Authors:
Judit Török Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by Judit Török in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Kétyi Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by András Kétyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szilvia Hukné Kiss Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by Szilvia Hukné Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Viktória Koltányiné Vadász Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by Viktória Koltányiné Vadász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Ugrai Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by Zsuzsanna Ugrai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ferenc Kósik Külkereskedelmi Kar, Budapesti Gazdasági Egyetem, 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22–24.

Search for other papers by Ferenc Kósik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A BGE KKK Német Tanszéki Osztálya 2017 őszén bevezette a projektalapú nyelvoktatást. Ehhez kapcsolódóan három féléven át a német szaknyelvet első nyelvként (n = 65, 1. minta) és második nyelvként (n = 59, 2. minta) tanuló hallgatók körében kutatást végeztünk a problémamegoldó képesség és nyelvtanulási motiváció változásáról, valamint a tanárok közötti együttműködésről. A problémamegoldó feladatnál csak az első minta esetében volt szignifikáns különbség az elő-, illetve az utómérésben (p < 0,001). A motiváció az első mintánál nem mutatott szignifikáns különbséget, a második mintánál azonban az utómérésben a belső motivációs tényezőknél szignifikánsan alacsonyabb értéket mértünk (p < 0,005). A tanári együttműködés vonatkozásában megállapítható, hogy a munkaközösség az eltelt három szemeszter során munkacsoportból teammé alakult.

 • 1

  Beckmann, J. & Heckhausen, H. (2007) Motivation durch Erwartung und Anreiz. Heidelberg, Springer. pp. 105–142.

 • 2

  Belbin, M. (2015) A team, avagy az együttműködő csoport. Érd, Edge 2000 Kft.

 • 3

  Brendel, S., Hanke U. & Macke, G. (2019) Kompetenzorienztiert lehren an der Hochschule. Opladen & Toronto, Verlag Barbara Budrich.

 • 4

  Csikszentmhályi M. (2001) FLOW – Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 5

  Csizér, K. & Dörnyei, Z. (2005) The Internal Structure of Language Learning Motivation and Its Relationship with Language Choice and Learning Effort. Modern Language Journal, Vol. 1. pp. 19–36.

 • 6

  Francis, D. & Woodcock, M. (2008) Team Metrics: Resources for Measuring and Improving of Team Performance. Ring bound. Amherst, MA, HRD PRess.

 • 7

  Hagenauer, G. (2011) Lernfreude in der Schule. Münster, Waxmann.

 • 8

  Handy, C. (2007) Understanding Organisations. Penguin Books Limited.

 • 9

  Horányi Ö. (2007) A kommunikáció mint participáció. Budapest, Typotex.

 • 10

  Hunya M. (2010) Projektmódszer a 21. században II. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 60. Nos. 1–2. pp. 148–161.

 • 11

  Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. (1993) The Wisdom of Teams: Creating the High-performance Organisation. Boston, Harvard Business School.

 • 12

  M. Nádasi M. (2010) A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

 • 13

  McDouall, A. & Seidel, M. (2017) Blended Learning + : Combining Project-based Language Teaching with the Team Protocol Method.https://www.academia.edu/32911871/Blended_Learning_Combining_Project-based_Language_Teaching_with_the_Team_Protocol_Method [Letöltve: 2019. 07. 10.]

 • 14

  Molnár Gy. (2005) A probléma alapú tanítás. Iskolakultúra, Vol. 15. No. 10. pp. 31–43.

 • 15

  Moss, D. & Van Duzer, C. (1998) Project-based Learning for Adult English Language Learners. ERIC Digest. https://www.ericdigests.org/1999-4/project.htm [Letöltve: 2019. 07. 10.]

 • 16

  Nahalka I. (1998) A konstruktív pedagógia és a tanítás módszerei. In: Hegedűs G., Krajcsovszki J. & Szászné Virányi K. (eds) ProjektmódszerI. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola TFK. pp. 26–42.

 • 17

  Nahalka I. (2002) Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 18

  Ollé J. (2010) Egy módszer alkonya: a katedrapedagógia végnapjai a felsőoktatásban. In: Dobó I., Perjés I. & Temesi J. (eds) „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések”. (NFFK Füzetek 5.) Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. pp. 22–31.

 • 19

  Pálfi S. (2007) Projektpedagógia az óvodában. In: Hegedűs G. & Lesku K. (eds) Projektpedagógia – ProjektmódszerX. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola TFK. pp. 57–66.

 • 20

  Parment, A. (2009) Die Generation Y – Mitarbeiter der Zukunft: Herausforderung und Erfolgsfaktor für das Personalmanagement. Wiesbaden, Gabler.

 • 21

  Poór Z. (2001) A projektmódszer szerepe az idegen nyelvi nevelésben. In: Hegedűs, G. (ed.): Projektmódszer II. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola TFK. pp. 106–111.

 • 22

  Réthy E (2003) Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 23

  Rummler, M. (ed.) (2012) Innovative Lehrformen: Projektarbeit in der Hochschule. Weinheim–Basel, Beltz Verlag.

 • 24

  Surkamp, C. (2017) Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik: Ansätze – Methoden – Grundbegriffe. 2., akt. und erw. Aufl. Stuttgart, J.B. Metzler Verlag.

 • 25

  Thomas, J. W. (2000) A Review of Research on Project-based Learning.http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf [Letöltve: 2019. 07. 10.]

 • 26

  Torgyik J. (2012) A projektmódszer alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatásban. In: Sárdi Cs. (ed.) A felsőoktatás-pedagógia kihívásai a 21. században. Budapest, Eötvös József Kiadó. pp. 123–131.

 • 27

  Tóthné T. T. & Hlédik E. (2014) Mit várnak el a nagyvállalatok a pályakezdőktől? In: Nagy I. Z. (ed.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században: IV. tanulmánykötet. Budapest, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. pp. 387–408.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 12 9
Dec 2023 0 33 1
Jan 2024 0 24 12
Feb 2024 0 34 8
Mar 2024 0 30 4
Apr 2024 0 5 8
May 2024 0 0 0