View More View Less
 • 1 SZTE BTK, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.
Open access

Absztrakt:

A gyermekek társas készségei az óvodás évek kezdetétől jelentősen bővülnek, köszönhetően a szociális ingereknek, amelyek az új kortárs kapcsolatokból és a pedagógusokkal való interakciókból származnak. Az óvodai hétköznapok bővelkednek olyan helyzetekben, ahol a gyermekek közbelépésére van szükség, proszociális viselkedés (segítés, vigasztalás, megosztás) formájában. A kutatás fő célja annak felmérése volt, hogy a kiscsoportosok milyen arányban kerülnek kapcsolatba társaikkal és problémás helyzetek esetén hogyan reagálnak. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a társas helyzetekben alacsony számban jelennek meg a proszociális viselkedések, azonban egyes típusai közül a segítés a legjellemzőbb.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Arthur, J., Powell, S. & Lin, H. C. (2014) Foundations of Character: Methodological Aspects of a Study of Character Development in Three- to Six-Year-Old Children with a Focus on Sharing Behaviours. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 22. No. 1. pp. 105–122.

 • 2

  Bar-Tal, D. (1982) Sequential Development of Helping Behavior: A Cognitive-learning Approach. Developmental Review, Vol. 2. No. 2. pp. 101–124.

 • 3

  Bar-Tal, D., Raviv, A. & Goldberg, M. (1982) Helping Behavior among Preschool Children: An Observational Study. Child Development, Vol. 53. No. 2. pp. 396–402.

 • 4

  Brownell, C. A. (2013) Early Development of Prosocial Behavior: Current Perspectives. Infancy, Vol. 18. No. 1. pp. 1–9.

 • 5

  Brownell, C. A., Iesue, S. S., Nichols, S. R. & Svetlova, M. (2013) Mine or Yours? Development of Sharing in Toddlers in Relation to Ownership Understanding. Child Development, Vol. 84. No. 3. pp. 906–920.

 • 6

  Brownell, C., Svetlova, M. & Nichols, S. (2009) To Share or Not to Share: When Do Toddlers Respond to Another’s Needs? Infancy, Vol. 14. No. 1. pp. 117–130.

 • 7

  Campbell, S. B., Denham, S. A., Howarth, G. Z., Jones, S. M., Whittaker, J. V., Williford, A. P., Willoughby, M. T., Yudron, M. & Darling-Churchill, K. (2016) Commentary on the Review of Measures of Early Childhood Social and Emotional Development: Conceptualization, Critique, and Recommendations. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 19–41.

 • 8

  Cole, M. & Cole, S. R. (2006) Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 9

  Dunfield, K., Kuhlmeier, V. A., O’Connell, L. & Kelley, E. (2011) Examining the Diversity of Prosocial Behavior: Helping, Sharing, and Comforting in Infancy. Infancy, Vol. 16. No. 3. pp. 227–247.

 • 10

  Forgas, J. P. (2003) Az érzelmek pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó.

 • 11

  Halberstadt, A. G., Denham, S. A. & Dunsmore, J. C. (2001) Affective Social Competence. Social Development, Vol. 10. No. 1. pp. 79–119.

 • 12

  Henderson, A. M. E., Wang, Y., Matz, L. E. & Woodward, A. L. (2013) Active Experience Shapes 10-Month-Old Infants’ Understanding of Collaborative Goals. Infancy, Vol. 18. No. 1. pp. 10–39.

 • 13

  Liszkowski, U., Carpenter, M., Striano, T. & Tomasello, M. (2006) 12- and 18-Month-Olds Point to Provide Information for Others. Journal of Cognition and Development, Vol. 7. No. 2. pp. 173–187.

 • 14

  Murányi-Kovács E. & Kabainé Huszka A. (1988) A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 15

  Roth-Hanania, R., Davidov, M. & Zahn-Waxler, C. (2011) Empathy Development from 8 to 16 Months: Early Signs of Concern for Others. Infant Behavior and Development, Vol. 34. No. 3. pp. 447–458.

 • 16

  Stockdale, D. F., Hegland, S. M. & Chiaromonte, T. (1989) Helping Behaviors: An Observational Study of Preschool Children. Early Childhood Research Quarterly, Vol. 4. No. 4. pp. 533–543.

 • 17

  Svetlova, M., Nichols, S. R. & Brownell, C. A. (2010) Toddlers’ Prosocial Behavior: from Instrumental to Empathic to Altruistic Helping. Child Development, Vol. 81. No. 6. pp. 1814-1827.

 • 18

  Vaish, A., Carpenter, M. & Tomasello, M. (2009) Sympathy through Affective Perspective Taking and Its Relation to Prosocial Behavior in Toddlers. Developmental Psychology, Vol. 45. No. 2. pp. 534–543.

 • 19

  Warneken, F. & Tomasello, M. (2006) Altruistic Helping in Human Infants and Young Chimpanzees. Science, Vol. 311. No. 5765. pp. 1301–1303.

 • 20

  Warneken, F. & Tomasello, M. (2009) Varieties of Altruism in Children and Chimpanzees. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 13. No. 9. pp. 397–402.

 • 21

  Waugh, W., Brownell, C. & Pollock, B. (2015) Early Socialization of Prosocial Behavior: Patterns in Parents’ Encouragement of Toddlers’ Helping in an Everyday Household Task. Infant Behavior & Development, Vol. 39. pp. 1–10.