Author:
Borbála Paksi PPK Neveléstudományi Intézet, ELTE, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Search for other papers by Borbála Paksi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja az iskolai prevenciós beavatkozások hozzáférhetősége és az iskolák prevenciós aktivitása vonatkozásában a rendszerváltást követő 30 évben azonosítható hazai tendenciák felvázolása és értelmezése.

A rendelkezésre álló kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények alapján a kilencvenes években lassan beinduló, majd az ezredfordulót követően kezdetben elsősorban a hozzáférés (volumen), később a minőségi dimenziók tekintetében is megmutatkozó kedvező tendenciák mára megtorpantak, sok tekintetben visszalépés tapasztalható. Az utóbbi években mind a prevenció hozzáférhetősége, mind a minőségi fejlesztések tekintetében kedvezőtlen folyamatok, a célpopulációban azonosítható prevenciós szükségletekhez és a nemzetközi tendenciákhoz képest fokozódó hiányjelenségek azonosíthatók.

 • 1

  Balázs J. & Sajgál R. (1998) Középiskolások értékorientációi. Educatio, Vol. 7. No. 3. (Mentálhigiéné) pp. 316–326.

 • 2

  Bradshaw, J. R. (1972) The Taxonomy of Social Need. In: G. McLachlan (ed.) Problems and Progress in Medical Care. Oxford, Oxford University Press. pp. 71–82.

 • 3

  Brotherhood, A. & Sumnall, H. R. (2011) European Drug Prevention Quality Standards. EMCDDA, Lisbon. Fordítás: Nemzeti Drog Fókuszpont, 2012. http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/prevencios_minosegi_standardok_HU.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 4

  Caplan, G. (1964) Principles of Preventive Psychiatry. New York, Basic Books.

 • 5

  Dusenbury, L. & Falco, M. (1995) Eleven Components of Effective Drug Abuse Prevention Curricula. Journal of School Health, Vol. 65. No. 10. pp. 420–425.

 • 6

  Elekes Zs. (2019) Szerfogyasztás rizikótényezői középiskolások körében. Educatio, Vol. 28. No. 3. Lásd jelen füzetünkben: pp. 495–511.

 • 7

  Elekes Zs. & Paksi B. (1996) A magyarországi középiskolások alkohol és drogfogyasztása. ESPAD, The European School Survey Project on Alcohol and Drugs, 1995. Budapest, Népjóléti Minisztérium.

 • 8

  Elekes Zs. & Paksi B. (2000) Drogok és fiatalok. Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén, Magyarországon. (ISMertető 8.) Budapest, ISM.

 • 9

  EMCDDA (2005) Annual Report 2005: The State of the Drugs Problem in Europe. Belgium, Office for Official Publications of the European Communities.

 • 10

  EMCDDA (2008) Annual Report 2008: The State of the Drugs Problem in Europe. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

 • 11

  EMCDDA (2015) Prevention Profiles 2015. Online Publication. Lisbon, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Hozzáférhető: http://www.emcdda.europa.eu/countries/prevention-profiles/about [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 12

  Felvinczi K. (1998) A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban. Iskolakultúra, 1998. május, pp. 17–31.

 • 13

  Felvinczi K. (2009) A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő prevenciós tevékenység. In: Felvinzi K. & Nyírády A. (eds) Drogpolitika számokban. Budapest, L’Harmattan.

 • 14

  Flay, B. R. (2000) Approaches to Substance Use Prevention Utilising School Curriculum Plus Social Environment Change. Addictive Behaviours, Vol. 25. No. 6. pp. 861–885.

 • 15

  Gee, R. L., Espiritu, R. C. & Huang, L. N. (2006) Adolescents with Cooccurring Mental Health and Substance Use Disorders in Primary Care. Adolescent Medicine Clinics, Vol. 17. No. 2. pp. 427–452.

 • 16

  Hansen, W. (1992) School-based Substance Abuse Prevention: A Review of the State of the Art in Curriculum, 1980–1990. Health Education Research, Vol. 7. No. 3. pp. 403–430.

 • 17

  KCKT (2015) Élő Jelentés – a magyarországi droghelyzetről. Budapest, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület. https://web.archive.org/web/20170419192442/http://madaszsz.hu/norveg_doksi/kckt/elo_jelentes_1015.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 18

  KCKT (2018) A Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásának félidős értékelése – A kábítószerügy területén dolgozó szervezetek és szakemberek percepciói alapján. Budapest, Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület. https://docs.wixstatic.com/ugd/178071_4c5fac2f3bf140e6918fff8fd77b179f.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 19

  Mrazek, P. J. & Haggerty, R. J. (1994, eds) Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. Washington DC, Institute of Medicine, National Academy Press.

 • 20

  NDS (2013) Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen. Melléklet a 80/2013. (X. 16.) OGY határozathoz. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A13H0080.OGY [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 21

  Németh Á., Horváth Zs. & Várnai D. (2019) Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló óta? Educatio, Vol. 28. No. 3. Lásd jelen füzetünkben: pp. 473–494.

 • 22

  Paglia, A. & Room, R. (1999) Preventing Substance Use Problems among Youth: A Literature Review and Recommendations. Journal of Primary Prevention, Vol. 20. No. 1. pp. 3–50.

 • 23

  Paksi B. (2010) A közoktatási intézmények prevenciós kompetenciáinak és tevékenységének változásai az utóbbi 5 évben. Addiktológia, Vol. 8. No. 3. pp. 185–215.

 • 24

  Paksi B. & Demetrovics Zs. (2005) Országos Drogprevenciós Adattár. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 25

  Paksi B., Felvinczi K. & Schmidt A. (2011) Az iskolák prevenciós aktivitása. In: Paksi B. & Demetrovics Zs. (eds) Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. Budapest, NDI. L’Harmattan. pp. 95–170.

 • 26

  Paksi B. & Magi A. (2013) Drogprevenciós helyzet(jelentés) – kvalitatív kutatás a területen dolgozó szakmai szolgáltatók körében. socio.hu. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online folyóirata. 2013/2. https://socio.hu/uploads/files/2013_2/1paksi_magi.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 27

  Paksi B., Magi A. & Demetrovics Zs. (2017) A függőségek, mint a kirekesztés szempontjából leginkább veszélyeztető magatartások interveniálása az iskolában – a szenvedélymagatartásokra irányuló iskolai prevenciós beavatkozások országos katasztere. In: Kerülő J., Jenei T., & Gyarmati I. (eds) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Program és absztrakt kötet. MTA. Nyíregyházi Egyetem, p. 482.

 • 28

  Perjés I. & Kovács Z. (2002) Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata. In: Perjés I. & Kovács Z. (eds) Életvilágok találkozása. Aula Kiadó, Budapest. pp. 35–57.

 • 29

  Reis, J., Riley, W., Lokman, L. & Baer, J. (2000) Interactive Multimedia Preventive Alcohol Education: A Technology Application in Higher Education. Journal of Drug Education, Vol. 30. No. 4. pp. 399–421.

 • 30

  Robertson, E. B., David, S. L. & Rao, S. A. (2003) Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders. National Institute on Drug Abuse. Second Edition, NIH Publication No. 04–4212(A).

 • 31

  Robinson, J., Haaz, E., Petrica, S., Hillsberg, B. & Kennedy, N. (2004) Managed Care and Prevention of Mental Health and Substance Abuse Problems: Opportunities for Growth through Collaboration in the New Millenium. Journal of Primary Prevention, Vol. 24. No. 3. pp. 353–373.

 • 32

  Siegel, M. & Bieger, M. (2000) The Impact of an Antismoking Media Campaign on Progression to Established Smoking: Results of a Longitudinal Youth Study. American Journal of Public Health, Vol. 90. No. 3. pp. 380–386.

 • 33

  Simonyi I. (2012) Az egészségfejlesztés helyzete a hazai nevelési-oktatási intézményekben. In: Darvay S. (ed.) Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. pp. 9–21.

 • 34

  Soole, D. W., Mazerolle, L. & Rombouts, S. (2005) School Based Drug Prevention: A Systematic Review of the Effectiveness on Illicit Drug Use. The Drug Policy Modelling Project Monograph Series. Fitzroy, Turning Point Alcohol and Drug Centre.

 • 35

  Taylor, B. J. (2000) Modeling Prevention Program Effects on Growth in Substance Use: Analysis of Five Years of Data from the Adolescent Alcohol Prevention Trial. Prevention Science, Vol. 1. No. 4. pp. 183–97.

 • 36

  Tobler, N. S. (1997) Meta-Analysis of Adolescent Drug Prevention Programs: Results of the 1933 Meta-analysis. In: W. J. Bukovski (ed.) Meta-analysis of Drug Abuse Prevention Programs. NIDA Research Monograph, Number 170. Wshington, US Department of Health and Human Services. National Institute of Health. pp. 5–68.

 • 37

  Tobler, N. (2001) Prevention Is a Two-way Process. Drug and Alcohol Findings, Issue 5. pp. 25–27.

 • 38

  Tobler, N. S., Roona, M. R. & Ochshorn, P. (2000) School-based Adolescent Prevention Programs: 1998 Meta-analysis. Journal of Primary Prevention, Vol. 20. No. 4. pp. 275–336.

 • 39

  Tobler, N. S. & Stratton, H. H. (1997) Effectiveness of School-based Drug Prevention Programs: A Meta-analysis of the Research. Journal of Primary Prevention, Vol. 18. No. 1. pp. 1–128.

 • 40

  Werch, C. E. & Owen, D. M. (2002) Iatrogenic Effects of Alcohol and Drug Prevention Programs. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 63. No. 5. pp. 581–90.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 27 36
Dec 2023 0 47 12
Jan 2024 0 60 32
Feb 2024 0 29 16
Mar 2024 0 64 49
Apr 2024 0 20 30
May 2024 0 0 0