Author:
Zoltán Györgyi
Search for other papers by Zoltán Györgyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány egyrészt arra a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az oktatásirányítás 2010 utáni változásai mennyire voltak összhangban az uniós elvárásokkal, másrészt, hogy az új irányítási rendszer mennyiben s mely elemeiben segítette, illetve gátolta ezeket a kormányzati oktatáspolitikai törekvéseket. A szerző úgy látja, hogy oktatásirányításunk sokkal inkább az öncélú bezárkózás jeleit mutatja, mintsem a korszerű, az egyéni igényekre reagáló, a lemaradókkal is törődő oktatásét. Csak érintőlegesen veszi figyelembe az uniós célokat, s a széles lakossági rétegekkel való együttműködés helyett igyekszik a nyilvánosság teljes kizárásával működtetni a rendszert. Mindez hozzájárul a magyar oktatás teljesítményének visszaeséséhez.

 • 1

  A Nemzeti köznevelésről (2011) A Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciója. https://2010-2014.kormany.hu/download/a/b7/50000/Nemzeti_K%C3%B6znevel%C3%A9sr%C5%91l%20_Sz%C3%B3l%C3%B3_T%C3%B6rv%C3%A9ny_Koncepci%C3%B3ja_20110930.doc. [Letöltve: 2019. 06. 19.]

 • 2

  A Tanács ajánlása (2015) A Tanács ajánlása (2015. július 14.) Magyarország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2015. évi konvergenciaprogramját. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(21)&from=EN [Letöltve: 2019. 07. 15.]

 • 3

  A Tanács ajánlása (2019) A Tanács ajánlása Magyarország 2019. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2019. évi konvergenciaprogramját. https://hirlevel.egov.hu/2019/07/14/a-tanacs-ajanlasa-magyarorszag-2019-evi-nemzeti-reformprogramjarol-amelyben-velemenyezi-magyarorszag-2019-evi-konvergenciaprogramjat/ [Letöltve: 2019. 07. 15.]

 • 4

  A Tanács következtetései (2009) A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN [Letöltve: 2019. 03. 01.]

 • 5

  Council recommendation (2013) Council recommendation of on the National Reform Programme 2012 of Hungary and delivering a Council opinion on the Convergence Programme of Hungary, 2012–2015. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8f0778a5-4a51-4ee4-8dfe-74e18ae4b3a6/language-en [Letöltve: 2019. 07. 15.]

 • 6

  European ideas (2018) European ideas for better learning: the governance of school education systems. The final report and thematic outputs of the ET2020 Working Group Schools Produced by the ET 2020 Working Group Schools. Brussel, European Comission.

 • 7

  Fazekas Á., Halász G. & Horváth L. (2018) Innovációk és innovációs folyamatok a magyar oktatási rendszerben. Educatio, Vol. 27. No. 2. pp. 247–264. https://doi.org/10.1556/2063.27.2018.2.7. [Letöltve: 2019. 06. 19.]

 • 8

  First Results (é. n.) First Results from Pisa 2003. Executive summary OECD. http://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/34002454.pdf. [Letöltve: 2019. 06. 16.]

 • 9

  Györgyi Z. (2011) Helyi oktatáspolitikák az ezredfordulón. In: Györgyi Z. (ed.) Korlátok között szabadon. Budapest, OFI.

 • 10

  Györgyi Z. (2015) Iskolafenntartás helyi szinten – előzmények és tapasztalatok. In: Györgyi Z. – Simon M. & Vadász V. (eds) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, OFI.

 • 11

  Györgyi Z. (2016) Közoktatás-irányítási változatok. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 66. No. 5–6. pp. 17–39.

 • 12

  Györgyi Z. & Kőpatakiné Mészáros M. (2011) Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények. In: Balázs É. – Kocsis M. & Vágó I.: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, OFI.

 • 13

  Halász G. (2011) Oktatáspolitika az első évtizedben. In: Balázs É. – Kocsis M. & Vágó I.: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, OFI.

 • 14

  Hermann Z. & Varga J. (2011) A közoktatás finanszírozása. In: Balázs É. – Kocsis M. & Vágó I.: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, OFI.

 • 15

  Kardos K. & Kovács K. (2015) „Ez egy civil hőstett volt tulajdonképpen”. In: Györgyi Z. – Simon M. & Vadász V. (eds) Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. Budapest, OFI.

 • 16

  Kertesi G. & Kézdi G. (2009) Általános iskolai szegregáció Magyarországon az ezredforduló után. Közgazdasági Szemle, Vol. LVI. november.

 • 17

  KSH-Stadat: 2.6.1. tábla. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi014.html [Letöltve: 2019. 06. 14.]

 • 18

  Literacy Skills (é. n.) Literacy Skills for the World of Tomorrow. FURTHER RESULTS from PISA 2000. Executive summary. OECD & UNESCO Institute for Statistics. http://www.oecd.org/edu/school/2960581.pdf. [Letöltve: 2019. 08. 10.]

 • 19

  Literacy Skills (2000) Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA 2000 – Publications 2000 http://dx.doi.org/10.1787/888932343285. [Letöltve: 2019. 08. 10.]

 • 20

  Nahalka I. (2017, ed.) Kockás könyv. Van kiút az oktatási katasztrófából. Civil közoktatási platform.

 • 21

  Országos kompetenciamérés (2009) Országos jelentés. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2009/okm_2009_orszagos_jelentes.pdf [Letöltve: 2019. 08. 02.]

 • 22

  Palotás Z. & Jankó K. (2011) A közoktatás irányítása. In: Balázs É. – Kocsis M. & Vágó I.: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, OFI.

 • 23

  Sáska G. (2013, ed.) Centralizáció, decentralizáció, demokrácia. Educatio, Vol. 22. No. 1. pp. 3–22.

 • 24

  Szabó Z. A. & Fehérvári A. (2013) A közoktatás fenntartói és finanszírozási változásai a jogszabályok tükrében (2010–2013). Új Pedagógiai Szemle, No. 9–10.

 • 25

  Széll Kálmán Terv (é. n.) [2011] Összefogás az adósság ellen. URL: http://2010-2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf [Letöltve: 2019. 04. 14.]

 • 26

  Szőke K. (2011) Mindent egybe. In: Györgyi Z. (ed.): Korlátok között szabadon. Budapest, OFI.

 • 27

  Szűcs N. (2013) A hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés: az oktatási rendszer esélyegyenlőség-fókuszú komplex átszervezése. In: Fejes J. B. & Szűcs N. (eds) A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 28

  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV. [Letöltve: 2019. 06. 01.]

 • 29

  2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600080.TV&txtreferer=A1100187.TV [Letöltve: 2019. 04. 14.]

 • 30

  134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

 • 31

  308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

 • 32

  1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat egyes köznevelési szakmai testületekről.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 15 16
Dec 2023 0 27 7
Jan 2024 0 28 12
Feb 2024 0 25 17
Mar 2024 0 30 23
Apr 2024 0 4 5
May 2024 0 0 0