View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27. IV. em. 423.
Open access

Absztrakt:

Bár a bullying jelenségének kiterjedtsége napjainkban még módszertani nehézségek miatt nehezen meghatározható, az oktatási-nevelési intézmények és a társadalom részéről is egyre nagyobb igény körvonalazódik az iskolai bántalmazás megértésére és kezelésére. A hatékony antibullying programok közös jellemzői, hogy prevenciós szemléletűek, hangsúlyozzák az antibullying csoportnormák kialakítását, valamint az ismeretátadás mellett attitűdöt is formálnak és viselkedéses készségeket is fejlesztenek. A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a hazai antibullying gyakorlatokról (pl. ENABLE, KIVA, NyugiOvi): az eddig megvalósultakról és a további fejlesztési irányokról.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Az alapvető jogok biztosának jelentése a 479/2016. számú ügyben https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+a+m%C3%A9dia%C3%A9rt%C3%A9s-oktat%C3%A1s+helyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-e744c4fa1b59?version=1.0 [Letöltve: 2019. 09. 10.]

 • 2

  Buda M. (2015) Az iskolai zaklatás. Szaktárnet-könyvek. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • 3

  Digitális Gyermekvédelmi Stratégia. https://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf [Letöltve: 2019. 09. 10.]

 • 4

  Fótiné Németh M. (2010) Prevenciós-edukációs programok. Rendszerszemléletű megközelítés az iskolai agresszió megelőzésében és kezelésében. In: Fótiné Németh M. (ed.) Kölcsönhatások. Budapest, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. pp. 6–22.

 • 5

  Györgyi Z., Imre A., Jankó K. & Szemerszki M. (2018) A bántalmazás ellen – egy program első hazai tapasztalatai. https://ofi.hu/publikacio/bantalmazas-ellen-egy-program-elso-hazai-tapasztalatairol [Letöltve: 2019. 09. 10.]

 • 6

  Jármi É., Péter-Szarka Sz. & Fehérpataky B. (2015) A KiVa-program hazai adaptálásának lehetőségei. http://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf [Letöltve: 2019. 09. 10.]

 • 7

  Jármi É. & Piros V. (2017) Az iskolai bántalmazás (bullying). In: N. Kollár K. & Szabó É. (eds) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 266–286.

 • 8

  Lendvai L., Horváth L., Dóczi-Vámos G. & Jozifek Zs. (2018) Benne vagy? A színházi nevelés alkalmazási lehetőségei a bullyinggal kapcsolatos tudatosság növelésére. Budapest, Nyitott Kör Egyesület.

 • 9

  Németh Á. & Költő A. (2016) Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.

 • 10

  Olweus, D. (1999) Iskolai zaklatás. Educatio, Vol. 8. No. 4. pp. 717–739.

 • 11

  Simon D., Zerinváry B. & Velkey G. (2015) Zárótanulmány a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „Iskolai agresszió, online és hagyományos zaklatás vizsgálata az iskolai közérzet alakulásával és az alkalmazott pedagógiai és konfliktuskezelési eszközökkel összefüggésben” c. projekthez. http://iskon.opkm.hu/admin/upload/Osszegzo_tanulmany.pdf [Letöltve: 2019. 10. 02.]

 • 12

  Twemlow, S. W. & Sacco, F. C. (2012) Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok? Budapest, Flaccus Kiadó.

 • 13

  Várnai D. E., Jármi É., Arnold P., Demetrovics Zs., Németh Á., Kökönyei Gy. & Örkényi Á. (2018) A kortársbántalmazás (bullying) értelmezésének vizsgálata kvalitatív módszerrel. – „Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása” (HBSC) vizsgálat módszertanának kiegészítésére. Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 73. No. 4. pp. 519–539.

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

Language: Hungarian

Founded in 1991
Publication: One volume of four issues annually

Publishing Model: Open Access

Publication Programme: Online Only / 2020: Vol. 29

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Zsuzsanna Hanna Biró, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • Anikó Fehérvári, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Katalin Forray R., Pécsi Tudományegyetem
 • Ildikó Hrubos, Budapesti Corvinus Egyetem
 • Zoltán Györgyi 
 • Tamás Kozma, Debreceni Egyetem
 • Gergely Kováts, Budapesti Corvinus Egyetem 
 • Péter Lukács, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • Péter Tibor Nagy, Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • István Polónyi, Debreceni Egyetem
 • Géza Sáska, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Marianna Szemerszki 
 • Krisztián Széll, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Gábor Tomasz
 • Zsuzsanna Veroszta, KSH Népességtudományi Kutatóintézet

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528