Author:
István Polónyi Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by István Polónyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a hazai elsősorban humánerőforrás-fejlődést vizsgálja a csatlakozás óta eltelt időben, azt igyekszik feltárni, hogy Magyarország mennyire tudta kihasználni a csatlakozás előnyeit, hol tart a felzárkózási versenyben. Az írás a gazdasági fejlődés és fejlettség mutatói mellett elemzi az EU 2020 stratégia humán erőforrások fejlettségére vonatkozó indikátorait (foglalkoztatás, oktatás, iskolázottság, szegénység, társadalmi kirekesztés) összehasonlítva a magyar adatok 2004-óta tartó alakulását a mai 28 tagországéval, valamint ezen belül a Magyarországgal együtt csatlakozó posztszocialista országokéval. Ezt követően néhány további mutató változásait is elemzi (a népesség alakulása, a születéskor várható élettartam, a Human Development Index, a szabadságindex, illetve a Világbanknak a kormányzat minőségével kapcsolatos indikátorai). Megállapítja, hogy a magyar kormányok teljesítménye az egyik legrosszabb az Unió tagországai között.

Magyarország meglehetősen szerény felzárkózást tud felmutatni a vizsgált időszak alatt, ráadásul e szerény felzárkózás mellett rendkívül jelentős elmaradások látszanak a magyar humán erőforrás fejlődésben, ami hosszabb távon radikálisan megbosszulhatja magát. Félő, hogy a diplomások elmaradó aránya, a növekvő alacsony iskolázottságú hányad, a növekedésében elmaradó HDI-érték miatt nagyon hamar felmorzsolódik ez a kicsi és relatív előny.

A tanulmány azzal zárul, hogy úgy tűnik, Magyarországnak nem sikerült kihasználnia az uniós csatlakozás által kínált történelmi lehetőségeket.

 • 1

  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (2011) A családpolitika szerepe a demográfiai változás folyamatában: a tagállamok legjobb gyakorlatainak megosztása (feltáró vélemény). Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 218/7. 2011.7.23. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0007:0013:HU:PDF [Letöltve: 2018. 12. 31.]

 • 2

  Husz I. (2006) Iskolázottság és a gyermekvállalás időzítése. Demográfia, Vol. 49. No. 1. pp. 46–67. Statisztikai Tükör 2008. Vol. II. No. 8. 5.

 • 3

  (N. n.) (é. n.) Nemzetközi indexek módszertani korlátai és kritikája. Századvég Alapítvány. https://szazadveg.hu/uploads/media/57e3d8e300c7d/szazadveg-elemzes-a-nemzetkozi-indexeknek-komoly-hianyossagai-es-korlatai-tanulmany.pdf [Letöltve: 2018. 12. 31.]

 • 4

  (N. n.) (2016) A nemzetközi indexeknek komoly hiányosságai és korlátai vannak.https://szazadveg.hu/hu/kutatasok/az-alapitvany-kutatasai/elemzesek-publikaciok/a-nemzetkozi-indexeknek-komoly-hianyossagai-es-korlatai-vannak [Letöltve: 2018. 12. 31.]

 • 5

  Orbán B. & Palkó A. (2018) Mi a baj a Freedom House jelentésével? Mandiner.http://mandiner.hu/cikk/20180117_orban_balazs_palko_attila_mi_a_baj_a_freedom_house_jelentesevel [Letöltve: 2018. 12. 31.]

 • 6

  Polónyi I. (2016) Emberi erőforrásaink 21. százada. Budapest, Gondolat Kiadói Kör.

 • 7

  Polónyi I. (2017) Finanszírozási libikóka. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 603–624.

 • 8

  Porter, M. E. & Stern, S. (2014) Social Progress Index 2014. Draft. Social Progress Imperative.

 • 9

  Porter, M. E., Stern, S. & Green, M. (2015) Social Progress Index 2015. Social Progress Imperative.

 • 10

  Porter, M. E., Stern, S. & Green, M. (2016) Social Progress Index 2016. Social Progress Imperative.

 • 11

  Porter, M. E., Stern, S. & Green, M. (2017) Social Progress Index 2017. Social Progress Imperative.

 • 12

  Scharle Á. (2016) Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon? In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI.

 • 13

  Scharle Á., Balás G., Csite A., Németh N., Cseres-Gergely Zs., Köllő J. & Váradi B. (2011) A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. Budapest, Budapest Intézet – Hétfa Elemző Központ. (OFA támogatással.)

 • 14

  Social Progress Index 2018. https://www.socialprogress.org/ [Letöltve: 2019. 02. 15.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 14 9
Mar 2024 0 16 8
Apr 2024 0 52 14
May 2024 0 29 3
Jun 2024 0 14 4
Jul 2024 0 6 4
Aug 2024 0 0 0