View More View Less
 • 1 Kopint–Tárki, 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Absztrakt:

Az Európai Unió bővítése lehetőséget teremtett a régi és új tagországok számára, hogy 2004 után a munkaerő szabad áramlásának a lehetőségeit kihasználják. Az új EU-tagországokból elindult gyors elvándorlás átrendezte az unión belüli mobilitás rendjét. A cikk az így kialakult egységes munkapiacon vizsgálja az elvándorlás alakulását, szerkezetét életkor, nem és iskolai végzettségek szerint. A megkésett magyar elvándorlás okait és sajátosságait, munkapiaci összefüggéseit nemzetközi összehasonlításban mutatja be.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Andor L. (2014) A munkaerő-mobilitás az EU-bővítés után. Közgazdasági Szemle, Vol. LXI. No. 4. pp. 363–372.

 • 2

  Aslund, A. (2015) Revisiting the Latvian and Greek Financial Crisi: The Benefits of Froan-Loading Financial Adjustment. CASE Network Studies & Analyses, No. 477.

 • 3

  Baas, T. & Brücker, H. (2008) Macroeconomic Consequences of Migration Diversion. A CGE simulation for Germany and the UK. IAB Discussion Paper No. 3. Nürnberg, IAB.

 • 4

  Bchir, H., Fontagné, L. & Zanghieri, P. (2003) The Impact of EU Enlargement on Member States: A CGE Approach CEPII. Working Paper No. 2003–10.

 • 5

  Boeri, T. (2009) Immigration to the Land of Redistribution. LEQS Paper, No. 5.

 • 6

  Boeri, T. & Brücker, H. (2000) The Impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States. Final report. Berlin–Milano, European Integration Consortium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER.

 • 7

  Boeri, T. & Brücker, H. (2005) Migration, Co-ordination Failures and EU Enlargement. DIW Discussion Papers 481. Berlin.

 • 8

  Bőtös B. (2019) Prága már kevert népességű város – A cseh főváros összeomlana a gazdasági bevándorlók nélkül. Átlátszó, 2019. 02. 18. https://dotoho.atlatszo.hu/2019/02/18/praga-mar-kevert-nepessegu-varos-a-cseh-fovaros-osszeomlana-a-gazdasagi-bevandorlok-nelkul/?fbclid=IwAR27UnDuDxmncEVLH-PlT4tZRlUcLG9eZuP34ROLgXXRIKVmmxM7zklL-V0 [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 9

  Dustmann, C., Casanova, M., Fertig, M., Preston, I. & Schmidt, C. M. (2003) The Impact of EU Enlargement on Migration Flows. Home Office Online Report, 25/03. Research Developmentand Statistics Directorate, Home Office: London, UK. Letölhető: https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdiscovery-dev.ucl.ac.uk%2F14332&data=02%7C01%7Cbeata.barna%40akademiai.hu%7C9c9c9435d4ec43a3a06a08d6ca97f94a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C636919151438594326&sdata=hDtMObAahKVNeEkZuZRcAx93gl4HSHq5hAXh65lq4Sc%3D&reserved=0

 • 10

  Fazekas K. & Köllő J. (2017) (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK.

 • 11

  Fertig, M. & Schmidt, C. M. (2002) Mobility within Europe –What Do We (still not) Know? IZA Discussion Paper No. 447.

 • 12

  Hárs Á. (2008) Csatlakozás és csalatkozás – a magyar munkaerőpiac és a migráció. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2008. Budapest, Tárki. pp. 108–128.

 • 13

  Hárs Á. (2009) Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries: The Case of Hungary. In: B. Galgóczi, J. Leschke & A. Watt (eds) EU Labour Migration since Enlargement. Trends, Impacts and Policies. Farnham-Burlington, Ashgate. pp. 229–251.

 • 14

  Hárs Á. (2012) Munkapiaci válságok, változások, válaszok. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport 2012. Budapest: TÁRKI. pp. 159–189.

 • 15

  Hárs Á. (2013) Magyarok – külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról. Magyar Tudomány, No. 3. http://www.matud.iif.hu/2013/03/07.htm [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 16

  Hárs Á. (2018) Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények, munkaerőpiaci hatások. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi riport. Budapest, Tárki. pp. 81– 105.

 • 17

  Hárs Á. & Simon D. (2017) A külföldi munkavállalás és a munkaerőhiány. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 94–108.

 • 18

  Hárs Á., Simonovits B. & Sik E. (2004) Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? In Kolosi T., Tóth I. Gy. & Vukovich Gy. (eds) Társadalmi riport 2004. pp. 272–289.

 • 19

  Hazans, M. (2013) Emigration from Latvia: Recent Trends and Economic Impact. In: Coping with Emigration in Baltic and East European Countries. Páris, OECD. pp. 65–108.

 • 20

  Kaczmarczyk, P. & Górny, A. (2017) A Temporary Solution with Structural Consequences? Ukrainian Workers on the Polish Labor Market. mBank – CASE Seminar Proceedings, No. 149. pp. 31–49.

 • 21

  Kaczmarczyk, P. & Okolski, M. (2008) Demographic and Labour-Market Impacts of Migration on Poland. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 24. No. 3. pp. 599–624.

 • 22

  Kahanec, M. (2012) Labor Mobility in an Enlarged European Union. Előadás. Budapest, CEU. May 15. 2012.

 • 23

  Kahanec, M., Pytliková, M. & Zimmermann, K. F. (2016) The Free Movement of Workers in an Enlarged European Union: Institutional Underpinnings of Economic Adjustment. In: M. Kahanec & K. F. Zimmermann (eds) Labor Migration, EU Enlargement, and the Great Recession. Berlin–Heidelberg, Springer Verlag. pp. 1–34.

 • 24

  Kahanec, M., Zaiceva, A. & Zimmermann, K. F. (2010) Lessons from Migration after EU Enlargement. In: M. Kahanec & K. F. Zimmermann (eds) EU Labor Markets after Post-enlargement Migration. Berlin–Heidelberg, Springer-Verlag. pp. 3–45.

 • 25

  Kálmán J. (2017) A hazatérést ösztönző közpolitikák Európában. In Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 116–120.

 • 26

  Köllő J. (2017) A szerkesztő előszava. In Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 41–47.

 • 27

  Köllő J., Nyírő Zs. & Tóth I. J. (2017) Az alapvető hiányindikátorok alakulása. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 63–72.

 • 28

  Kurekova, L. (2010) Explaining Differences in Labour Mobility in Czech Republic and Slovakia. SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, Vol. 13. No. 2. pp. 193–206.

 • 29

  Layard, R., Blanchard, O. J., Dornbusch, R. & Krugman, P. (1994) East–West Migration. The Alternatives. Cambridge (MA), The MIT Press.

 • 30

  Medián (2018) Ezt tartják a magyarok az ország legsúlyosabb problémájának. 24.hu 2018. 11. 20. https://24.hu/fn/gazdasag/2018/11/20/median-felmeres-magyarok-legsulyosabb-megoldando-problema/ [Letöltve: 2019. 02. 18.]

 • 31

  Salt, J. & Hogarth, J. (1999) Assessment of Possible Migration Pressure and Its Labour Market Impact Following EU Enlargement to Central and Eastern Europe: Part 1. UK Department of Education and Employment, Research Report 138.

 • 32

  Scharle Á., Balás G., Csite A., Németh N., Cseres-Gergely Zs., Köllő J. & Váradi B. (2011) A közcélú foglalkoztatás kibővülésének célzottsága, igénybevétele és hatása a tartós munkanélküliségre. Budapest, Budapest Intézet – Hétfa Elemző Központ (OFA támogatással).

 • 33

  Sik E. & Szeitl B. (2017) Migrációs szándékok a mai Magyarországon. In: Fazekas K. & Köllő J. (eds) Munkaerőpiaci tükör, 2016. Budapest, MTA KRTK. pp. 24–58.

 • 34

  Tamas, K., Münz, R. & Hönekopp, E. (2006) Labour Migrants Unbound? EU Enlargement, Transitional Measures and Labour Market Effects. Stokholm, Institute for Futures Studies.

 • 35

  Winter-Ebmer, R. & Zweimüller, J. (1996) Die Auswirkungen der Ausländerbeschäftigung auf den österreichischen Arbeitsmarkt 1988 bis 1991. In: R. Holzmann, & R. Neck (eds) Ostöffnung. Wirtschaftliche Folgen für Österreich. Wien, Manz. pp 55–104.

 • 36

  Zimmerman, K. F. (2016) Refugee and Migrant Labor Market Integration: Europe in Need of a New Policy Agenda. Princeton University and UNU-MERIT Draft. EUI Conference on the Integration of Migrants and Refugees, szeptember 29–30.