Author: Judit Lannert1
View More View Less
 • 1 T-TUDOK Zrt., Budapest
Open access

Absztrakt:

A tanulmány az uniós források felhasználásának eredményességét vizsgálja a magyar közoktatás terén, és annak okát kutatja, hogy mi állhat a kudarcok mögött. A külföldi és hazai fejlesztéspolitikai szakirodalom alapján sorra veszi a lehetséges okokat, valamint a tipikus hibákat. A tanulmány végeredményben arra a következtetésre jut, hogy nem pusztán a nem megfelelő célkitűzésekkel, eszközök kiválasztásával, az implementáció nehézségeivel és az értékelés elmaradásával magyarázhatjuk az eredmények elmaradását. Eleve a kiindulás tűnik elhibázottnak, hiszen a közoktatás, ami egy diszkrecionális döntésekkel teli, tranzakcióintenzív terület, eredendően nem illik bele a nagy volumenű, rutinizált adminisztratív úton ellenőrzött projektek logikájába. Az Európai Unió fejlesztéspolitikáját újra kellene gombolni.

 • 1

  Bizottsági Szolgálati Dokumentumok (2018) 2018. évi országjelentés – Az 1176/2011/EU rendelet szerinti értékelés a strukturális reformok terén elért haladásról, a makrogazdasági egyensúlyhiány megelőzéséről és korrekciójáról, továbbá a részletes vizsgálat eredményeiről COM(2018) 120 final.

 • 2

  Csüllög K., Molnár D. É. & Lannert J. (2014) A tanulók matematikai teljesítményét befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és 2012-es PISA mérésekben. In: Hatások és különbségek. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 3

  Fazekas Á. & Halász G. (2012) Az implementáció világa. Az európai uniós forrásokból megvalósított magyarországi oktatásfejlesztési beavatkozások empirikus vizsgálatának elméleti megalapozása. ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ. Kézirat. http://www.impala.elte.hu/produktumok-i-munkafazis/ [Letöltve: 2018. 12. 03.]

 • 4

  Fejes J. B. & Szűcs N. (eds, 2018) Én vétkem. Helyzetkép az oktatási szegregációról. Szeged, Motiváció Oktatási Egyesület. https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf [Letölte: 2019. 02. 07.]

 • 5

  Fullan M. (2008) Változások és változtatás – a ráadás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 6

  Hermann Z. & Varga J. (2011) A közoktatás finanszírozása. In: Balázs É., Kocsis M. & Vágó I. (eds, 2010) Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 7

  KPMG (2017) A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában. Beavatkozási terület szintű szakmai elemzések. KPMG. 2017. március 2.

 • 8

  Lannert J. & Németh Sz. (2013) Tanodakutatás 2012/13. Zárótanulmány. T-Tudok Zrt. Kézirat.

 • 9

  Matthews, P., Klaver, E., Lannert, J., O’Conluain, G. & Ventura, A. (2008) Policy Measures Implemented in the First Cycle of Compulsory Education in Portugal. Ministry of Education Portugal.

 • 10

  Mind, Society (2015) Mind, Society and Behaviour.World Development Report. World Bank Group.

 • 11

  Nyikos Gy. (2013) A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára. Pénzügyi Szemle, Vol. 58. No. 2. pp. 165–185. http://real.mtak.hu/78889/1/165_185_nyikosgyorgyi_2013_2.pdf [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 12

  PISA (2012) Összefoglalójelentés. Budapest 2013. OH.

 • 13

  PISA (2015) Összefoglaló jelentés. Budapest 2016. OH.

 • 14

  Polverari, L. (2016) The New Ambitions for 2014–2020 European Structural and Investment Funds Evaluation Pouring Water in a Leaking Container? European Structural and Investment Funds Journal, Vol. 4. No. 2. pp. 59–67.

 • 15

  Pőcze G. (1995) A NAT és a gyakorlat: a Nemzeti alaptanterv implementációja. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 45. No. 4. pp. 12–35.

 • 16

  Pritchett, L. & Woolcock, M. (2004) Solutions When the Solution Is the Problem: Arraying the Disarray in Development. World Development, Vol. 32. No. 2. (February) pp. 191–212.

 • 17

  Pritchett, L., Woolcock, M. & Andrews, M. (2012) Looking like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for Implementation. CID Working paper, No. 239. Harvard University.

 • 18

  Radó P. (2010) Az uniós források által okozott károkról. http://oktpolcafe.hu/az-unios-forrasok-altal-okozott-karokrol-343/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 19

  Sági M. & Széll K. (2015) Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve. Módszertani segédkönyv oktatásfejlesztők számára. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1406447_hatasvizsgalatok_alapszintu_kezikonyve_beliv.pdf [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 20

  Setényi J. (2011) Felvezető: az ESZA értékeléséről. http://oktpolcafe.hu/felvezeto-az-esza-ertekeleserol-388/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 21

  Setényi J. (2012) A korlátozott érvényességű fejlesztéspolitikáról. http://oktpolcafe.hu/a-korlatozott-ervenyessegu-fejlesztespolitikakrol-869/ [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 • 22

  Szepesi B. & Törőcsik G. (2011) Az átmenet gazdaságtana. Politikai gazdaságtani pillanatképek Magyarországon. Budapest, ELTE-MTA- Balassi Kiadó.

 • 23

  Váradi B. (2006) Miért folyik a csata, avagy a 8000 milliárd átka. http://palyazatipenz.blog.hu/2006/11/03/miert_folyik_a_csata_avagy_a_8000_milliard_atka [Letöltve: 2019. 02. 07.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)