View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

 • 1

  Astin, A. W. (1993) What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco (CA) Jossey-Bass.

 • 2

  Bryk, A. S. & Schneider, B. (2002) Trust in Schools: A Core Resource for Improvement. New York, Russel Sage Foundation.

 • 3

  Camara, W. J. & Kimmel, E. W. (eds, 2005) Choosing Students. Higher Education Admissions Tools for the 21st Century. London, Lawrence Erlbaum Associates.

 • 4

  Coleman, J. S. (1988) Social Capital in the Creation of the Human Capital. American Journal of Sociology, Vol. 94. No. 1. pp. 95–120.

 • 5

  Coleman, S. J. (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge, Harvard University Press.

 • 6

  Green, T. F. (1980) Predicting the Behaviour of Educational Systems. New York, Syracuse University Press.

 • 7

  Hegedűs R. (2016) Számok–arányok–mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében. Modern Geográfia, Vol. 16. No. 3. pp. 1–13.

 • 8

  Hetesi E. & Kürtösi Zs. (2009) A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái. In: Hetesi E., Majó Z. & Lukovics M. (eds) A szolgáltatások világa. Szeged, JATE Press. pp. 168–185.

 • 9

  Heuser, B. L. (2007) Academic Social Cohesion within Higher Education. Prospects, Vol. 37. No. 3. pp. 293–303.

 • 10

  Jencks, C. & Riesman, D. (2002) The Academic Revolution. New York, Doubleday.

 • 11

  Kálmán O. (2013) Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, Vol. 7. No. 2. pp. 15–22.

 • 12

  Kovács K., Bába É., Juhász Cs., Máthé E., Kocsis I., Fenyves V. & Nagy B. (2018) Két tanév tantárgyainak vizsgálata sikertelen teljesítés szempontjából a DE Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében. In: Pusztai G. & Szigeti F. (eds) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 250–262.

 • 13

  Kováts G. (2018) Sokszínű bizalom. Educatio, Vol. 27. No. 4. pp. 531–547. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 14

  Lin, N. (2005) Social Capital. In: J. Beckert & M. Zagiroski (eds) Encyclopedia of Economic Sociology. London, Routledge. pp. 604–612.

 • 15

  Orbán A. & Szántó Z. (2005) Társadalmi tőke. Erdélyi Társadalom, Vol. 3. No. 2. pp. 55–70.

 • 16

  Pascarella, E. T. & Terenzini, P. T. (2005) How College Affects Students. San Francisco, Jossey-Bass

 • 17

  Polónyi I. (2018) A hátrányos helyzetű régiók felsőoktatási rekrutációjának néhány sajátossága. In: Pusztai G. & Szigeti F. (eds) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 207–224.

 • 18

  Pusztai G. (2009) A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 19

  Pusztai G. (2010) Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete. In: Juhász E. (ed.) Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development Hungary. pp. 43–56.

 • 20

  Pusztai G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Busapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 21

  Pusztai G. (2015) Pathways to Success in Higher Education. Rethinking the Social. Capital Theory in the Light of Institutional Diversity. Frankfurt am Main, Peter Lang.

 • 22

  Putnam, R. D. (1995) Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, Vol. 6. No. 1. pp. 65–78.

 • 23

  Simmel, G. (2001) A társasság. In: G. Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Budapest, Novissima Kiadó. pp. 168–180.

 • 24

  Szemerszki M. (2010) Regionális eltérések a harmadfokú továbbtanulásban. In: Kozma T. & Ceglédi T. (eds) Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. pp. 172–188.

 • 25

  Teichler, U. & Cummings, W. (2015) Forming, Recruiting and Managing the Academic Profession. New York, Springer.

 • 26

  Tóth I. Gy. (2005) Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban. Budapest, TÁRKI.

 • 27

  Tóth I. Gy. (2010) A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet. Társadalmi Riport, Vol. 11. No. 1. pp. 254–287.

 • 28

  Tschannen-Moran, M. & Hoy, K. W. (2000) A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning, and Measurement of Trust. Review of Educational Research, Vol. 70. No. 4. pp. 547–593.

 • 29

  Uslaner, E. M. (2008) Trust as a Moral Value. In: D. Castiglione, J. W. van Deth & G. Wolleb (eds) The Handbook of Social Capital. Oxford, Oxford University Press. pp. 101–121.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)