View More View Less
 • 1 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Open access

Absztrakt:

A cikkben az oktatási rendszer iránti bizalommal foglalkozunk, mégpedig a 2010-es magyarországi kormányváltást követően elindított átfogó közoktatási reform kapcsán. Írásunkban nyomon követjük az oktatási rendszer iránti bizalom alakulását a közpolitikai folyamat során, a reform előkészítésétől a megvalósításig. Azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők eredményezhették az állampolgárok oktatási rendszer iránti bizalmának olyan mértékű gyengülését, amely a közpolitikai folyamat előrehaladásával egyre nagyobb számban vezetett tiltakozásokhoz. Amellett érvelünk, hogy az oktatási rendszerbe vetett bizalom hanyatlásában szerepet játszott mind az általa nyújtott közszolgáltatás színvonalának a közvélekedésben is megjelenő romlása, mind pedig maga a közoktatás átfogó megújítását célzó közpolitikai folyamat, amely nem volt képes sem a szakszerűség, sem a méltányos eljárás képzetét kialakítani az érintettekben.

 • 1

  Bajomi I. & Csákó M. (2017) Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 528–539.

 • 2

  Barber, B. (1983) The Logic and Limit of Trust. New Jersey, Rutgers University Press.

 • 3

  Berényi E. (2016) Az autonómiától a szelekcióig. A közpolitika mint a szociológia tárgya. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 9. pp. 3–22.

 • 4

  Boda Zs. (2013) Legitimitás, bizalom, együttműködés: kollektív cselekvés a politikában. Budapest, Argumentum.

 • 5

  Boda Zs. (2016) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Zs. (ed.) Bizalom és közpolitka. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum – MTA TK PTI. pp. 7–23.

 • 6

  Bouckaert, G. (2012) Trust and Public Administration. Administration, Vol. 60. No. 1. pp. 91–115.

 • 7

  Budapest Intézet (2013) Jelentés az Oktatáspolitikai Stakeholder-kutatásról. Budapest, 2016. március 6.

 • 8

  Cerna, L. (2014) Trust: What It is and Why It Matters for Governance and Education. OECD Education Working Papers, No. 108. OECD Publishing.

 • 9

  Dasgupta, P. (1988) Trust as a Commodity. In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York, Basil Blackwell. pp. 49–72.

 • 10

  Fazekas, M. & Burns, T. (2012) Exploring the Complex Interaction between Governance and Knowledge in Education. OECD Education Working Papers, No. 67. OECD Publishing, Paris.

 • 11

  Ford, J. & Ford, L. (1995) The Role of Conversations in Producing Intentional Change in Organisations. The Academy of Management Review, Vol. 20. No. 3. pp. 541–570.

 • 12

  Gajduschek Gy. & Hajnal Gy. (2010) Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

 • 13

  Gambetta, D. (1988) Can We Trust Trust? In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York, Basil Blackwell. pp. 213–237.

 • 14

  Győrffy D. (2012) Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro. Budapest, Central European University Press.

 • 15

  Halász G. (2006) Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására.http://halaszg.ofi.hu/download/Hiroshima.pdf [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 16

  Hetherington, M. (2005) Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism. Princeton (NJ), Princeton University Press.

 • 17

  Hirschman, A. O. (1995) Kivonulás, tiltakozás, hűség. Budapest, Osiris.

 • 18

  Lannert J. (2012) TÁRKI-közvéleménykutatás az oktatás területén a lakosság és a pedagógusok körében. (a 2012 decemberében végzett adatfelvétel elemzése).

 • 19

  Luhmann, N. (1988) Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York–Oxford, Basil Blackwell. pp. 94–107.

 • 20

  Nemzeti Együttműködés (2010) A Nemzeti Együttműködés Programja – munka, otthon, család, egészség, rend.

 • 21

  Neumann E. (2013) Politika a padsorok között. In: Berényi, E., Erőss G. & Neumann E. (eds), Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. Budapest, L’Harmattan.

 • 22

  OECD (2013) Trust in Government. Assessing the Evidence, Understanding the Policies. 47th Session of the Public Governance Committee. 25–26 April 2013. OECD Conference Centre Paris, France.

 • 23

  OECD (2013a): Government at a Glance 2013. Paris, OECD Publishing.

 • 24

  OECD (2016) Education Governance in Action: Lessons from Case Studies. Paris, OECD Publishing.

 • 25

  Polónyi I. (2011) Szép új világ a felsőoktatásban?https://hazaeshaladas.blog.hu/2011/10/27/szep_uj_vilag_a_felsooktatasban [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 26

  Puranam, P. & Vanneste, B. (2009) Trust and Governance: Untangling a Tangled Web. Academy of Management Review, Vol. 34. No. 1. pp. 11–31.

 • 27

  Radó P. (2014) A nemzeti együttműködés közoktatási rendszere és a PISA mérések. Beszélő Online 2014. február 3. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-nemzeti-egyuttmukodes-kozoktatasi-rendszere-es-a-pisa-meresek [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 28

  Rosen, L. (2009) Rhetoric and Symbolic Action in the Policy Process. In: G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (eds) Handbook of Educational Policy Research. New York, Routledge. pp. 267–285.

 • 29

  Smith, K. B., Larimer, C. W., Littvay, L. & Hibbing, J. R. (2007) Evolutionary Theory and Political Leadership: Why Certain People Do Not Trust Decision Makers. The Journal of Politics, Vol. 69. No. 2. pp. 285–299.

 • 30

  Snyder, S. (2013) The Simple, the Complicated, and the Complex: Educational Reform Through the Lens of Complexity Theory. OECD Education Working Papers, No. 96. OECD Publishing, Paris.

 • 31

  Szárny és teher (2009) Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése. Háttéranyag.

 • 32

  Széll Kálmán Terv – Összefogás az adósság ellen, 2011. március 1.

 • 33

  Tyler, T. R. (1990) Why People Obey the Law. New Haven, Yale University Press.

 • 34

  Van der Schee, E. et al. (2007) Public Trust in Health Care: A Comparison of Germany, the Netherlands, and England and Wales. Health Policy, Vol. 81. No. 1. pp. 56–67.

 • 35

  Warren, M. (1999) Democratic Theory and Trust. In: M. Warren (ed.) Democracy and Trust. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 310–345.

 • 36

  Zöld könyv (2008) Zöld könyv:A magyar közoktatás megújításáért. Fazekas K., Köllő J. & Varga J. (eds) Budapest, ECOSTAT.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)