Author:
Ágnes Hárs Kopint–Tárki 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Search for other papers by Ágnes Hárs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Az Európai Unió bővítése lehetőséget teremtett a régi és új tagországok számára, hogy 2004 után a munkaerő szabad áramlásának a lehetőségeit kihasználják. Az új EU-tagországokból elindult gyors elvándorlás átrendezte az unión belüli mobilitás rendjét. A cikk az így kialakult egységes munkapiacon vizsgálja az elvándorlás alakulását, szerkezetét életkor, nem és iskolai végzettségek szerint. A megkésett magyar elvándorlás okait és sajátosságait, munkapiaci összefüggéseit nemzetközi összehasonlításban mutatja be.

 • 1

  Andor L. (2014) A munkaerő-mobilitás az EU-bővítés után. Közgazdasági Szemle, Vol. LXI. No. 4. pp. 363–372.

 • 2

  Aslund, A. (2015) Revisiting the Latvian and Greek Financial Crisi: The Benefits of Froan-Loading Financial Adjustment. CASE Network Studies & Analyses, No. 477.

 • 3

  Baas, T. & Brücker, H. (2008) Macroeconomic Consequences of Migration Diversion. A CGE simulation for Germany and the UK. IAB Discussion Paper No. 3. Nürnberg, IAB.

 • 4

  Bchir, H., Fontagné, L. & Zanghieri, P. (2003) The Impact of EU Enlargement on Member States: A CGE Approach CEPII. Working Paper No. 2003–10.

 • 5

  Boeri, T. (2009) Immigration to the Land of Redistribution. LEQS Paper, No. 5.

 • 6

  Boeri, T. & Brücker, H. (2000) The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States. Final report. Berlin–Milano, European Integration Consortium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.

 • 7

  Boeri, T. & Brücker, H. (2005) Migration, Co-ordination Failures and EU Enlargement. DIW Discussion Papers 481. Berlin.

 • 8

  Bőtös B. (2019) Prága már kevert népességű város – A cseh főváros összeomlana a gazdasági bevándorlók nélkül. Átlátszó, 2019. 02. 18. https://dotoho.atlatszo.hu/2019/02/18/praga-mar-kevert-nepessegu-varos-a-cseh-fovaros-osszeomlana-a-gazdasagi-bevandorlok-nelkul/?fbclid=IwAR27UnDuDxmncEVLH-PlT4tZRlUcLG9eZuP34ROLgXXRIKVmmxM7zklL-V0 [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 9

  Dustmann, C., Casanova, M., Fertig, M., Preston, I. & Schmidt, C. M. (2003) The Impact of EU Enlargement on Migration Flows. Home Office Online Report, 25/03. Research Developmentand Statistics Directorate, Home Office: London, UK. Letölhető: https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdiscovery-dev.ucl.ac.uk%2F14332&data=02%7C01%7Cbeata.barna%40akademiai.hu%7C9c9c9435d4ec43a3a06a08d6ca97f94a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C636919151438594326&sdata=hDtMObAahKVNeEkZuZRcAx93gl4HSHq5hAXh65lq4Sc%3D&reserved=0

 • 10

  Fazekas K. & Köllő J. (2017) (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK.

 • 11

  Fertig, M. & Schmidt, C. M. (2002) Mobility within Europe –What Do We (still not) Know? IZA Discussion Paper No. 447.

 • 12

  Hárs Á. (2008) Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2008. Budapest, Tárki. pp. 108–128.

 • 13

  Hárs Á. (2009) Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries: The Case of Hungary. In: B. Galgóczi, J. Leschke & A. Watt (eds) EU Labour Migration since Enlargement. Trends, Impacts and Policies. Farnham-Burlington, Ashgate. pp. 229–251.

 • 14

  Hárs Á. (2012) Munkapiaci válságok, változások, válaszok. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2012. Budapest: TÁRKI. pp. 159–189.

 • 15

  Hárs Á. (2013) Magyarok – külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról. Magyar Tudomány, No. 3. http://www.matud.iif.hu/2013/03/07.htm [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 16

  Hárs Á. (2018) Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények, munkaerőpiaci hatások. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport. Budapest, Tárki. pp. 81– 105.

 • 17

  Hárs Á. & Simon D. (2017) A külföldi munkavállalás és a munkaerőhiány. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 94–108.

 • 18

  Hárs Á., Simonovits B. & Sik E. (2004) Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? In Kolosi T., Tóth I. Gy. & Vukovich Gy. (eds) Társadalmi riport 2004. pp. 272–289.

 • 19

  Hazans, M. (2013) Emigration from Latvia: Recent Trends and Economic Impact. In: Coping with Emigration in Baltic and East European Countries. Páris, OECD. pp. 65–108.

 • 20

  Kaczmarczyk, P. & Górny, A. (2017) A Temporary Solution with Structural Consequences? Ukrainian Workers on the Polish Labor Market. mBank – CASE Seminar Proceedings, No. 149. pp. 31–49.

 • 21

  Kaczmarczyk, P. & Okolski, M. (2008) Demographic and Labour-Market Impacts of Migration on Poland. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24. No. 3. pp. 599–624.

 • 22

  Kahanec, M. (2012) Labor Mobility in an Enlarged European Union. Előadás. Budapest, CEU. May 15. 2012.

 • 23

  Kahanec, M., Pytliková, M. & Zimmermann, K. F. (2016) The Free Movement of Workers in an Enlarged European Union: Institutional Underpinnings of Economic Adjustment. In: M. Kahanec & K. F. Zimmermann (eds) Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession. Berlin–Heidelberg, Springer Verlag. pp. 1–34.

 • 24

  Kahanec, M., Zaiceva, A. & Zimmermann, K. F. (2010) Lessons from Migration after EU Enlargement. In: M. Kahanec & K. F. Zimmermann (eds) EU Labor Markets after Post-enlargement Migration. Berlin–Heidelberg, Springer-Verlag. pp. 3–45.

 • 25

  Kálmán J. (2017) A hazatérést ösztönző közpolitikák Európában. In Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 116–120.

 • 26

  Köllő J. (2017) A szerkesztő előszava. In Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 41–47.

 • 27

  Köllő J., Nyírő Zs. & Tóth I. J. (2017) Az alapvető hiányindikátorok alakulása. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 63–72.

 • 28

  Kurekova, L. (2010) Explaining Differences in Labour Mobility in Czech Republic and Slovakia. SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, Vol. 13. No. 2. pp. 193–206.

 • 29

  Layard, R., Blanchard, O. J., Dornbusch, R. & Krugman, P. (1994) East–West Migration. The Alternatives. Cambridge (MA), The MIT Press.

 • 30

  Medián (2018) Ezt tartják a magyarok az ország legsúlyosabb problémájának. 24.hu 2018. 11. 20. https://24.hu/fn/gazdasag/2018/11/20/median-felmeres-magyarok-legsulyosabb-megoldando-problema/ [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 31

  Salt, J. & Hogarth, J. (1999) Assessment of Possible Migration Pressure and Its Labour Market Impact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe: Part 1. UK Department of Education and Employment, Research Report 138.

 • 32

  Scharle Á., Balás G., Csite A., Németh N., Cseres-Gergely Zs., Köllő J. & Váradi B. (2011) A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. Budapest, Budapest Intézet – Hétfa Elemző Központ (OFA támogatással).

 • 33

  Sik E. & Szeitl B. (2017) Migrációs szándékok a mai Magyarországon. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 24–58.

 • 34

  Tamas, K., Münz, R. & Hönekopp, E. (2006) Labour Migrants Unbound? EU Enlargement, Transitional Measures and Labour Market Effects. Stokholm, Institute for Futures Studies.

 • 35

  Winter-Ebmer, R. & Zweimüller, J. (1996) Die Auswirkungen der Ausländerbeschäftigung auf den österreichischen Arbeitsmarkt 1988 bis 1991. In: R. Holzmann, & R. Neck (eds) Ostöffnung. Wirtschaftliche Folgen für Österreich. Wien, Manz. pp 55–104.

 • 36

  Zimmerman, K. F. (2016) Refugee and Migrant Labor Market Integration: Europe in Need of a New Policy Agenda. Princeton University and UNU-MERIT Draft. EUI Conference on the Integration of Migrants and Refugees, szeptember 29–30.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 12 7
Mar 2024 0 28 22
Apr 2024 0 42 15
May 2024 0 37 9
Jun 2024 0 20 10
Jul 2024 0 4 2
Aug 2024 0 0 0