Author:
Gergely Kováts Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Search for other papers by Gergely Kováts in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja két kérdés megválaszolása. Az egyik kérdés, hogy hogy miért lett az elmúlt évtizedekben a bizalom kutatása aktuális és népszerű téma oly sok tudományterületen, és e sokszínűségből milyen dilemmák fakadnak. Ez alkalmat ad néhány olyan alapfogalom és összefüggés bemutatására, mint az intézményi és személyközi bizalom, vagy a bizalom, a bizalomraméltóság és a bizalom magatartási különbségének megkülönböztetése. A másik kérdés, hogy milyen kapcsolat van a bizalom és a kockázat, illetve a bizalom, a kontroll és az autonómia között. Mayer, Davis és Schoorman (1995) modellje, a megbízó-ügynök és a stewardship-elméletek alapján hogyan alkalmazhatóak ezek a személyközi és a szervezetközi viszonyokra?

 • 1

  Blomqvist, K. (1997) The Many Faces of Trust. Scandinavian Journal of Management, Vol. 13. No. 3. pp. 271–286.

 • 2

  Boda Zs. (2016) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Zs. (ed.) Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum – MTA TK Politikatudományi Intézet. pp. 7–22.

 • 3

  Campos-Castillo, C., Woodson, B. W., Theiss-Morse, E., Sacks, T., Fleig-Palmer, M. & Peek, M. E. (2016) Examining the Relationship between Interpersonal and Institutional Trust in Political and Health Care Contexts. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 99–117.

 • 4

  Cole, L. M. & Cohn, E. S. (2016) Institutional Trust Across Cultures: Its Definitions, Conceptualizations, and Antecedents Across Eastern and Western European Nations. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 157–176.

 • 5

  Davis, J. H., Schoorman, F. D. & Donaldson, L. (1997) Toward a Stewardship Theory of Management. The Academy of Management Review, Vol. 22. No. 1. pp. 20–47.

 • 6

  Delhey, J., Newton, K. & Welzel, C. (2011) How General Is Trust in “Most People”? Solving the Radius of Trust Problem. American Sociological Review, Vol. 76. No. 5. pp. 786–807.

 • 7

  Ebert, T. (2009) Facets of Trust in Relationships – A Literature Synthesis of Highly Ranked Trust Articles. Journal of Business Market Management, Vol. 3. No. 1. pp. 65–84.

 • 8

  Fukuyama, F. (1996) Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York, Free Press.

 • 9

  Gelei A. (2014) Az üzleti kapcsolatok irányítása – fókuszban a bizalom. Közgazdaság, Vol. 9. No. 2. pp. 85–99.

 • 10

  Gelei A. & Dobos I. (2016) Bizalom az üzleti kapcsolatokban. A diadikus adatelemzés egy alkalmazása. Közgazdasági Szemle, Vol. 63. No. 3. pp. 330–349.

 • 11

  Gelei A., Dobos I. & Dudás L. (2018) Bizalom és megbízhatóság – egy módosított ismételt bizalomjáték eredménye. Statisztikai Szemle, Vol. 96. No. 8–9. pp. 769–793.

 • 12

  Győrffy D. (2014) Bizalom és gazdaságpolitika: fejezetek az euró történetéből. MTA doktori értekezés.

 • 13

  Hamm, J. A., Lee, J., Trinkner, R., Wingrove, T., Leben, S. & Breuer, C. (2016) On the Cross-Domain Scholarship of Trust in the Institutional Context. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 131–156.

 • 14

  Hardin, R. (2006) Trust. Cambridge – Malden, Polity Press.

 • 15

  Herian, M. N. & Neal, T. M. S. (2016) Trust as a Multilevel Phenomenon Across Contexts: Implications for Improved Interdisciplinarity in Trust Research. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 117–130.

 • 16

  Hurley, R. F. (2012) The Decision to Trust: How Leaders Create High-Trust Organizations. San Francisco, Jossey-Bass.

 • 17

  Kramer, R. M. (1999) Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions. Annual Review of Psychology, Vol. 50. No. 1. pp. 569–598.

 • 18

  Lewicki, R. J. & Brinsfiled, C. (2012) Measuring Trust Beliefs and Behaviours. In: F. Lyon, G. Möllering & M. N. K. Saunders (eds) Handbook of Research Methods on Trust. Cheltenham (UK) and Northampton (USA), Edward Elgar. pp. 29–39.

 • 19

  Lewicki, R. & Bunker, B. (1996) Developing and Maintaining Trust in Work Relationships. In: R. Kremer & T. Tyler: Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research. Thousand Oaks (CA, US), Sage. pp. 114–139.

 • 20

  Lewicki, R. L., McAllister, D. J. & Bies, R. J. (1998) Trust and Distrust: New Relationships and Realities. The Academy of Management Review, Vol. 23. No. 3. pp. 438–458.

 • 21

  Luhmann, N. (1982) Trust and Power. Chicester, John Wiley & Sons Inc.

 • 22

  McAllister, D. J. (1995) Affect and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. The Academy of Management Journal, Vol. 38. No. 1. pp. 24–59.

 • 23

  McEvily, B., Perrone, V. & Zaheer, A. (2003) Trust as an Organizing Principle. Organization Science, Vol. 14. No. 1. pp. 91–103.

 • 24

  McEvily, B. & Tortoriello, M. (2011) Measuring Trust in Organisational Research: Review and Recommendations. Journal of Trust Research, Vol. 1. No. 1. pp. 23–63.

 • 25

  Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. The Academy of Management Review, Vol. 20. No. 3. pp. 709–734.

 • 26

  PytlikZillig, L. M. & Kimbrough, K. D (2016) Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet? In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 17–46.

 • 27

  Rommel, J. & Christanes, J. (2009): Steering from Ministers and Departments. Coping Strategies of Agencies in Flanders. Public Management Review, Vol. 11. No. 1. pp. 79–100.

 • 28

  Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. & Camerer, C. (1998) Not So Different after All: A Cross-discipline View of Trust. The Academy of Management Review, Vol. 23. No. 3. pp. 393–404.

 • 29

  Schillemans, T. (2013) Moving Beyond the Clash of Interests: On Stewardship Theory and the Relationships between Central Government Dpartments and Public Agencies. Public Management Review, Vol. 15. No. 4. pp. 541–562.

 • 30

  Schoorman, F. D., Mayer, R. C. & Davis, J. H. (2007) An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present, and Future. The Academy of Management Review, Vol. 32. No. 2. pp. 344–354.

 • 31

  Schoorman, F. D., Wood, M. M. & Breuer, C. (2015) Would Trust by Any Other Name Smell as Sweet? Reflections on the Meanings and Uses of Trust Across Disciplines and Context. In: B. H. Bornstein & A. J. Tomkins (eds) Motivating Cooperation and Compliance with Authority. Nebraska Symposium on Motivation. New York, Springer. pp. 13–36.

 • 32

  Seppanen, R., Blomqvist, K. & Sundqvist, S. (2007) Measuring inter-Organizational Trust – A Critical Review of the Empirical Research in 1990–2003. Industrial Marketing Management, Vol. 36. No. 2. pp. 249–265.

 • 33

  Sztompka, P. (2003) Trust – A Sociological Theory Sztompka. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 34

  Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. A Gazdasági felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei című kutatás zárójelentése. Budapest, Tárki.

 • 35

  Tóth I. Gy. (2018) Turánbánya? Értékválasztások, beidegződések és az illiberalizmusra való fogadókészség Magyarországon. In: Jakab A. & Urbán L. (eds) Hegymenet. Társadalmi és politikaik kihívások Magyarországon. Budapest, Osiris Kiadó. p. 37–50.

 • 36

  Tyler, T. R. (2016) Trust in the Twenty-first Century. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and Methodological Integration. New York, Springer. pp. 203–215.

 • 37

  van Slyke, D. M. (2006) Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17. No. 2. pp. 157–187.

 • 38

  van Thiel, S. (2012) Comparing Agencies across Countries. In: K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Lægreid (eds) Government Agencies. Practices and Lessons from 30 Countries. Houndmills, Macmillan. pp. 18–26.

 • 39

  Verhoest, K. (2018) Agencification in Europe. In: E. Ongaro & S. van Thiel (eds) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Houndmills, Macmillan. pp. 327–346.

 • 40

  Verhoest, K., Rommel, J. & Boon, J. (2015) How Organizational Reputation and Trust May Affect the Autonomy of Independent Regulators? The Case of Flemish Energy Regulator. In: A. Wæraas & M. Maor (eds) Organizational Reputation in the Public Sector. New York, Routledge. p. 118–138.

 • 41

  Zucker, L. G. (1986) Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840–1920. Research in Organizational Behavior, Vol. 8. No. 1. pp. 53–111. Idézi: PytlikZillig–Kimbrough 2016.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 19 48
May 2022 0 16 28
Jun 2022 0 3 8
Jul 2022 0 3 1
Aug 2022 0 0 1
Sep 2022 0 8 18
Oct 2022 0 2 6