View More View Less
 • 1 1 Neveléstudományi Intézet, ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
 • | 2 2OFI, Budapest
 • | 3 3Viselkedéskutató Kft.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányunk három pedagógus-adatfelvétel (2004, 2009, 2014) alapján arra keresi a választ, hogy 2004 és 2014 között miként alakult a pedagógusok által észlelt szervezeti bizalom az iskolákban, az adatfelvételi évek (mint időtényezők) magyarázzák-e a gyakorló pedagógusok bizalmi szintjét, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják jelentősen a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos személyes percepcióit. A lineáris regressziós modelleken alapuló eredményeink azt jelzik, hogy a vizsgált 10 éves időszak változásai nem írhatók le lineáris folyamatként: 2004-hez képest 2009-ben bizalomnövekedés, ezt követően 2014-ben viszont jelentős bizalomcsökkenés következett be. Hozzátéve, hogy 2014-ben az egyéni jellemzők helyett már egyértelműen a formális (regionális elhelyezkedés, fenntartó) és informális jellemzők (tantestületen belüli légkör) gyakoroltak jelentős hatást a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos percepcióira.

 • 1

  Bourdieu, P. (1997) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (ed.) A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum Kiadó. pp. 156–177.

 • 2

  Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002) Trust in Schools: A Core Resource for Improvement. New York, Russell Sage Foundation.

 • 3

  Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Luppescu, S. & Easton, J. Q. (2010) Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago. Chicago, The University of Chicago Press.

 • 4

  Coleman, J. S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, Vol. 94. pp. 95–120. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 5

  Fullan, M. (2010) All Systems Go: The Change Imperative for Whole System Reform. California, Corwin, Thousand Oaks.

 • 6

  Fullan, M. (2011) Choosing the Wrong Drivers for Whole System Reform. Melbourne, Centre for Strategic Education. https://edsource.org/wp-content/uploads/old/Fullan-Wrong-Drivers11.pdf [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 7

  Handford, C. V. & Leithwood, K. (2013) Why Teachers Trust School Leaders. Journal of Educational Administration, Vol. 51. No. 2. pp. 194–212.

 • 8

  Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012) Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York, Teachers College Press.

 • 9

  Harris, J., Caldwell, B. & Longmuir, F. (2013) Literature Review: A Culture of Trust Enhances Performance. Melbourne, Australian Institute for Teaching and School Leadership. https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/default-document-library/insights---literature-review---a-culture-of-trust-enhances-performance.pdf?sfvrsn=6862e83c_0 [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 10

  Hunyadi L. (2000) A determinációs együtthatóról. Statisztikai Szemle, Vol. 78. No. 9. pp. 753–765.

 • 11

  Kopp E. (2016) A pedagógusok által érzékelt iskolai kultúraelemek és kapcsolatuk a szervezeti szocializációval. In: Vámos Á. (ed.) Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 57–78.

 • 12

  Paksi B. (2011) A kötetben bemutatott kutatási eredmények módszertani háttere. In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (eds) Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. NDI. Budapest, L’Harmattan. pp. 95–170.

 • 13

  Paksi B., Felvinczi K. & Schmidt A. (2004) Prevenciós / egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási beszámoló. http://www.nefmi.gov.hu/2005/prevencios-tevekenyseg [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 14

  Paksi B. & Schmidt A. (2006) Pedagógusok mentálhigiénés állapota: Különös tekintettel az iskolai értékátadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 56. No. 6. pp. 48–64.

 • 15

  Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A. & Felvinczi K. (2015) Pedagógus – pálya – motiváció: Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján (I. és II. kötet). Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 16

  Sass J. (2005) Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetekben. Pécs, PhD-értekezés.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)