View More View Less
 • 1 ELTE, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
 • | 2 EKE
Open access

Absztrakt:

A tanulmány nemzetközi összefüggésben bemutatja azokat a továbbhaladással összefüggő trendeket és megközelítéseket, amelyek a kétezres évek eleje óta jelen vannak a magyar oktatásban. Kiemelten foglalkozik a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás jelenségével, azok oktatáspolitikai vetületével, valamint a tanulók, szülők továbbtanulási preferenciáival. Emellett az írás kitér a felsőoktatási trendekre, változásokra, hogyan alakult a felsőoktatáshoz való hozzáférés az ezredforduló óta, illetve milyen tipikus mintázatai vannak a felsőfokú továbbtanulásnak, a képzésben való továbbhaladásnak. A tanulmány foglalkozik a felsőfokú tanulmányok melletti kitartás és a lemorzsolódás jelenségének vizsgálati lehetőségeivel is.

 • 1

  Adamecz-Völgyi A. (2018) Increased Compulsory School Leaving Age Affects Secondary School Track Choice and Increases Dropout Rates in Vocational Training Schools. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek (BWP) 2018/1.

 • 2

  Gábor K. (2004) Globalizáció és ifjúsági korszakváltás. In: Gábor K. & Jancsák Cs. (eds) Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Szeged, Belvedere. pp. 28–72.

 • 3

  Gábor K. (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 4

  Garai O. & Kiss L. (2014) EUROSTUDENT V. Kutatási jelentés. Educatio Nonprofit Kft.

 • 5

  Gáti A. & Róbert P. (2013) Munkavállalás a tanulás mellett: kényszerűség vagy befektetés? In: Garai O. & Veroszta Zs. (eds): Frissdiplomások 2011. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 93–110.

 • 6

  European Commission/EACEA/Eurydice (2018) The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

 • 7

  Fehérvári A. (2008, ed.) Szakképzés és lemorzsolódás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. (Kutatás Közben 283.)

 • 8

  Fehérvári A. (2015) Lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás trendjei. Neveléstudomány, Vol. 3. No. 3. pp. 31–47.

 • 9

  Hámori Á. & Horváth Á. (2018) A felsőoktatás szociális dimenziója Magyarországon. EUROSTUDENT VI. gyorsjelentés. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 10

  Hámori Á., Horváth Á. & Veroszta Zs. (2018) A tanulmányok melletti munkavállalás háttere és hatása a továbbtanulási tervekre. In: Hámori Á. (ed.): Erőforrások, eredmények és élmények a felsőoktatásban. Az EUROSTUDENT VI. nemzetközi hallgatói kutatás magyarországi eredményei. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 11

  Hauschildt, K., Vögtle, E. M. & Gwosc, C. (2018) Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. EUROSTUDENT VI. 2016–2018. Synopsis of Indicators. Bielefeld, Bertelsmann Verlag.

 • 12

  Jancsák Cs. (2013) Ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 13

  Kertesi G. & Kézdi G. (2010) Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi Riport 2010.

 • 14

  Kerülő J. (2018) „Menni vagy maradni?” Lemorzsolódás a felsőoktatási intézményekben, okok és megoldási javaslatok. In: Pusztai G. & Szigeti F. (eds) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 170–188.

 • 15

  Koucký, J., Bartůšek, A. & Kovařovic, J. (2009) Who is More Equal? Access to Tertiary Education in Europe. Prague, Charles University, Faculty of Education.

 • 16

  Liskó I. (2003) Kudarcok a középfokú iskolákban. Budapest: Oktatáskutató Intézet. (Kutatás Közben 250.)

 • 17

  Mártonfi Gy. (2014) Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. Educatio, Vol. 23. No. 1. pp. 36–49.

 • 18

  Miskolczi P., Bársony F. & Király G. (2018) Hallgatói lemorzsolódás a felsőoktatásban: elméleti, magyarázati utak és kutatási eredmények összefoglalása. Iskolakultúra, Vol. 28. No. 3–4. pp. 87–105.

 • 19

  OECD (2008) Education at a Glance 2008: OECD Indicators. Paris, OECD Publishing.

 • 20

  OECD (2019) Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris, OECD Publishing.

 • 21

  Polónyi I. (2018) A hátrányos helyzetű régiók felsőoktatási rekrutációjának néhány sajátossága. In: Pusztai G. & Szigeti F. (eds) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 207–224.

 • 22

  Somlai P. (2010) Változó ifjúság. Educatio, Vol. 19. No. 2. pp. 175–190.

 • 23

  Szemerszki M. (2014) A középiskolából a felsőoktatásba – Jelentkezési és felvételi tendenciák. Felsőoktatási Műhely, Vol. 8. No. 1. pp. 47–63.

 • 24

  Tót É. (1996) Világbanki szakképzési modell. Educatio, Vol. 5. No. 1. pp. 40–49.

 • 25

  Varga J. (2018, ed.) A közoktatás indikátorrendszere 2017. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont.

 • 26

  Veroszta Zs. (2012) A felsőoktatás különböző szintjeire felvettek jellemzői. In: Szemerszki M. (ed.): Az érettségitől a mesterképzésig: Továbbtanulás és szelekció. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 51–82.

 • 27

  Veroszta Zs. (2014) Kinek meddig tart a felsőoktatás? A tanulmányok alatti munkavállalás továbbtanulási tervekre gyakorolt hatása. In: Kiss L. (ed.) A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyarországi eredményei. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 53–66.

 • 28

  Zinnecker, J. (1992) Gyermekkor, ifjúság és szociokulturális változások a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság: a kelet- és nyugat-európai ifjúság kulturális mintái. Szeged, József A. Tudományegyetem. pp. 29–48.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)