View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Open access

Absztrakt:

A tanulmány az elvándorlási szándékok egyéni szinten megnyilvánuló befolyásoló tényezőit vizsgálja. Amellett érvelünk, hogy a humán tőke elméletben szereplő tételeken túl az intézményekbe vetett bizalom mértéke is befolyásolja a migrációs hajlandóságot. Álláspontunk szerint, ha az emberek nem bíznak abban, hogy az intézmények betöltik bizonytalanságcsökkentő funkciójukat, az kivándorlásra ösztönözheti őket. Hipotézisünket egyéni szintű Eurobarometer-adatokon, logit modell segítségével teszteljük. Eredményeink igazolják, hogy az intézményi működés, illetve az intézményi bizalom a migrációs folyamatok alakulásában is érdemi szereppel bírnak.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2001) The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, Vol. 91. No. 5. pp. 1369–1401.

 • 2

  Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2005) Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In: P. Aghion & S. N. Durlauf (eds) Handbook of Economic Growth, Volume 1A. Amsterdam, North Holland. pp. 385–472.

 • 3

  Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2013) Miért buknak el nemzetek? A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. Budapest, HVG Kiadó.

 • 4

  Bauer, T. & Zimmermann, K. (1995) Modelling International Migration: Economic and Econometric Issues. In: R. van der Erf & L. Heering (eds) Causes of International Migration. Proceedings of a Workshop. Luxembourg, Eurostat. pp. 95–115.

 • 5

  Bertocchi, G. & Strozzi, C. (2008) International Migration and the Role of Institutions. Public Choice, Vol. 137. No. 1–2. pp. 81–102.

 • 6

  Blaskó Zs. & Gödri I. (2014) Kivándorlás Magyarországról: Szelekció és célország-választás az „új migránsok” körében. Demográfia, Vol. 57. No. 4. pp. 271–307.

 • 7

  Boda Zs. & Medve-Bálint G. (2012) Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle, Vol. 21. No. 2. pp. 27–51.

 • 8

  DaVanzo, J. (1981) Microeconomic Approaches to Studying Migration Decisions. In: G. F. De Jong & R. W. Gardner (eds) Migration Decision Making. Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries. New York, Pergamon Press. pp. 90–129.

 • 9

  European Commission (2012) Eurobarometer 70.1 (Oct-Nov 2008). TNS OPINION & SOCIAL, Brussels [Producer]. GESIS Data Archive, Cologne, ZA4819 Data file Version 3.0.2. http://dx.doi.org/10.4232/1.10989 [Letöltve: 2018. 08. 20.]

 • 10

  Golovics J. (2015) Agyelszívás: egyensúly európai szinten? In: Ferencz Á. (ed.) II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia. I. kötet. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola KIK Nyomda. pp. 456–460.

 • 11

  Győrffy D. (2012) Intézményi bizalom és a döntések időhorizontja. Közgazdasági Szemle, Vol. 59. No. 4. pp. 412–425.

 • 12

  Győrffy D. (2017) Bizalom és pénzügyek. Válság és válságkezelés az Európai Unióban. Budapest, Typotex Kiadó.

 • 13

  Hardin, R. (1999) Do We Want Trust in Government? In: M. E. Warren (ed.) Democracy and Trust. Cambridge, Cambridge University Press. pp. 22–41.

 • 14

  Kureková, L. (2013) Welfare Systems as Emigration Factor: Evidence from the New Accession States. Journal of Common Market Studies, Vol. 51. No. 4. pp. 721–739.

 • 15

  Lakatos J. (2015) Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon dolgozó külföldiek. Statisztikai Szemle, Vol. 93. No. 2. pp. 93–112.

 • 16

  Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. & Taylor, E. J. (1993) Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19. No. 3. pp. 431–466.

 • 17

  North, D. C. (2010) Intézmények, intézményi változás és gazdasági teljesítmény. Budapest, Helikon Kiadó.

 • 18

  North, D. C., Wallis, J. J. & Weingast, B. R. (2009) Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 19

  Palmer, J. & Pytlikova, M. (2015) Labor Market Laws and Intra-European Migration: The Role of the State in Shaping Destination Choices. European Journal of Population, Vol. 31. No. 2. pp. 127–153.

 • 20

  Pânzaru, C. (2013) The Determinants of International Migration. A Panel Data Analysis. Journal of Politics and Law, Vol. 6. No. 1. pp. 142–148.

 • 21

  Sik E. (2003). A migrációs potenciál kutatásának alapfogalmai. In: Örkény A. (ed.) Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások. Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet. pp. 15–18.

 • 22

  Simon, H. A. (1997) Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. Fourth Edition. New York, The Free Press.

 • 23

  Sjaastad, L. A. (1962) The Costs and Returns of Human Migration. Journal of Political Economy, Vol. 70. No. 5. pp. 80–93.

 • 24

  Tyler, T. R. (2001) Public Trust and Confi dence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions? Behaviroal Sciences and the Law, Vol. 19. No. 2. pp. 215–235.

 • 25

  Williamson, O. E. (1993) Calculativeness, Trust, and Economic Organization. The Journal of Law and Economics, Vol. 36. No. 1. pp. 453–486.

 • 26

  Zaiceva, A. & Zimmermann, K. F. (2008) Scale, Diversity, and Determinants of Labour Migration in Europe. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24. No. 3. pp. 428–452.