Author:
Zoltán Györgyi
Search for other papers by Zoltán Györgyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a szakpolitikai célkitűzéseken és beavatkozásokon keresztül elemzi a hazai szakképzés 2004 óta eltelt időszakát. Kitér a decentralizált és centralizált oktatásirányítás időszakára, a két időszak szakpolitikai célkitűzéseire és eszközeire. Rámutat arra, hogy a középfokú szakképzés folyamatai sokszor felülírták a szakpolitikai célokat. 2010 előtt a korai iskolaelhagyás csökkentésében és a tanulószerződés keretében szakmai gyakorlatot folytató szakiskolai tanulók számának emelkedésében volt előrelépés. Az ezt követő időszak szakpolitikája elsősorban a gazdaság igényeihez kívánta igazítani a szakképzést, de mivel nem vette figyelembe a tanulással kapcsolatos társadalmi elvárásokat, a tanulók elpártoltak mindkét középfokú szakképzési programtól.

 • 1

  Besenyei et al. (2005) Oktatás-statisztikai évkönyv 2004/5. Budapest, Oktatási Minisztérium.

 • 2

  Bruges-i Nyilatkozat (2010) The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011-2020. http://www.cedefop.europa.eu/files/bruges_en.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 3

  Copenhagen Declaration (2002) Declaration of the European Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training. http://www.cedefop.europa.eu/files/copenahagen_declaration_en.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 4

  Fehér könyv az oktatásról (1996) Teaching and Learning. Towards the Learning Society. White paper. European Comission. Részleteit fordította Várady Eszter (1996): Educatio, Vol. 5. No. 4.

 • 5

  Györgyi Z. (2011) A triális szakképzés felé? Educatio, Vol. 20. No. 3. pp. 331–341.

 • 6

  Györgyi Z. (2015) Tanulás felnőttkorban – változások egy évtized alatt. In: Györgyi Z. (ed.) Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Budapest, OFI. pp. 47–63.

 • 7

  Hajdu M., Makó Á., Nábelek F. & Nyírő Zs. (2018) A szakképzett pályakezdők munkaerőpiaci pályájának követése – 2018. Budapest, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet. https://gvi.hu/kutatas/549/szakkepzes-2018 [Letöltve: 2019. 02. 05.]

 • 8

  Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasággal való összehangolására (2011) Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium. https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzesi_koncepcio.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 9

  Mártonfi Gy. (2011a) Adalékok. Az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 10

  Mártonfi Gy. (2011b) Igazgatók és diákok véleménye a tankötelezettségről. In: Mártonfi Gy. (ed.) A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 11

  Mártonfi Gy. (2011c) Térségi Integrált Szakképző Központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 12

  Mártonfi Gy. (2015) Szakiskolai fejlesztési programok 2003–2009. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,

 • 13

  Mártonfi Gy. (2016) A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 46–58.

 • 14

  Péceli M. (2011) Kompetencia alapú felzárkóztató programok és hatásuk a tankötelezettségre. In: Mártonfi Gy. (ed.) A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 15

  Polónyi I. (2016) Javuló prioritás, romló kondíciók, avagy a hazai szakképzés finanszírozása. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 27–45.

 • 16

  Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005–2013.http://www.okm.gov.hu/letolt/szakke/tanevnyito_2005_2006/strategia_050712.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • 17

  Széll Kálmán Terv (2011) Összefogás az adósság ellen.http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf [Letöltve: 2019. 02. 10.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 7 7
Jul 2023 0 6 19
Aug 2023 0 6 11
Sep 2023 0 5 9
Oct 2023 0 18 28
Nov 2023 0 15 27
Dec 2023 0 3 2