View More View Less
 • 1 Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Open access

Absztrakt:

Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesítményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches–Urquiola 2013; Abdulkadiroglu–Angrist–Pathak 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általánosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók figyelmére tarthatnak számot. Emellett a tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak differenciálására, a vizsgálat módszerének fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. §(2/a); Hunyady–Nádasi 2014). Jelen tanulmány a magyar és a nemzetközi szakirodalom megoldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Abdulkadiroglu, A., Joshua, D. A. & Parag, A. P. (2014) The Elite Illusion: Achievement Effects at Boston and New York Exam Schools. Econometrica, Vol. 82. No. 1. pp. 137–196.

 • 2

  Boonen, T., Van Damme, J. & Onghena, P. (2013) Teacher Effects on Student Achievement in First Grade: Which Aspects Matter Most? School Effectiveness and School Improvement, Vol. 25. No. 1. pp. 126–152.

 • 3

  Bryant, S. W. (1900) The Teaching of Morality in the Family and the School. New York, Macmillan.

 • 4

  Campbell, S. B., Denham, S. A., Howarth, G. Z., Jones, S. M., Whittaker, J. V., Williford, A. P., Willoughby, M. T., Yudron, M. & Darling-Churchill, K. E. (2016) Commentary on the Review of Measures of Early Childhood Social and Emotional Development: Conceptualization, Critique, and Recommendations. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 19–41.

 • 5

  Coe, G. A. (1904) Education in Religion and Morals. Chicago, F. H. Revell.

 • 6

  Duró L., Kékes Szabó M. & Pigler L. (2005) A pedagógiai gyakorlat pszichológiája. Nevelés és értékkutatás. Budapest, BBS-INFO.

 • 7

  Golnhofer E. (2010) Az attitűd. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer készítői számára. k. n.

 • 8

  Golnhofer E. & Szabolcs É. (2014a) Pedagógia a tankönyvekben az ötvenes évek első felében. Könyv és nevelés, Vol. 16. No. 4. pp. 88–101.

 • 9

  Golnhofer E. & Szabolcs É. (2014b) Adalékok egy neveléstudományi életúthoz: Ágoston György 1945–1959 között. In: Fizel N. & Nóbik A. (eds) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. Szeged, ZEK Juhász Gy. Felsőokt. K. pp. 67–80.

 • 10

  Gordon, M. (2017) In Search of a Universal Human Rights Metaphor: Moral Conversations Across Differences. Educational Philosophy and Theory, Vol. 50. No. 1. pp. 83–94.

 • 11

  Halle, T. G. & Darling-Churchill, K. E. (2016) Review of Measures of Social and Emotional Development. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 8–18.

 • 12

  Hercz M. (2003) A nevelési vizsgálat szerepe az iskolaértékelésben. Magyar Pedagógia, Vol. 103. No. 1. pp. 57–80.

 • 13

  Hercz M. (2005) Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére. Iskolakultúra, Vol. 15. No. 4. pp. 102–107.

 • 14

  Horn D. (2015) Az iskolai hozzáadott érték mérése. In: Széll K. (ed.) Mit mér a műszer? Budapest, OFI. pp. 63–90.

 • 15

  Hunyady Gy. (1976) Közösségi nevelés. In: Zrinszky L. (ed.) A világnézeti-politikai-erkölcsi nevelés egysége. Nevelési eredményvizsgálat négy témakörben. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság. pp. 307–381.

 • 16

  Hunyady Gy. & Nádasi M. (2014) Az iskolakép változásai és változatai. Budapest, ELTE Eötvös.

 • 17

  Jones, S. M., Zaslow, M., Darling-Churchill, K. E. & Halle, T. G. (2016) Assessing Early Childhood Social and Emotional Development: Key Conceptual and Measurement Issues. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 42–48.

 • 18

  Krek, J. & Zabel, B. (2017) Why There Is no Education Ethics without Principles. Educational Philosophy and Theory, Vol. 49. No. 3. pp. 284–293.

 • 19

  Letenyei L. & Nagy G. D. (2007) Rugalmas kérdőív – a standard kérdőív kritikái és javaslat a kérdőíves adatgyűjtés terepközeli alkalmazására. Szociológiai Szemle, Vol. 16. Nos 1–2. pp. 29–46.

 • 20

  Majzik L. (2004) Nevelési eredményvizsgálat – A kandidátusi fokozat elnyeréséhez készült beszámoló részlete. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 54. No. 10. pp. 63–75.

 • 21

  McGrath, M. C. (1923) A Story of the Moral Development of Children. Psychological Monographs, Vol. 32. No. 2. pp. 1–190.

 • 22

  Nanszákné Cserhalmi I. (2015) Az iskola hozzáadott értéke. Magiszter, Vol. 13. No. 3. pp. 30–52.

 • 23

  Ning, B., Van Damme, J., Van Den Noortgate, W., Yang, X. & Gielen, S. (2015) The Influence of Classroom Disciplinary Climate of Schools on Reading Achievement: A Cross-country Comparative Study. School Effectiveness and School Improvement, Vol. 26. No. 4. pp. 586–611.

 • 24

  Ogletree, E. J. & Ujlaki, W. (2014) Effects of Social Class Status on Tests of Creative Behavior. The Journal of Educational Research, Vol. 67. No. 4. pp. 149–152.

 • 25

  Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013) Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses. American Economic Review, Vol. 103. No. 4. pp. 1289–1324.

 • 26

  Rappai G. (2010) A statisztikai modellezés filozófiája. Statisztikai Szemle, Vol. 88. No. 2. pp. 121–140.

 • 27

  Riordan, R. (1912) School Activities for Moral Development. Religious Education, Vol. 6. No. 6. pp. 511–519.

 • 28

  Sárváry M. (2003) A nevelőmunka hatékonyságának mérése. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 53. No. 2. pp. 103–111.

 • 29

  Thomson, K. C., Oberle, E., Gadermann, A. M., Guhn, M., Rowcliffe, P. & Schonert-Reichl, K. A. (2017) Measuring Social-Emotional Development in Middle Childhood: The Middle Years Development Instrument. Journal of Applied Developmental Psychology. Advance online publication.

 • 30

  Vaisey, S. & Miles, A. (2014) Tools from Moral Psychology for Measuring Personal Moral Culture. Theory and Society, Vol. 43. Nos 3–4. pp. 311–332.

 • 31

  Wigelsworth, M., Humphrey, N., Kalambouka, A. & Lendrum, A. (2010) A Review of Key Issues in the Measurement of Children’s Social and Emotional Skills. Educational Psychology in Practice, Vol. 26. No. 2. pp. 173–186.

 • 32

  Wood, I. F. (1915) The Survey of Progress in Religious and Moral Education. Religious Education, Vol. 10. No. 2. pp. 114–123.