View More View Less

Absztrakt:

A tanulmány a szakpolitikai célkitűzéseken és beavatkozásokon keresztül elemzi a hazai szakképzés 2004 óta eltelt időszakát. Kitér a decentralizált és centralizált oktatásirányítás időszakára, a két időszak szakpolitikai célkitűzéseire és eszközeire. Rámutat arra, hogy a középfokú szakképzés folyamatai sokszor felülírták a szakpolitikai célokat. 2010 előtt a korai iskolaelhagyás csökkentésében és a tanulószerződés keretében szakmai gyakorlatot folytató szakiskolai tanulók számának emelkedésében volt előrelépés. Az ezt követő időszak szakpolitikája elsősorban a gazdaság igényeihez kívánta igazítani a szakképzést, de mivel nem vette figyelembe a tanulással kapcsolatos társadalmi elvárásokat, a tanulók elpártoltak mindkét középfokú szakképzési programtól.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Besenyei et al. (2005) Oktatás-statisztikai évkönyv 2004/5. Budapest, Oktatási Minisztérium.

 • 2

  Bruges-i Nyilatkozat (2010) The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020. http://www.cedefop.europa.eu/files/bruges_en.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 3

  Copenhagen Declaration (2002) Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training. http://www.cedefop.europa.eu/files/copenahagen_declaration_en.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 4

  Fehér könyv az oktatásról (1996) Teaching and Learning. Towards the Learning Society. White paper. European Comission. Részleteit fordította Várady Eszter (1996): Educatio, Vol. 5. No. 4.

 • 5

  Györgyi Z. (2011) A triális szakképzés felé? Educatio, Vol. 20. No. 3. pp. 331–341.

 • 6

  Györgyi Z. (2015) Tanulás felnőttkorban – változások egy évtized alatt. In: Györgyi Z. (ed.) Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Budapest, OFI. pp. 47–63.

 • 7

  Hajdu M., Makó Á., Nábelek F. & Nyírő Zs. (2018) A szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci pályájának követése – 2018. Budapest, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet. https://gvi.hu/kutatas/549/szakkepzes-2018 [Letöltve: 2019. 02. 05.]

 • 8

  Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasággal való összehangolására (2011) Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium. https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 9

  Mártonfi Gy. (2011a) Adalékok. Az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 10

  Mártonfi Gy. (2011b) Igazgatók és diákok véleménye a tankötelezettségről. In: Mártonfi Gy. (ed.) A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 11

  Mártonfi Gy. (2011c) Térségi Integrált Szakképző Központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 12

  Mártonfi Gy. (2015) Szakiskolai fejlesztési programok 2003–2009. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,

 • 13

  Mártonfi Gy. (2016) A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 46–58.

 • 14

  Péceli M. (2011) Kompetencia alapú felzárkóztató programok és hatásuk a tankötelezettségre. In: Mártonfi Gy. (ed.) A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 15

  Polónyi I. (2016) Javuló prioritás, romló kondíciók, avagy a hazai szakképzés finanszírozása. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 27–45.

 • 16

  Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005–2013. http://www.okm.gov.hu/letolt/szakke/tanevnyito_2005_2006/strategia_050712.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 17

  Széll Kálmán Terv (2011) Összefogás az adósság ellen. http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]