Author:
Zsófia Kocsis Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Zsófia Kocsis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban olyan Hajdú-Bihar megyei középiskolákat kerestünk fel, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. A 9. és 11. évfolyam tanulóinak a továbbtanulási terveit és munkatapasztalatait vizsgáltuk, online és papíralapú kérdőívek segítségével. A diákok céljai között kismértékben jelent meg a továbbtanulási szándék, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés fontosabb volt számukra. A diákok egy része már rendszeresen vállal munkát a középiskolai évei alatt, azonban nincs szignifikáns összefüggés a munkavállalás és a szülők foglalkoztatottsága között. Továbbá megfigyelhető volt, hogy a munkavállaló diákokban talán a munkatapasztalataik révén jobban körvonalazódtak jövőbeli céljaik és továbbtanulásra vonatkozó terveik.ldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

 • 1

  Bocsi V. (2013) Munkaértékek a felsőoktatásban. In: Darvai T. (ed.) Felsőoktatás és munkaerőpiac – eszményektől a kompetenciák felé. SETUP. Szeged, Belvedere Meridionale. pp. 67–87.

 • 2

  Bocsi V. (2015) A felsőoktatás értékmetszetei. Budapest, Új Mandátum.

 • 3

  Bókay M. (2009) A diákok nyári munkavállalásának alapvető szabályai. Adóvilág, Vol. XXIII. No. 7. pp. 2–4.

 • 4

  Carr, R. V, Wright, J. D. & Brody, C. J. (1996) Effects of High School Work Experience a Decade Later: Evidence from the National Longitudinal Survey. Sociology of Education, Vol. 69. No. 1. pp. 66–81.

 • 5

  Creed, P. A. & Patton, W. (2003) Differences in Career Attitude and Career Knowledge for High School Students with and without Paid Work Experience. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Vol. 3. No. 1. pp. 21–33.

 • 6

  Csoba J. (2013) Munka és tanulás. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata. Esély, Vol 24. No. 4. pp. 30–50.

 • 7

  D’Amico, R. (1984) Does Employment during High School Impair Academic Progress? Sociology of Education, Vol. 57. No. 3. pp. 152–164.

 • 8

  Gazsó T. (2012) Munkaerőpiaci helyzetkép. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. pp. 127–152.

 • 9

  Jancsák Cs. & Polgár Zs. (2010) Középiskolások továbbtanulási motivációi és jövőorientációi. Új Ifjúsági Szemle, Vol. VIII. No. 3. pp. 27–35.

 • 10

  Kispálné Horváh M. & Vincze Sz. (2009a) Végzős középiskolások felsőoktatással kapcsolatos tájékozottsága és tervei. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 60. Nos 3–4. pp. 39–49.

 • 11

  Kispálné Horváh M. & Vincze Sz. (2009b) Végzős középiskolások továbbtanulással kapcsolatos motivációi, döntései és az azokat befolyásoló tényezők.https://www.researchgate.net/publication/319103046_Vegzos_kozepiskolasok_tovabbtanulassal_kapcsolatos_motivacioi_dontesei_es_az_azokat_befolyasolo_tenyezok [Letöltve: 2018. 07. 27.]

 • 12

  Kocsis Zs. (2017) Debreceni és nagyváradi egyetemisták munkavállalási szokásainak összehasonlítása. In: Tóth P., Hanczvikkel A. & Duchon J. (eds) Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. VII. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet. pp. 169–187.

 • 13

  Mortimer, J. T. (1994) Work Experience in Adolescence. Journal of Vocational Education Research, Vol. 19. No. 1. pp. 39–70.

 • 14

  Pusztai G. (2009) A társadalmi tőke és az iskola. Budapest, Új Mandátum.

 • 15

  Pusztai G. (2013) A felsőoktatás munkára felkészítő szerepe a hallgatók értelmezésében. In: Kun A. & Polónyi I. (eds) Az Észak-Alföldi régió helyzete.Képzés és munkaerőpiac. Budapest, Új Mandátum Kiadó. pp. 9–29.

 • 16

  Pusztai G., Bocsi V., Bacskai K., Ceglédi T., Csokai A., Kocsis Zs. & Szűcs T. (2018) A jelen és jövő határán. Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményessége. Debrecen, CHERD Hungary, Debreceni Egyetem.

 • 17

  Ruhm, C. J. (1997) Is High School Employment Consumption or Investment? Journal of Labor Economics, Vol. 15. No. 4. pp. 735–776.

 • 18

  Singh, K. (1998) Part-Time Employment in High School and Its Effect on Academic Achievement. The Journal of Educational Research, Vol. 91. No. 3. pp. 131–139.

 • 19

  Szőcs A. (2014) Dolgozva tanulni, tanulva dolgozni – társadalmi tőke hatások a partiumi hallgatók körében. In: Ceglédi T., Gál A. & Nagy Z. (eds) Régió és oktatás IX. Debrecen, CHERD Hungary. pp. 229–242.

 • 20

  Vickers, M., Lamb, S., & Hinkley, J. (2003) Student Workers in High School and Beyond: The Effects of Part-Time Employment on Participation in Education. Training and Work. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED475343.pdf [Letöltve: 2018. 07. 27.]

 • 21

  Warren, J. R., LePore, P. C. & Mare, R. D. (2000) Employment during High School: Consequences for Students’ Grades in Academic Courses. American Educational Research Journal. http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00028312037004943 [Letöltve: 2018. 07. 27.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 1 5
Sep 2022 0 6 15
Oct 2022 0 5 12
Nov 2022 0 12 18
Dec 2022 0 7 2
Jan 2023 0 35 16
Feb 2023 0 0 3