View More View Less
 • 1 Neveléstudományi Doktori Iskola Eszterházy Károly Egyetem3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Open access

Absztrakt:

Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesítményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches–Urquiola 2013; Abdulkadiroglu–Angrist–Pathak 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általánosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók figyelmére tarthatnak számot. Emellett a tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak differenciálására, a vizsgálat módszerének fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. §(2/a); Hunyady–Nádasi 2014). Jelen tanulmány a magyar és a nemzetközi szakirodalom megoldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

 • 1

  Abdulkadiroglu, A., Joshua, D. A. & Parag, A. P. (2014) The Elite Illusion: Achievement Effects at Boston and New York Exam Schools. Econometrica, Vol. 82. No. 1. pp. 137–196.

 • 2

  Boonen, T., Van Damme, J. & Onghena, P. (2013) Teacher Effects on Student Achievement in First Grade: Which Aspects Matter Most? School Effectiveness and School Improvement, Vol. 25. No. 1. pp. 126–152.

 • 3

  Bryant, S. W. (1900) The Teaching of Morality in the Family and the School. New York, Macmillan.

 • 4

  Campbell, S. B., Denham, S. A., Howarth, G. Z., Jones, S. M., Whittaker, J. V., Williford, A. P., Willoughby, M. T., Yudron, M. & Darling-Churchill, K. E. (2016) Commentary on the Review of Measures of Early Childhood Social and Emotional Development: Conceptualization, Critique, and Recommendations. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 19–41.

 • 5

  Coe, G. A. (1904) Education in Religion and Morals. Chicago, F. H. Revell.

 • 6

  Duró L., Kékes Szabó M. & Pigler L. (2005) A pedagógiai gyakorlat pszichológiája. Nevelés és értékkutatás. Budapest, BBS-INFO.

 • 7

  Golnhofer E. (2010) Az attitűd. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer készítői számára. k. n.

 • 8

  Golnhofer E. & Szabolcs É. (2014a) Pedagógia a tankönyvekben az ötvenes évek első felében. Könyv és nevelés, Vol. 16. No. 4. pp. 88–101.

 • 9

  Golnhofer E. & Szabolcs É. (2014b) Adalékok egy neveléstudományi életúthoz: Ágoston György 1945–1959 között. In: Fizel N. & Nóbik A. (eds) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szeged, ZEK Juhász Gy. Felsőokt. K. pp. 67–80.

 • 10

  Gordon, M. (2017) In Search of a Universal Human Rights Metaphor: Moral Conversations Across Differences. Educational Philosophy and Theory, Vol. 50. No. 1. pp. 83–94.

 • 11

  Halle, T. G. & Darling-Churchill, K. E. (2016) Review of Measures of Social and Emotional Development. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 8–18.

 • 12

  Hercz M. (2003) A nevelési vizsgálat szerepe az iskolaértékelésben. Magyar Pedagógia, Vol. 103. No. 1. pp. 57–80.

 • 13

  Hercz M. (2005) Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére. Iskolakultúra, Vol. 15. No. 4. pp. 102–107.

 • 14

  Horn D. (2015) Az iskolai hozzáadott érték mérése. In: Széll K. (ed.) Mit mér a műszer? Budapest, OFI. pp. 63–90.

 • 15

  Hunyady Gy. (1976) Közösségi nevelés. In: Zrinszky L. (ed.) A világnézeti-politikai-erkölcsi nevelés egysége. Nevelési eredményvizsgálat négy témakörben. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság. pp. 307–381.

 • 16

  Hunyady Gy. & Nádasi M. (2014) Az iskolakép változásai és változatai. Budapest, ELTE Eötvös.

 • 17

  Jones, S. M., Zaslow, M., Darling-Churchill, K. E. & Halle, T. G. (2016) Assessing Early Childhood Social and Emotional Development: Key Conceptual and Measurement Issues. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 42–48.

 • 18

  Krek, J. & Zabel, B. (2017) Why There Is no Education Ethics without Principles. Educational Philosophy and Theory, Vol. 49. No. 3. pp. 284–293.

 • 19

  Letenyei L. & Nagy G. D. (2007) Rugalmas kérdőív – a standard kérdőív kritikái és javaslat a kérdőíves adatgyűjtés terepközeli alkalmazására. Szociológiai Szemle, Vol. 16. Nos 1–2. pp. 29–46.

 • 20

  Majzik L. (2004) Nevelési eredményvizsgálat – A kandidátusi fokozat elnyeréséhez készült beszámoló részlete. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 54. No. 10. pp. 63–75.

 • 21

  McGrath, M. C. (1923) A Story of the Moral Development of Children. Psychological Monographs, Vol. 32. No. 2. pp. 1–190.

 • 22

  Nanszákné Cserhalmi I. (2015) Az iskola hozzáadott értéke. Magiszter, Vol. 13. No. 3. pp. 30–52.

 • 23

  Ning, B., Van Damme, J., Van Den Noortgate, W., Yang, X. & Gielen, S. (2015) The Influence of Classroom Disciplinary Climate of Schools on Reading Achievement: A Cross-country Comparative Study. School Effectiveness and School Improvement, Vol. 26. No. 4. pp. 586–611.

 • 24

  Ogletree, E. J. & Ujlaki, W. (2014) Effects of Social Class Status on Tests of Creative Behavior. The Journal of Educational Research, Vol. 67. No. 4. pp. 149–152.

 • 25

  Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013) Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses. American Economic Review, Vol. 103. No. 4. pp. 1289–1324.

 • 26

  Rappai G. (2010) A statisztikai modellezés filozófiája. Statisztikai Szemle, Vol. 88. No. 2. pp. 121–140.

 • 27

  Riordan, R. (1912) School Activities for Moral Development. Religious Education, Vol. 6. No. 6. pp. 511–519.

 • 28

  Sárváry M. (2003) A nevelőmunka hatékonyságának mérése. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 53. No. 2. pp. 103–111.

 • 29

  Thomson, K. C., Oberle, E., Gadermann, A. M., Guhn, M., Rowcliffe, P. & Schonert-Reichl, K. A. (2017) Measuring Social-Emotional Development in Middle Childhood: The Middle Years Development Instrument. Journal of Applied Developmental Psychology. Advance online publication.

 • 30

  Vaisey, S. & Miles, A. (2014) Tools from Moral Psychology for Measuring Personal Moral Culture. Theory and Society, Vol. 43. Nos 3–4. pp. 311–332.

 • 31

  Wigelsworth, M., Humphrey, N., Kalambouka, A. & Lendrum, A. (2010) A Review of Key Issues in the Measurement of Children’s Social and Emotional Skills. Educational Psychology in Practice, Vol. 26. No. 2. pp. 173–186.

 • 32

  Wood, I. F. (1915) The Survey of Progress in Religious and Moral Education. Religious Education, Vol. 10. No. 2. pp. 114–123.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)