Authors:
Bori Simonovits 1Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet, ELTE, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27.

Search for other papers by Bori Simonovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Ráchel Surányi 2Társadalomtudományi Kar, Szociológia PhD-program, ELTE, Budapest

Search for other papers by Ráchel Surányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A vizsgálatsorozatot egy budapesti középiskolában 2016 és 2019 között végeztük, kvantitatív és kvalitatív módszerekre támaszkodva. Innovatív kutatásunkban a Haver Alapítvány foglalkozássorozatának hatását vizsgáljuk, a középiskolás korosztály attitűdváltozására és a zsidókkal kapcsolatos ismereteire. A hatásvizsgálat módszertani alapja a kontrollált kísérleti elrendezés, amelynek lényege egyrészt a diákok attitűdjeinek és ismereteinek előzetes (pre-) és utólagos (poszt-) mérése, illetve a kísérleti csoportok (A, C, D osztályok) mellett egy kontrollcsoport bevonása a vizsgálatba (B osztály), akik nem vettek részt a foglalkozásokon. Tisztában vagyunk azzal, hogy rövid idő alatt (néhány hónap) és egy foglalkozás hatására nem várható lényeges elmozdulás egyik dimenzióban sem (attitűd és ismeretek), éppen ezért különböző, „jól célzott” foglalkozásokkal és többszöri méréssel vizsgáljuk a diákok általában a kisebbségekkel és konkrétabban a zsidósággal kapcsolatos nézeteit. Jelen tanulmányban az első két kutatási hullám legfontosabb kvantitatív és kvalitatív eredményeit tekintjük át.

 • 1

  Allport, G. W. (1977) Az előítélet. Fordította és az utószót írta Csepeli György. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 2

  Creswell, J. W. (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches. (2nd ed.) Thousand Oaks, Calif, Sage.

 • 3

  Haver Alapítvány honlapja: http://www.haver.hu

 • 4

  Kovács A. & Barna I. (2018, eds) Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben. Egy szociológiai kutatás eredményei. Budapest, Szombat.

 • 5

  Stark T. (2002) Kísérlet a zsidó népesség számának behatárolására 1945 és 2000 között. In: Kovács A. (ed.) Zsidók a mai Magyarországon: az 1999-ben végzett szociológiai felmérés eredményeinek elemzése. Budapest, Múlt és Jövő. pp. 101–127.

 • 6

  Webber, J. (2003) Mennyire transznacionális a modern zsidó diaszpóra? Szombat, 2003. szeptember 1. https://www.szombat.org/archivum/jonathan-webber-mennyire-transznacionalis-a-modern-zsido-diaszpora-1352774060

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 35 6
Mar 2024 0 14 6
Apr 2024 0 40 10
May 2024 0 3 6
Jun 2024 0 14 5
Jul 2024 0 6 1
Aug 2024 0 0 0