View More View Less
 • 1 Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Az EU-hoz mint gazdasági és értékközösséghez történt csatlakozás történelmi mércével is kedvező feltételeket és lehetőségeket teremtett a magyar gazdasági szereplők számára tevékenységük bővítéséhez és fejlesztéséhez. Bár jelentősége tagadhatatlan, haszna egyértelmű, a kormányok belpolitikai szempontok által nagymértékben determinált gazdaságpolitikája miatt az EU-tagság önmagában is, nemzetközi összehasonlításban különösen csekély mértékben járult hozzá Magyarország fejlett országok mögötti gazdasági felzárkózáshoz, műszaki-szerkezeti modernizációjához és a szerkezeti reformokhoz. Bár nehezen bizonyítható, mégis megalapozottan feltételezhető, hogy az EU-tagság nélkül Magyarország minden tekintetben elmaradottabb lenne. Bár a tagságból származó előnyök elsősorban az uniós transzferek csökkenése miatt középtávon csökkennek, az EU-n kívüli mozgástér rendkívül szűk Magyarország számára, ezért az EU-tagságnak nincs alternatívája.

 • 1

  Beke K. (2017) Ide vezetett a tömeges kivándorlás: több magyar lépett le, mint gondoltuk. Portfolio.hu augusztus 30. https://www.portfolio.hu/gazdasag/ide-vezetett-a-tomeges-kivandorlas-tobb-magyar-lepett-le-mint-gondoltuk.260665.html [Letöltve: 2019. 02. 15.]

 • 2

  Czelleng Á. (2018) Az euró bevezetése Magyarországon. Az euró bejövetele a magyarokhoz. A 25 éves GKI születésnapi konferenciája. Budapest, 2017. november 22. Közgazdasági Szemle, Vol. LXV. No. 1. (január) pp. 102–106. https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2018/01/Czelleng-%C3%81d%C3%A1m-K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi-Szemle-2018.-janu%C3%A1r.pdf [Letöltve: 2019. 02. 15.]

 • 3

  Csortos O. & Kóczián B. (2017) A külföldön élő magyarok jövedelmeinek és folyó átutalásainak elemzése. Hitelintézeti Szemle, Vol. 16. No. 2. (június) pp. 5–27. http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/a-kulfoldon-elo-magyarok-jovedelmeinek-csortos-orsolya-koczian-balazs.pdf [Letöltve: 2019. 01. 05.]

 • 4

  Európai Bizottság (2018) Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről. Brüsszel, 2018.5.2. COM(2018) 324 final, 2018/0136 (COD) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM%3A2018%3A324%3AFIN [Letöltve: 2018. 12. 29.]

 • 5

  European Commission (2017) White Paper on the Future of Europe, Reflections and Scenarios for the EU27 by 2025. 1 March. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf [Letöltve: 2019. 01. 20.]

 • 6

  Kádár B. (2004) Felzárkózási esélyszemle. Európai Tükör, Vol. X. No. 7–8. pp. 37–46.

 • 7

  Koller B. (2016) Széteső építmény vagy új típusú integráció? In: Koller B. & Marsi V. (eds) Magyarország Európában, Európa a világban. Tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. pp. 245–255.

 • 8

  Közgazdasági Szemle (2004) 2004–2014 Magyarország európai uniós tagságának 10. évfordulójára. Vol. LXI. (április) pp. 349–530.

 • 9

  KPMG (2017) A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában. Makrogazdasági elemzések összefoglalása. Budapest, 2017. március 2. https://www.palyazat.gov.hu/magyarorszagi_europai_unios_forrasok_elemzese [Letöltve: 2019. 01. 08.]

 • 10

  Lejour, A. M., Mooij, R. A. & de Nahuis, R. (2001) EU Enlargement: Economic Implications for Countries and industries. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB Document, No, 011, September. https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/eu-enlargement-economic-implications-countries-and-industries.pdf [Letöltve: 2019. 01. 22.]

 • 11

  Losoncz M. (2004) Magyarország tíz éve az EU-ban – mekkora volt a mozgástér? Közgazdasági Szemle, Vol. LXI. (április) pp. 486–492.

 • 12

  Losoncz M. (2017) A globális és regionális integrálódás és a fenntartható gazdasági növekedés néhány kérdése a visegrádi országokban. Közgazdasági Szemle, Vol. LXIV. (július–augusztus) pp. 677–697. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00250/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2017_07-08_0677-0697.pdf [Letöltve: 2018. 12. 28.]

 • 13

  Neményi J. & Oblath G. (2012) Az euró bevezetésének újragondolása. Közgazdasági Szemle, Vol. LIX. (június) pp. 569–684. http://www.mkt.hu/docs/2012-06-28-18-45-56-KozgSzle_2012_junius.pdf [Letöltve: 2018. 12. 28.]

 • 14

  Palánkai T. (2017) Re-defining Integration. Reflections on Future of EU in Theoretical Contexts. European Economic Integration Theory Revisited. By European Association for Comparative Economic Studies. Workshop, Szeged, March 23–24, kézirat.

 • 15

  World Justice Project (2018) Rule of Law Index 2017–2018. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf [Letöltve: 2019. 01. 27.]