Author: Klára Kovács1
View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

Tanulmányunkban feltártuk a sportolási szokások és a tanulmányi eredményesség egy fontos mutatójának, a tanulmányok melletti kitartás (perzisztencia) közötti összefüggéseket magyarországi és romániai (partiumi) felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében (N = 2619). Megvizsgáltuk a sportolási szokások és intézményi formák szerint elkülönülő hallgatói csoportok közötti különbségeket a perzisztencia egyes állításaiban és összemutatójában. A kutatás elméleti hátteréhez a fejlődési modell, a zero-sum és a hallgatói integrációs modell elméleteket használtuk fel. Eredményeink szerint a fejlődés modell elmélet a leggyakrabban sportolók kiemelkedő eredményeiben látszik érvényesülni, de fontos kiemelni, hogy a legnagyobb szerepe az alkalmi, társak kedvéért sportoló hallgatók közé tartozásnak van. Az egyetemi sportklubban sportolók a legkevésbé elszántak a tanulmányaik befejezését illetően, miközben a nem sportkörtagok érték el a legmagasabb pontszámokat.

 • 1

  Coleman, J. S. (1961) The Adolescent Society. New York, The Free Press.

 • 2

  Frost, J. & McKelvie, S. J. (2005) The Relationship of Self-esteem and Body Satisfaction to Exercise Activity for Male and Female Elementary School, High School, and University Students. Athletic Insight, Vol. 7. No. 4. pp. 36–49.

 • 3

  Greenleaf, C., Boyer, E. M. & Petrie, T. A. (2009) High School Sport Participation and Subsequent Psychological Well-being and Physical Activity: The Mediating Influences of Body Image, Physical Competence, and Instrumentality. Sex Roles, Vol. 61. Nos 9–10. pp. 714–726.

 • 4

  Kovács K. (2015) Magyarországi és romániai hallgatók sportolási szokásait meghatározó szocio-kulturális tényezők. In: Kozma T., Kiss Virág Á., Jancsák Cs. & Kéri K. (eds) Tanárképzés és oktatáskutatás. Debrecen, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 673–685.

 • 5

  Mangold, W. D., Bean, L. & Adams, D. (2003) The Impact of Intercollegiate Athletics on Graduation Rates Among Major NCAA Division I Universities: Implications for College Persistence Theory and Practice. The Journal of Higher Education, Vol. 74. No. 5. pp. 540–562.

 • 6

  Pascarella, E. T. & Terenzini, P. T. (1980) Predicting Freshman Persistence and Voluntary Dropout Decisions from a Theoretical Model. The Journal of Higher Education, Vol. 51. No. 1. pp. 60–75.

 • 7

  Pascarella, E. T., Truckenmiller, R., Nora, A., Terenzini, P. T., Edison, M. & Hagedorn, L. S. (1999) Cognitive Impacts of Intercollegiate Athletic Participation: Some Further Evidence. The Journal of Higher Education, Vol. 70. No. 1. pp. 1–26.

 • 8

  Pusztai G. (2011) A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 9

  Pusztai G. (2015) Pathways To Success In Higher Education. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag.

 • 10

  Pusztai G. (2016) Az intézményi hatás és forrásai. In: Pusztai G., Bocsi V. & Ceglédi T. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Nagyvárad–Budapest, Partium–PPS–Új Mandátum. pp. 112–137.

 • 11

  Tinto, V. (1997) Classrooms As Communities: Exploring the Educational Character of Student Persistence. The Journal of Higher Education, Vol. 68. No. 6. pp. 599–623.

 • 12

  Trudeau, F. & Shephard, R. J. (2008) Physical Education, School Physical Activity, School Sports and Academic Performance. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Vol. 5. No. 1. p. 10.