Author:
Karolina Eszter Kovács Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debreceni Egyetem, BTK, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Karolina Eszter Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

 • 1

  Brassai, L. & Pikó, B. (2005) Szerhasználat és családi tényezők viszonya középiskolásoknál. Addictologica Hungarica, Vol. 4. No. 1. pp. 7–29.

 • 2

  Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B. A. & Rosenthal, S. L. (2005) The Impact of Adolescent Spirituality and Religiosity on Depressive Symptoms and Health Risk Behaviour. Journal of Adolescent Health, Vol. 36. No. 6. pp. 529–536.

 • 3

  Demetrovics Zs. (2001) Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 4

  Ehrenstein, C. (2007) Alkoholkonsum von Jugendlichen steigt an. http://www.welt.de/politik/article1288489/Alkoholkonsum_von_Jugendlichen_steigt_an.html [Letöltve: 2018. 09. 26.]

 • 5

  Kovács K. E., Nagy B. E. & Hegedűs R. (benyújtva) The Connection between Health Behaviour and Academic Achievement among Hungarian Adolescents in an International Comparison. Review of Applied Psychology / Revue Européenne de Psychologie Appliquée, in press.

 • 6

  Kovács K. E. & Nagy B. E. (2017) Egészségtudatos magatartás alakulása a sport függvényében. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 649–656.

 • 7

  Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Weber M. & Barnekow, V. (2016) Growing up Unequal: Gender and Socioeconomic Differences in Young People’s Health and Well-being. Health Behaviour in School-Aged Children (Hbsc) Study: International Report from the 2013/2014 Survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016. (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7.)

 • 8

  Kato, T. (2012) Development of the Coping Flexibility Scale: Evidence for the Coping Flexibility Hypothesis. Journal of Counseling Psychology, Vol. 59. No. 2. pp. 262–273.

 • 9

  Lyneham, H. J., Sburlati, E. S., Abbott, M. J., Rapee, R. M., Hudson, J. L., Tolin, D. F. & Carlson, S. E. (2013) Psychometric Properties of the Child Anxiety Life Interference Scale (CALIS). Journal of Anxiety Disorders, Vol. 27. No. 7. pp. 711–719.

 • 10

  Nagy B. E. & Kovács K. E. (2017) Egészség-magatartással kapcsolatos attitűdök vizsgálata középiskolás és egyetemista fiatalok körében. Orvosi Hetilap, Vol. 158. No. 44. pp. 1754–1760.

 • 11

  Németh Á. & Költő A. (eds, 2014) Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.

 • 12

  SIOSZ (2012) Sportiskolák Országos Szövetségének Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya. http://www.siosz.hu/dokumentum/sioszalapszabalyzat-terv.pdf [Letöltve: 2018. 09. 26.]

 • 13

  Susánszky É., Konkoly T. B., Stauder A. & Kopp M. (2006) A WHO jól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Vol. 7. No. 3. pp. 247–255.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 23 15
Dec 2023 0 60 7
Jan 2024 0 39 3
Feb 2024 0 25 3
Mar 2024 0 11 2
Apr 2024 0 10 4
May 2024 0 0 0