Author:
Judit Lannert T-TUDOK Zrt. Budapest

Search for other papers by Judit Lannert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány az uniós források felhasználásának eredményességét vizsgálja a magyar közoktatás terén, és annak okát kutatja, hogy mi állhat a kudarcok mögött. A külföldi és hazai fejlesztéspolitikai szakirodalom alapján sorra veszi a lehetséges okokat, valamint a tipikus hibákat. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jut, hogy nem pusztán a nem megfelelő célkitűzésekkel, eszközök kiválasztásával, az implementáció nehézségeivel és az értékelés elmaradásával magyarázhatjuk az eredmények elmaradását. Eleve a kiindulás tűnik elhibázottnak, hiszen a közoktatás, ami egy diszkrecionális döntésekkel teli, tranzakcióintenzív terület, eredendően nem illik bele a nagy volumenű, rutinizált adminisztratív úton ellenőrzött projektek logikájába. Az Európai Unió fejlesztéspolitikáját újra kellene gombolni.

 • 1

  Bizottsági Szolgálati Dokumentumok (2018) 2018. évi országjelentés – Az 1176/2011/EU rendelet szerinti értékelés a strukturális reformok terén elért haladásról, a makrogazdasági egyensúlyhiány megelőzéséről és korrekciójáról, továbbá a részletes vizsgálat eredményeiről COM(2018) 120 final.

 • 2

  Csüllög K., Molnár D. É. & Lannert J. (2014) A tanulók matematikai teljesítményét befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és 2012-es PISA mérésekben. In: Hatások és különbségek. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 3

  Fazekas Á. & Halász G. (2012) Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat. http://www.impala.elte.hu/produktumok-i-munkafazis/ [Letöltve: 2018. 12. 03.]

 • 4

  Fejes J. B. & Szűcs N. (eds, 2018) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf [Letölte: 2019. 02. 07.]

 • 5

  Fullan M. (2008) Változások és változtatás – a ráadás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 6

  Hermann Z. & Varga J. (2011) A közoktatás finanszírozása. In: Balázs É., Kocsis M. & Vágó I. (eds, 2010) Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 7

  KPMG (2017) A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában. Beavatkozási terület szintű szakmai elemzések. KPMG. 2017. március 2.

 • 8

  Lannert J. & Németh Sz. (2013) Tanodakutatás 2012/13. Zárótanulmány. T-Tudok Zrt. Kézirat.

 • 9

  Matthews, P., Klaver, E., Lannert, J., O’Conluain, G. & Ventura, A. (2008) Policy Measures Implemented in the First Cycle of Compulsory Education in Portugal. Ministry of Education Portugal.

 • 10

  Mind, Society (2015) Mind, Society and Behaviour.World Development Report. World Bank Group.

 • 11

  Nyikos Gy. (2013) A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára. Pénzügyi Szemle, Vol. 58. No. 2. pp. 165–185. http://real.mtak.hu/78889/1/165_185_nyikosgyorgyi_2013_2.pdf [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 12

  PISA (2012) Összefoglalójelentés. Budapest 2013. OH.

 • 13

  PISA (2015) Összefoglaló jelentés. Budapest 2016. OH.

 • 14

  Polverari, L. (2016) The New Ambitions for 2014–2020 European Structural and Investment Funds Evaluation Pouring Water in a Leaking Container? European Structural and Investment Funds Journal, Vol. 4. No. 2. pp. 59–67.

 • 15

  Pőcze G. (1995) A NAT és a gyakorlat: a Nemzeti alaptanterv implementációja. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 45. No. 4. pp. 12–35.

 • 16

  Pritchett, L. & Woolcock, M. (2004) Solutions When the Solution Is the Problem: Arraying the Disarray in Development. World Development, Vol. 32. No. 2. (February) pp. 191–212.

 • 17

  Pritchett, L., Woolcock, M. & Andrews, M. (2012) Looking like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for Implementation. CID Working paper, No. 239. Harvard University.

 • 18

  Radó P. (2010) Az uniós források által okozott károkról. http://oktpolcafe.hu/az-unios-forrasok-altal-okozott-karokrol-343/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 19

  Sági M. & Széll K. (2015) Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve. Módszertani segédkönyv oktatásfejlesztők számára. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1406447_hatasvizsgalatok_alapszintu_kezikonyve_beliv.pdf [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 20

  Setényi J. (2011) Felvezető: az ESZA értékeléséről. http://oktpolcafe.hu/felvezeto-az-esza-ertekeleserol-388/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 21

  Setényi J. (2012) A korlátozott érvényességű fejlesztéspolitikáról. http://oktpolcafe.hu/a-korlatozott-ervenyessegu-fejlesztespolitikakrol-869/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 22

  Szepesi B. & Törőcsik G. (2011) Az átmenet gazdaságtana. Politikai gazdaságtani pillanatképek Magyarországon. Budapest, ELTE-MTA- Balassi Kiadó.

 • 23

  Váradi B. (2006) Miért folyik a csata, avagy a 8000 milliárd átka. http://palyazatipenz.blog.hu/2006/11/03/miert_folyik_a_csata_avagy_a_8000_milliard_atka [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 0 3
Sep 2022 0 3 19
Oct 2022 0 3 12
Nov 2022 0 4 14
Dec 2022 0 11 6
Jan 2023 0 33 20
Feb 2023 0 0 1