View More View Less
 • 1 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Absztrakt:

A cikkben az oktatási rendszer iránti bizalommal foglalkozunk, mégpedig a 2010-es magyarországi kormányváltást követően elindított átfogó közoktatási reform kapcsán. Írásunkban nyomon követjük az oktatási rendszer iránti bizalom alakulását a közpolitikai folyamat során, a reform előkészítésétől a megvalósításig. Azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők eredményezhették az állampolgárok oktatási rendszer iránti bizalmának olyan mértékű gyengülését, amely a közpolitikai folyamat előrehaladásával egyre nagyobb számban vezetett tiltakozásokhoz. Amellett érvelünk, hogy az oktatási rendszerbe vetett bizalom hanyatlásában szerepet játszott mind az általa nyújtott közszolgáltatás színvonalának a közvélekedésben is megjelenő romlása, mind pedig maga a közoktatás átfogó megújítását célzó közpolitikai folyamat, amely nem volt képes sem a szakszerűség, sem a méltányos eljárás képzetét kialakítani az érintettekben.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Bajomi I. & Csákó M. (2017) Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 528–539.

 • 2

  Barber, B. (1983) The Logic and Limit of Trust. New Jersey, Rutgers University Press.

 • 3

  Berényi E. (2016) Az autonómiától a szelekcióig. A közpolitika mint a szociológia tárgya. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 9. pp. 3–22.

 • 4

  Boda Zs. (2013) Legitimitás, bizalom, együttműködés: kollektív cselekvés a politikában. Budapest, Argumentum.

 • 5

  Boda Zs. (2016) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Zs. (ed.) Bizalom és közpolitka. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum – MTA TK PTI. pp. 7–23.

 • 6

  Bouckaert, G. (2012) Trust and Public Administration. Administration, Vol. 60. No. 1. pp. 91–115.

 • 7

  Budapest Intézet (2013) Jelentés az Oktatáspolitikai Stakeholder-kutatásról. Budapest, 2016. március 6.

 • 8

  Cerna, L. (2014) Trust: What It is and Why It Matters for Governance and Education. OECD Education Working Papers, No. 108. OECD Publishing.

 • 9

  Dasgupta, P. (1988) Trust as a Commodity. In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York, Basil Blackwell. pp. 49–72.

 • 10

  Fazekas, M. & Burns, T. (2012) Exploring the Complex Interaction between Governance and Knowledge in Education. OECD Education Working Papers, No. 67. OECD Publishing, Paris.

 • 11

  Ford, J. & Ford, L. (1995) The Role of Conversations in Producing Intentional Change in Organisations. The Academy of Management Review, Vol. 20. No. 3. pp. 541–570.

 • 12

  Gajduschek Gy. & Hajnal Gy. (2010) Közpolitika. A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

 • 13

  Gambetta, D. (1988) Can We Trust Trust? In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York, Basil Blackwell. pp. 213–237.

 • 14

  Győrffy D. (2012) Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro. Budapest, Central European University Press.

 • 15

  Halász G. (2006) Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására. http://halaszg.ofi.hu/download/Hiroshima.pdf [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 16

  Hetherington, M. (2005) Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism. Princeton (NJ), Princeton University Press.

 • 17

  Hirschman, A. O. (1995) Kivonulás, tiltakozás, hűség. Budapest, Osiris.

 • 18

  Lannert J. (2012) TÁRKI-közvéleménykutatás az oktatás területén a lakosság és a pedagógusok körében. (a 2012 decemberében végzett adatfelvétel elemzése).

 • 19

  Luhmann, N. (1988) Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. In: D. Gambetta (ed.) Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. New York–Oxford, Basil Blackwell. pp. 94–107.

 • 20

  Nemzeti Együttműködés (2010) A Nemzeti Együttműködés Programja – munka, otthon, család, egészség, rend.

 • 21

  Neumann E. (2013) Politika a padsorok között. In: Berényi, E., Erőss G. & Neumann E. (eds), Tudás és politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. Budapest, L’Harmattan.

 • 22

  OECD (2013) Trust in Government. Assessing the Evidence, Understanding the Policies. 47th Session of the Public Governance Committee. 25–26 April 2013. OECD Conference Centre Paris, France.

 • 23

  OECD (2013a): Government at a Glance 2013. Paris, OECD Publishing.

 • 24

  OECD (2016) Education Governance in Action: Lessons from Case Studies. Paris, OECD Publishing.

 • 25

  Polónyi I. (2011) Szép új világ a felsőoktatásban? https://hazaeshaladas.blog.hu/2011/10/27/szep_uj_vilag_a_felsooktatasban [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 26

  Puranam, P. & Vanneste, B. (2009) Trust and Governance: Untangling a Tangled Web. Academy of Management Review, Vol. 34. No. 1. pp. 11–31.

 • 27

  Radó P. (2014) A nemzeti együttműködés közoktatási rendszere és a PISA mérések. Beszélő Online 2014. február 3. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-nemzeti-egyuttmukodes-kozoktatasi-rendszere-es-a-pisa-meresek [Letöltve: 2018. 10. 31.]

 • 28

  Rosen, L. (2009) Rhetoric and Symbolic Action in the Policy Process. In: G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (eds) Handbook of Educational Policy Research. New York, Routledge. pp. 267–285.

 • 29

  Smith, K. B., Larimer, C. W., Littvay, L. & Hibbing, J. R. (2007) Evolutionary Theory and Political Leadership: Why Certain People Do Not Trust Decision Makers. The Journal of Politics, Vol. 69. No. 2. pp. 285–299.

 • 30

  Snyder, S. (2013) The Simple, the Complicated, and the Complex: Educational Reform Through the Lens of Complexity Theory. OECD Education Working Papers, No. 96. OECD Publishing, Paris.

 • 31

  Szárny és teher (2009) Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése. Háttéranyag.

 • 32

  Széll Kálmán Terv – Összefogás az adósság ellen, 2011. március 1.

 • 33

  Tyler, T. R. (1990) Why People Obey the Law. New Haven, Yale University Press.

 • 34

  Van der Schee, E. et al. (2007) Public Trust in Health Care: A Comparison of Germany, the Netherlands, and England and Wales. Health Policy, Vol. 81. No. 1. pp. 56–67.

 • 35

  Warren, M. (1999) Democratic Theory and Trust. In: M. Warren (ed.) Democracy and Trust. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 310–345.

 • 36

  Zöld könyv (2008) Zöld könyv: A magyar közoktatás megújításáért. Fazekas K., Köllő J. & Varga J. (eds) Budapest, ECOSTAT.