 • 25

  Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of Management Review, Vol. 20. No. 3. pp. 709–734.

 • 26

  PytlikZillig, L. M. & Kimbrough, K. D (2016) Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet? In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 17–46.

 • 27

  Rommel, J. & Christanes, J. (2009): Steering from Ministers and Departments. Coping Strategies of Agencies in Flanders. Public Management Review, Vol. 11. No. 1. pp. 79–100.

 • 28

  Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. & Camerer, C. (1998) Not So Different after All: A Cross-discipline View of Trust. The Academy of Management Review, Vol. 23. No. 3. pp. 393–404.

 • 29

  Schillemans, T. (2013) Moving Beyond the Clash of Interests: On Stewardship Theory and the Relationships between Central Government Dpartments and Public Agencies. Public Management Review, Vol. 15. No. 4. pp. 541–562.

 • 30

  Schoorman, F. D., Mayer, R. C. & Davis, J. H. (2007) An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future. The Academy of Management Review, Vol. 32. No. 2. pp. 344–354.

 • 31

  Schoorman, F. D., Wood, M. M. & Breuer, C. (2015) Would Trust by Any Other Name Smell as Sweet? Reflections on the Meanings and Uses of Trust Across Disciplines and Context. In: B. H. Bornstein & A. J. Tomkins (eds) Motivating Cooperation and Compliance with Authority. Nebraska Symposium on Motivation. New York, Springer. pp. 13–36.

 • 32

  Seppanen, R., Blomqvist, K. & Sundqvist, S. (2007) Measuring inter-Organizational Trust – A Critical Review of the Empirical Research in 1990–2003. Industrial Marketing Management, Vol. 36. No. 2. pp. 249–265.

 • 33

  Sztompka, P. (2003) Trust – A Sociological Theory Sztompka. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 34

  Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. A Gazdasági felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei című kutatás zárójelentése. Budapest, Tárki.

 • 35

  Tóth I. Gy. (2018) Turánbánya? Értékválasztások, beidegződések és az illiberalizmusra való fogadókészség Magyarországon. In: Jakab A. & Urbán L. (eds) Hegymenet. Társadalmi és politikaik kihívások Magyarországon. Budapest, Osiris Kiadó. p. 37–50.

 • 36

  Tyler, T. R. (2016) Trust in the Twenty-first Century. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 203–215.

 • 37

  van Slyke, D. M. (2006) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17. No. 2. pp. 157–187.

 • 38

  van Thiel, S. (2012) Comparing Agencies across Countries. In: K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Lægreid (eds) Government Agencies. Practices and Lessons from 30 Countries. Houndmills, Macmillan. pp. 18–26.

 • 39

  Verhoest, K. (2018) Agencification in Europe. In: E. Ongaro & S. van Thiel (eds) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Houndmills, Macmillan. pp. 327–346.

 • 40

  Verhoest, K., Rommel, J. & Boon, J. (2015) How Organizational Reputation and Trust May Affect the Autonomy of Independent Regulators? The Case of Flemish Energy Regulator. In: A. Wæraas & M. Maor (eds) Organizational Reputation in the Public Sector. New York, Routledge. p. 118–138.

 • 41

  Zucker, L. G. (1986) Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840–1920. Research in Organizational Behavior, Vol. 8. No. 1. pp. 53–111. Idézi: PytlikZillig–Kimbrough 2016.