View More View Less
 • 1 1 Neveléstudományi Intézet, ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
 • | 2 2OFI, Budapest
 • | 3 3Viselkedéskutató Kft.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányunk három pedagógus-adatfelvétel (2004, 2009, 2014) alapján arra keresi a választ, hogy 2004 és 2014 között miként alakult a pedagógusok által észlelt szervezeti bizalom az iskolákban, az adatfelvételi évek (mint időtényezők) magyarázzák-e a gyakorló pedagógusok bizalmi szintjét, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják jelentősen a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos személyes percepcióit. A lineáris regressziós modelleken alapuló eredményeink azt jelzik, hogy a vizsgált 10 éves időszak változásai nem írhatók le lineáris folyamatként: 2004-hez képest 2009-ben bizalomnövekedés, ezt követően 2014-ben viszont jelentős bizalomcsökkenés következett be. Hozzátéve, hogy 2014-ben az egyéni jellemzők helyett már egyértelműen a formális (regionális elhelyezkedés, fenntartó) és informális jellemzők (tantestületen belüli légkör) gyakoroltak jelentős hatást a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos percepcióira.

 • 1

  Bourdieu, P. (1997) Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (ed.) A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum Kiadó. pp. 156–177.

 • 2

  Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002) Trust in Schools: A Core Resource for Improvement. New York, Russell Sage Foundation.

 • 3

  Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Luppescu, S. & Easton, J. Q. (2010) Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago. Chicago, The University of Chicago Press.

 • 4

  Coleman, J. S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, Vol. 94. pp. 95–120. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 5

  Fullan, M. (2010) All Systems Go: The Change Imperative for Whole System Reform. California, Corwin, Thousand Oaks.

 • 6

  Fullan, M. (2011) Choosing the Wrong Drivers for Whole System Reform. Melbourne, Centre for Strategic Education. https://edsource.org/wp-content/uploads/old/Fullan-Wrong-Drivers11.pdf [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 7

  Handford, C. V. & Leithwood, K. (2013) Why Teachers Trust School Leaders. Journal of Educational Administration, Vol. 51. No. 2. pp. 194–212.

 • 8

  Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012) Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York, Teachers College Press.

 • 9

  Harris, J., Caldwell, B. & Longmuir, F. (2013) Literature Review: A Culture of Trust Enhances Performance. Melbourne, Australian Institute for Teaching and School Leadership. https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/default-document-library/insights---literature-review---a-culture-of-trust-enhances-performance.pdf?sfvrsn=6862e83c_0 [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 10

  Hunyadi L. (2000) A determinációs együtthatóról. Statisztikai Szemle, Vol. 78. No. 9. pp. 753–765.

 • 11

  Kopp E. (2016) A pedagógusok által érzékelt iskolai kultúraelemek és kapcsolatuk a szervezeti szocializációval. In: Vámos Á. (ed.) Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 57–78.

 • 12

  Paksi B. (2011) A kötetben bemutatott kutatási eredmények módszertani háttere. In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (eds) Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. NDI. Budapest, L’Harmattan. pp. 95–170.

 • 13

  Paksi B., Felvinczi K. & Schmidt A. (2004) Prevenciós / egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási beszámoló. http://www.nefmi.gov.hu/2005/prevencios-tevekenyseg [Letöltve: 2019. 01. 23.]

 • 14

  Paksi B. & Schmidt A. (2006) Pedagógusok mentálhigiénés állapota: Különös tekintettel az iskolai értékátadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 56. No. 6. pp. 48–64.

 • 15

  Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A. & Felvinczi K. (2015) Pedagógus – pálya – motiváció: Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján (I. és II. kötet). Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 16

  Sass J. (2005) Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetekben. Pécs, PhD-értekezés.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)