View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged Students Succeed in Pisa. OECD Working Paper No. 167. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/e22490ac-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 2

  Csüllög, K., Lannert, J. & Zempléni, A. (2015) Számít a pedagógus és az iskola! A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos kompetenciamérés adatai alapján. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 3

  OECD (2010) PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 4

  OECD (2013) PISA 2012 results. Excellence through Equity. Giving Every Student the Chance to Succeed. Vol. II. PISA, Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201132-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 5

  OECD (2016) PISA 2015 Results. Excellence and Equity in Education. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 6

  Papp, Z. A. (2015) A méltányosság mérési lehetőségei. In: Lannert J. (ed.) A középiskolák összehasonlító elemzése a KIR bázisán. Budapest, Oktatási Hivatal. pp. 124–153. http://real.mtak.hu/31310/1/pza_Kozepiskola_kiadvany_4resz_A4.pdf [Letöltve: 2019. 04. 01.]

 • 7

  Révai, N. (2015) Méltányosság az oktatásban – miről beszélünk? In: B. Tier N. (ed.) Alma a fán. Iskolavezetők a méltányos oktatásért. Budapest, Tempus Közalapítvány. pp. 10–29.

 • 8

  Székely, I. (2015) Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. Replika, Vol. 94. pp. 7–23.

 • 9

  Szokolszky, Á. & V. Komlósi, A. (2015) A „reziliencia-gondolkodás” felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 15. No 1. pp. 11–26.

 • 10

  Tóth, E., Fejes, J. B., Patai, J. & Csapó, B. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudionális program adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.