View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Absztrakt:

Az európai felsőoktatási térség létrehozása az integrációs folyamat döntő jelentőségű eleme, amiben kezdettől fogva megjelent két vonulat. Az egyik az Európai Bizottság, amely a politikai, gazdasági, szabályozási vonulatot képviseli, kezdeményezi és finanszírozza a döntő fontosságú lépéseket. A másik a felsőoktatási intézmények világa, és annak letéteményese az Európai Egyetemi Szövetség, az akadémiai értékek és az európai hagyományok őrzője. A tanulmány e két erőközpont összjátékát mutatja be, a térség egészére és ebben a magyar felsőoktatásra vonatkozóan. Időben követi a Bologna-reform megvalósításának lépéseit, és felhívja a figyelmet annak ellentmondásos vonatkozásaira (az európai, a nemzeti és az intézményi szint összehangolásának nehézségeire, a konvergencia és a széttartás együttes megjelenésére, az állam vagy piac dilemmára).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Bologna with Student Eyes (2018) The Final Count down. European Students’ Union (ESU). http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 2

  Derényi A. (2018) A tanítás és a tanulás minőségének javítása az elmúlt 10 évben. In: Kováts G. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás egy évtizede 2008–2017. NFKK Kötetek 2. Budapest, pp. 130–146. http://nfkk.uni-corvinus.hu/index.php?id=65878 [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 3

  Derényi A. & Temesi J. (2008) Kreditrendszer és minőségbiztosítás. Educatio, Vol. 62. No. 1. pp. 64–7. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=69 [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 4

  ENQA Message (2018) to Ministers Responsible for Higher Education in the EHEA 2018. http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 5

  EQAR Message (2018) to the EHEA Ministerial Conferencein Paris 2018. http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 6

  Gaebel, M. & Zhang, Zh. (2018) Trends 18. Learning and Teachingin European Higher Education Area. European University Association. https://eua.eu/resources/publications/757:trends-2018-learning-and-teaching-in-the-european-higher-education-area.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 7

  Halász G. (2018) Új vonások az Európai Unió és az OECD felsőoktatással kapcsolatos stratégiájában. In: Kováts G. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás évtizede 2008–2017. NFKK kötetek 2. Budapest. pp. 25–38. http://nfkk.uni-corvinus.hu/index.php?id=65878 [Letöltve: 2019. 04. 25.]

 • 8

  Hámori Á., Horváth Á. & Veroszta Zs. (2018) Bevezetés. Az EUROSTUDENT VI kutatás módszertana és tapasztalatai Magyarországon. In: Hámori Á. (ed.) Erőforrások, eredmények és élmények a felsőoktatásban. Az EUROSTUDENT VI. nemzetközi hallgatói kutatás magyarországi eredményei. Budapest, Oktatási Hivatal. pp. 13–25. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/eurostudent/EUROSTUDENT_VI_tanulmanykotet_2018.pdf [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 9

  Horváth Á. & Jakab A. (2018) Demotivációs tényezők és akadályok mintázatai a nemzetközi hallgatói mobilitásban. In: Hámori Á. (ed.) Erőforrások, eredmények és élmények a felsőoktatásban. Az EUROSTUDENT VI. nemzetközi hallgatói kutatás magyarországi eredményei. Oktatási Hivatal, Budapest. pp. 78–100. https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/EUROSTUDENT/eurostudent_VI_gyorsjelentes [Letöltve: 2019. 04. 25.]

 • 10

  Hrubos I. (2010) Bologna folytatódik. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 19–33. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=78 [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 11

  Hrubos I. (2011) A Bologna Piramis. Educatio, Vol. 20. No. 4. pp. 498–508. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=86 [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 12

  Hrubos I. (2016) Az európai felsőoktatási térség kialakításának második szakasza: helyzetkép félidőben. In: Fehérvári, A., Juhász, E., Kiss, V. Á. & Kozma, T. (eds) HERA évkönyvek 2015: oktatás és fenntarthatóság. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association. pp. 280–293. http://hera.org.hu/hera-evkonyv-2015/ [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 13

  Jereváni Kommuniké (2015) http://www.tka.hu/hir/3328/jerevani-kommunike [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 14

  Kozma T. & Rébay M (eds, 2008) A bolognai folyamat Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • 15

  Paris Communiqué (2018) Paris, May 25th 2018. EHEA Ministerial Conference http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 16

  Paris Communiqué (2018) Appendix I. EHEA Ministerial Conference. http://www.ehea2018.paris/ [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 17

  Sursock, A. & Smidt, H. (2010) Trends 2010: A Decade of Change in European Higher Education. European University Association. https://eua.eu/resources/publications/312:trends-2010-a-decade-of-change-in-european-higher-education.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 18

  Sursock, A. (2015) Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. European University Association. http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_Trends_2015_web [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 19

  The European Higher Education Areain 2018. Bologna Process Implementation Report. http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]

 • 20

  Vágó P. (2018) Erasmus & Co. Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába. Grotius Könyvtár – No. 009. http://www.ehea.info/cid101765/ministerial-conference-paris-2018.html [Letöltve: 2019. 02. 16.]