Author:
Zoltán Rónay Neveléstudományi Intézet, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

Search for other papers by Zoltán Rónay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanügyigazgatás fogalmának nincs egységesen elfogadott, „kötelező” tudományos meghatározása, és a kodifikátor sem vállalkozott értelmező rendelkezés megalkotására. Mindez kiemeli a jogszabályi keretek szerepét, mert a normatív rendelkezések alapján egyrészt rekonstruálható a jogalkotói szándék, másrészt azok adnak segítséget a tevékenységet végzők számára nem csupán jogaik és kötelezettségeik tekintetében, hanem arról is, egyáltalán tanügyigazgatás-e, amit folytatnak. A tanulmány megkísérli megkonstruálni a fogalmat, ehhez pedig áttekinti azok egyes elemeit a kormányzati tevékenységtől egészen az intézmény szintjéig, egyfajta horizontális és vertikális bemutatásra vállalkozva. Ugyanakkor az is megállapíthatóvá vált, hogy a tanügyigazgatás jogi meghatározatlansága lehetőséget ad az államnak közvetlen beavatkozásra a tanügyigazgatás valamennyi szintjén.

 • 1

  Asztalosné Zupcsán E. (2017) Változás vagy változtatás. Adalék a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átalakításáról. Új Magyar Közigazgatás, Vol. 10. No. 2. pp. 22–28.

 • 2

  Árva Zs. (2013) Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez. Budapest, Wolters Kluwer.

 • 3

  Barta A. & Veszprémi B. (2015) Tanügyigazgatási és közigazgatási ismeretek. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • 4

  Bosánszky L. (1986) Az igazgatás, irányítás, vezetés, felügyelet, ellenőrzés, vizsgálat fogalmakról. Állam és Igazgatás, Vol. 36. No. 6. pp. 503–515.

 • 5

  Bosch M. (2010) Tanügyigazgatás és munkajog. Budapest, Alfa Rehabilitációs Kht.

 • 6

  Csapó J. (1998) A kerületi tanügyi igazgatás kihívásai. Magyar Közigazgatás, Vol. 48. No. 1. pp. 56–62.

 • 7

  Eurydice – Magyarország: Helyi és intézményi szintű tanügyigazgatás és oktatásirányítás. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/magyarorsz%C3%A1g/administration-and-governance-local-andor-institutional-level_hu [Letöltve: 2019. 04. 18.]

 • 8

  Fazekas M. (2017, ed.) Közigazgatási jog. Általános rész III. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

 • 9

  Fayol, H. (1920) Administration Industrielle et Générale. Paris, Dunot.

 • 10

  Fenyő D. Gy. (2014) Tanügyigazgatás vagy osztályterem. Új Pedagógiai Szemle, No. 1–2. pp. 89–98. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanugyigazgatas-vagy-osztalyterem [Letöltve: 2019. 04. 17.]

 • 11

  Fülöp Gy. (2012) A magyar tanügy-igazgatási jog létrehozása és szakigazgatási szervezetrendszerének kialakítása a dualizmus korában. In: Stipta I. (ed.) Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium. Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Miskolc, Gazdász-Elasztik. Tomus 11. pp. 59–80.

 • 12

  Gyulavári T. (2016, ed.) Munkajog. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

 • 13

  Kiss Gy. (2000) Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni munkaszerződésekre. Polgári Jogi Kodifikáció II/1. pp. 3–17. http://ptk2012.hu/wp-content/uploads/2012/11/2000-1PJK.pdf [Letöltve: 2019. 04. 25.]

 • 14

  Kozák A. (2010) Fontosabb változások a tanügyi és a közoktatást érintő munkajogi szabályozás terén. Budapest, L’Harmattan.

 • 15

  Kozák A. (2018) A tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális rendje. http://www.fupi.hu/dokumentumok/2017/a_tanugyigazgatas_szervezeti_es_funkcionalis_rendje.pdf [Letöltve: 2019. 04. 17.]

 • 16

  Köznevelés-fejlesztési stratégia (2014) https://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf [Letöltve: 2019. 05. 11.]

 • 17

  Nagy P. T. (1994) Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon. Kandidátusi disszertáció.http://real-d.mtak.hu/814/1/11756.pdf [Letöltve: 2019. 04. 18.]

 • 18

  Nagy P. T. (1995) Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. Magyar Pedagógia, Vol. 95. No. 1–2. pp. 59–76.

 • 19

  Rónay Z. (2018) Jogszerűség és etika a tanári pályán. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

 • 20

  Szabó L. (2000) Tanügyigazgatási problématár. Válogatás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási gyakorlatából. Budapest, Okker.

 • 21

  Szüdi J. (1997) A fenntartói irányítás. In: Palotás Z. (ed.) Önkormányzat és közoktatás ’97 Szekszárd, 1997. április 17–18. Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. pp. 25–31.

 • 22

  Szüdi J. (2012) Kommentár a köznevelési törvényhez. Budapest, CompLex.

 • 23

  Váradi L. (2009) A művelődésigazgatás kézikönyve. Budapest, HVG-ORAC.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 10 38
Dec 2023 0 24 33
Jan 2024 0 21 11
Feb 2024 0 16 5
Mar 2024 0 17 15
Apr 2024 0 13 22
May 2024 0 0 0