Author: Anna Magi 1 , 2
View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • 2 ELTE PPK, Budapest

Absztrakt:

A tanulmány az értékelt iskolai univerzális prevenciós programok irodalmát összegzi. 3 releváns adatbázis körében, a kérdést megjelenítő kereső algoritmus alapján 8 általános prevenciós program 9 értékelése kerül bemutatásra. Négy közbülső célt azonosítottunk, melyek a (problémás) szerencsejáték használattal kapcsolatban kedvező irányú változást idéztek elő: 1) ismeretátadás; 2) hiedelmek lebontása; 3) attitűdök befolyásolása; 4) készségfejlesztés. Az értékelt programok egy- vagy többüléses intervenciók, tartalmaznak interaktív és/vagy multimédiás elemeket, egy kivételével mindegyik eszköztárában szerepel frontális előadás. Eredményeink a szerencsejáték használat kockázatainak csökkentésére a komplex programok alkalmazását javasolják.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980) Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall.

 • 2

  American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (4th Rev. ed.) Washington DC, American Psychiatric Association.

 • 3

  American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (5th ed.) Washington DC, American Psychiatric Association.

 • 4

  Bandura, A. (1977) Social Learning Theory. Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall.

 • 5

  Bandura, A. (1986) Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall.

 • 6

  Demetrovics Zs. (2007) Az addiktológia alapfogalmai. In: Demetrovics Zs. (ed.) Az addiktológia alapjai I. Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 27–46.

 • 7

  Demetrovics Zs., Paksi B., Magi A. & Felvinczi K. (2016) Egyes viselkedési addikciók elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében. In: Vargha A. (ed.) Múlt és jelen összeér. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest, MPT. pp. 80–81. http://mipszi.hu/sites/default/files/mpt_ngy2016_kivonatkotet_0509.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 8

  Donati, M. A., Primi, C. & Chiesi, F. (2014) Prevention of Problematic Gambling Behavior among Adolescents: Testing the Efficacy of an Integrative Intervention. Journal of Gambling Studies, Vol. 30. No. 4. pp. 803–818.

 • 9

  EMCDDA (2011) European Drug Prevention Quality Standards: A Manual for Prevention Professionals. Lisszabon, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

 • 10

  Evans, R. I. (2001) Social Influences in Etiology, Prevention of Smoking, Other Health Threatening Behaviours in Children and Adolescents. In: A. Baum, T. A. Revenson, J. E. Singer (eds) Handbook of Health Psychology. Mahwah (NJ), Earlbaum. pp. 459–468.

 • 11

  Evans, R. I. (2003) Some Theoretical Models and Constructs Generic to Substance Abuse Prevention Programs for Adolescents: Possible Relevance and Limitations for Problem Gambling. Journal of Gambling Studies, Vol. 19. No. 3. pp. 287–302.

 • 12

  Ferland, F., Ladouceur, R. & Vitaro, F. (2002) Prevention of Problem Gambling: Modifying Misconceptions and Increasing Knowledge. Journal of Gambling Studies, Vol. 18. No. 1. pp. 19–29.

 • 13

  Fisher, S. (2000) Developing the DSM-IV-MR-J Criteria to Identify Adolescent Problem Gambling in Non-clinical Populations. Journal of Gambling Studies, Vol. 16. Nos 2–3. pp. 253–273.

 • 14

  Flay, B. R., Biglan, A., Boruch, R. F., Castro, F. G., Gottfredson, D., Kellam, S., Moscicki, E. K., Schinke, S., Valentine, J. C. & Ji, P. (2005) Standards of Evidence: Criteria for Efficacy, Effectiveness and Dissemination. Prevention Science, Vol. 6. No. 3. pp. 151–175.

 • 15

  Gooding, P. & Tarrier, N. (2009) A Systematic Review and Meta-analysis of Cognitive-Behavioural Interventions to Reduce Problem Gambling: Hedging Our Bets? Behaviour Research and Therapy, Vol. 47. No. 7. pp. 592–607.

 • 16

  Gyollai Á., Urbán R., Farkas J., Kun B., Kökönyei Gy., Eisinger A., Magi A. & Demetrovics Zs. (2013) A Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőív magyar változatának (PGSI-HU) bemutatása. Psychiatria Hungarica, Vol. 28. No. 3. pp. 274–280.

 • 17

  Ladouceur, R. (1994) La psychologie des jeux de hasard et d’argent: aspects fondamentaux et cliniques. Loisir et société, 17. pp. 215–234.

 • 18

  Ladouceur, R., Ferland, F. & Vitaro, F. (2004) Prevention of Problem Gambling: Modifying Misconceptions and Increasing Knowledge among Canadian Youths. Journal of Primary Prevention, Vol. 25. No. 3. pp. 329–335.

 • 19

  Ladouceur, R., Ferland, F., Vitaro, F. & Pelletier, O. (2005) Modifying Youths’ Perception toward Pathological Gamblers. Addictive Behaviors, Vol. 30. No. 2. pp. 351–354.

 • 20

  Ladouceur, R., Goulet, A. & Vitaro, F. (2013) Prevention Programmes for Youth Gambling: A Review of the Empirical Evidence. International Gambling Studies, Vol. 13. No. 2. pp. 141–159.

 • 21

  Langer, E. (1975) The Illusion of Control. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 32. pp. 311–328.

 • 22

  Mrazek, P. J. & Haggerty, R. J. (1994, eds) Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. Washington DC, Institute of Medicine, National Academy Press.

 • 23

  Paksi B., Magi A. & Demetrovics Zs. (2015) Estimating the Risk Potential of Hungarian Gambling Products. 2nd International Conference on Behavioral Addictions. Budapest, Hungary March 16–18, 2015. Journal of Behavioral Addictions, V. 4. Supplement 1. pp. 57–58.

 • 24

  Paksi B., Magi A. & Demetrovics Zs. (2016) A szerencsejáték, illetve a problémás szerencsejáték használat kockázatai, a kockázatok társadalmi/demográfiai mintázódása és azok prevencióval kapcsolatos folyományai a serdülő korosztályban. In: Vargha A. (ed.) Múlt és jelen összeér. A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest, MPT. pp. 80–81. http://mipszi.hu/sites/default/files/mpt_ngy2016_kivonatkotet_0509.pdf [Letöltve: 2019. 09. 01.]

 • 25

  Taylor, L. M. & Hillyard, P. (2009) Gambling Awareness for Youth: An Analysis of the „Don’t Gamble Away Our Future™” Program. International Journal of Mental Health and Addiction, Vol. 7. No. 1. pp. 250–261.

 • 26

  Turner, N., Macdonald, J., Bartoshuk, M. & Zangeneh, M. (2008) The Evaluation of 1-H Prevention Program for Problem Gambling. International Journal of Mental Health and Addiction, Vol. 6. No. 2. pp. 238–243.

 • 27

  Turner, N. E., Macdonald, J. & Somerset, M. (2008) Life Skills, Mathematical Reasoning and Critical Thinking: A Curriculum for the Prevention of Problem Gambling. Journal of Gambling Studies, Vol. 24. No. 3. pp. 367–380.

 • 28

  Walther, B., Hanewinkel, R. & Morgenstern, M. (2013) Short-term Effects of a School-based Program on Gambling Prevention in Adolescents. Journal of Adolescent Health, Vol. 52. No. 5. pp. 599–605.

 • 29

  Williams, R. J., Wood, R. T. & Currie, S. R. (2010) Stacked Deck: An Effective, School-based Program for the Prevention of Problem Gambling. Journal of Primary Prevention, Vol. 31. No. 3. pp. 109–125.

 • 30

  World Health Organization (1992) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva, World Health Organization.