View More View Less
 • 1 Humán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

 • 1

  Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged Students Succeed in Pisa. OECD Working Paper No. 167. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/e22490ac-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 2

  Csüllög, K., Lannert, J. & Zempléni, A. (2015) Számít a pedagógus és az iskola! A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos kompetenciamérés adatai alapján. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 3

  OECD (2010) PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 4

  OECD (2013) PISA 2012 results. Excellence through Equity. Giving Every Student the Chance to Succeed. Vol. II. PISA, Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201132-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 5

  OECD (2016) PISA 2015 Results. Excellence and Equity in Education. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 6

  Papp, Z. A. (2015) A méltányosság mérési lehetőségei. In: Lannert J. (ed.) A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán. Budapest, Oktatási Hivatal. pp. 124–153. http://real.mtak.hu/31310/1/pza_Kozepiskola_kiadvany_4resz_A4.pdf [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 7

  Révai, N. (2015) Méltányosság az oktatásban – miről beszélünk? In: B. Tier N. (ed.) Alma a fán. Iskolavezetők a méltányos oktatásért. Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 10–29.

 • 8

  Székely, I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. Replika, Vol. 94. pp. 7–23.

 • 9

  Szokolszky, Á. & V. Komlósi, A. (2015) A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 15. No 1. pp. 11–26.

 • 10

  Tóth, E., Fejes, J. B., Patai, J. & Csapó, B. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudionális program adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)