Author:
Nóra Barnucz Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1083 Budapest, Üllői út 83.

Search for other papers by Nóra Barnucz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

 • 1

  Abraham, L. B. (2008) Computer-mediated Glosses in Second Language Reading Comprehension and Vocabulary Learning: A Meta-analysis. Computer Assisted LanguageLearning, Vol. 21. No. 3. pp. 199–226.

 • 2

  Aknai D. O. (2016) Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. Fejlesztő Pedagógia, Vol. 27. Nos. 2–3. pp. 64–69.

 • 3

  Anderman, L. H. & Anderman, E. M. (2000) Considering Contexts in Educational Psychology: Introduction to the Special Issue. Educational Psychologist, Vol. 35. No. 2. pp. 67−68.

 • 4

  Andrews, R. (2000) Learning, Literacy and ICT: What’s the Connection? English in Education, Vol. 34. No. 3. pp. 3–18.

 • 5

  Barnucz N. & Labancz I. (2017) Az IKT eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 283–290.

 • 6

  Borszéki J. (2013) A webinárium helye az elektronikus tanulási környezetben, alkalmazásának lehetőségei a rendészeti képzésben. Magyar Rendészet, Vol. 13. No. 1. pp. 105–117.

 • 7

  Borszéki J. (2014a) The Principles of Modern Language Teaching Represented in an EU Training Tool for Border Guards II. Hadtudományi Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 106–122.

 • 8

  Borszéki J. (2014b) Activities that Have Worked Well in Teaching ESP. In: Fregan B. (ed.) Success and Challenges in Foreign Language Teaching: International Conference for Language Instructors. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 55–64.

 • 9

  Buda A. (2017) IKT és oktatás – Együtt vagy egymás mellett? Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola, HERA IKT szakosztály, Belvedere Meridionale Kiadó.

 • 10

  Chapelle, C. (2001) Computer Applications in Second Language Acquisition.Foundations for Teaching, Testing and Research. Cambridge, Applied Linguistics.

 • 11

  Cobb, T. & Horst, M. (2011) Does Word Coach Words? Calico Journal, Vol. 28. No. 3. pp. 639–661.

 • 12

  Coohalan, J. (2007) Tanárképzés és pedagóguskarrier az élethosszig tartó tanulás korában. ÚjPedagógiai Szemle, Vol. 57. No. 5. pp. 93–107.

 • 13

  Czeglédiné B. É. (2014). Az IKT-vel támogatott tanulás lehetőségei. In: Torgyik J. (ed.) Sokszínű pedagógiai kultúra. Komarno, International Research Institute s.r.o. pp. 335–340. http://www.irisro.org/pedagogia2014januar/0407CzedlineBarkanyiEva.pdf [Letöltve: 2019. 06. 24.]

 • 14

  Czékmán B. (2017) Tablettel támogatott oktatási intézményi implementáció. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), pp. 75–90.

 • 15

  Czékmán B. & Fehér P. (2017) A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016). Képzés és Gyakorlat: Training and Practice, Vol. 15. No. 1–2. pp. 45–66.

 • 16

  Drent, M. & Meelissen, M. (2008) Which Factors Obstruct or Stimulate Teacher Educators to Use ICT Innovatively? Computers & Education, Vol. 51. No. 1. pp. 187–199.

 • 17

  Fegyverneki G. (2017) Zsugorodó taneszköz, táguló világ? A mobiltanulás mint a digitáliskultúra-azonos pedagógia integratív és komplex formája. Az elmélettől a gyakorlatig. In: Aknai D. O. & Fehér P. (eds) Mobil – világ – iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobileszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 151–157.

 • 18

  Fejes J. B. (2014) A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásában – az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. Magyar Pedagógia, Vol. 114. No. 2. pp. 115–129.

 • 19

  Felvégi E. (2005) Távoktatás, e-learning és nyitott oktatás Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Németország, Svédország oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 55. No. 12. pp. 92–99.

 • 20

  Hickey, D. T. (2003) Engaged Participation Vs. Marginal Non-participation: A Stridently Sociocultural Model of Achievement Motivation. Elementary School Journal, Vol. 103. No. 4. pp. 401–429.

 • 21

  Józsa K. (2007) Az elsajátítási motiváció. Budapest, Műszaki Kiadó.

 • 22

  Kis-Tóth L., Borbás L. & Kárpáti A. (2014) Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, Vol. 24. No. 9. pp. 50–71.

 • 23

  Labancz I. & Barnucz N. (2016) Kísérlet az IKT-eszközhasználat hatásának vizsgálatára hallgatók körében. In: Pusztai G., Bocsi V. & Ceglédi T. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Budapest, Magyarország, Nagyvárad, Románia, Partium, Új Mandátum, PPS. pp. 262–277.

 • 24

  Lankshear, C., Snyder, I. A. & Green, B. (2000) Teachers and Techno-Literacy: Managing Literacy, Technology and Learning in Schools. St Leonards, Allen & Unwin.

 • 25

  Navracsics I. (2011) Szóaktiváció két nyelven. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 26

  Ollé J. (2013) Pedagógiai kultúra az információs társadalomban. Az iskola egész életen át tartó tanulása. In: Ollé J., Papp-Danka A., Lévai D., Tóth-Mózer Sz. & Virányi A. (eds) Oktatásinformatikai – módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 9–29.

 • 27

  Pálffy G. (2015) A nyelvtanítás nyelvészeti megközelítései és pedagógiai vonatkozásai francia nyelvkönyvekben. Szakpedagógiai Körkép II. Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 3. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

 • 28

  Polonyi T., Abari K. & Nótin Á. (2009) Mesterséges nyelvtanulás első benyomás alapján. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 11. No. 1–2. pp. 5–26.

 • 29

  Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, Vol. 9. No. 5. pp. 1–6.

 • 30

  Réthy E. (2001) A tanulási motiváció elemzése. In: Csapó B. & Vidákovich T. (eds) Neveléstudomány az ezredfordulón: Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, Tankönyvkiadó. pp. 153–161.

 • 31

  Rueda, R. & Moll, L. C. (1999) A motiváció szociokulturális megközelítése. In: O’Neil H. F. Jr. & Drillings M. (eds) Motiváció: elmélet és kutatás. Budapest, Vince Kiadó. pp. 129–148.

 • 32

  Schulmeister, R. (2009) Gibt es eine Net-Generation? Hamburg. In: Bessenyei I. (ed.) Az unalom lázadása – digitális nemzedék az egyetemen. „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések”Konferencia előadások. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. pp. 40–48.

 • 33

  Smith, G. G., Li, M., Drobisz, J., Park, H. R., Kim, D. & Smith, S. D. (2013) Play Games or Study? Computer Games in Ebooks to Learn English Vocabulary. Computers & Education, Vol. 69. pp. 274–286.

 • 34

  Tomasello, M. (2003) Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Cambridge, Harvard University Press.

 • 35

  Ürmösné S. G. (2014) Egynyelvűek és görög-magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében. Doktori Disszertáció. Budapest, ELTE BTK.

 • 36

  Ürmösné S. G. (2017) A Case Study, Based on a Spontaneous Discourse of Greek – Hungarian Bilinguals, in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. Magyar Rendészet, Vol. 17. No. 4. pp. 193–210.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 22 25
Nov 2023 0 37 38
Dec 2023 0 58 9
Jan 2024 0 30 13
Feb 2024 0 62 13
Mar 2024 0 62 22
Apr 2024 0 12 14