View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Open access

Absztrakt:

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6–14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedésstratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció évezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövid távú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

 • 1

  Balázs P., Rákóczi I., Grenczer A. & Foley K. (2012) Várandósok egészségi állapota Magyarországon, roma és nem roma populációban végzett epidemiológiai kutatás alapján. Népegészségügy, Vol. 90. No. 4. pp. 253–263.

 • 2

  Danó Anna (2019) Szakaszgyőzelmet aratott a dohánylobbi. Népszava, febr. 15. https://nepszava.hu/3025532_szakaszgyozelmet-aratott-a-dohanylobbi [Letöltve: 2019. nov. 27.]

 • 3

  EMMI (2018) EMMI módszertani levele a 2018. évi védőoltásokról. https://www.antsz.hu/data/cms84807/EMMI_VML2018_kozlony.pdf

 • 4

  Mihályi Péter (2012) A dohánykereskedelem korlátozása árt az egészségnek. Népszabadság, jan. 7.

 • 5

  Mihályi Péter & Szelényi Iván (…) Az egyenlőtlenségek valódi természetéről. Mozgó Világ, Vol. 42. No. 11. pp. 3–12.

 • 6

  OGYI (2009) Országos Gyermekegészségügyi Intézet (2009): Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv 0–24 évesek véletlen baleseteinek megelőzési programja 2010–2019. Bp. https://www.childsafetyeurope.org/europe/info/hungary/hungary-planning-document-hu.pdf [Letöltve: 2019. 08. 21.]

 • 7

  Rádi Antónia (2019, ed.) Pár nap kristályozás meg egy kis biofű és kész az alföldi Walking Dead – droghasználati szokások a magyar vidéken. https://atlatszo.hu/2019/01/08/par-nap-kristalyozas-meg-egy-kis-biofu-es-kesz-az-alfoldi-walking-dead-droghasznalati-szokasok-a-magyar-videken/ [Letöltve: 2019. nov. 27.]

 • 8

  Semsey Gábor (2018) Szexuális nevelés az iskolában. Iskolakultúra, Vol. 28. No. 12. pp. 17–34. .

  • Crossref
  • Export Citation