View More View Less
 • 1 Humán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Open access

Absztrakt:

A tanulmányban a közoktatásban részt vevő tanulók tanulási útjait mutatom be két tipizálási logika mentén. Egyrészt a tovább haladás folytonosságát, másrészt a teljesítmény és a társadalmi háttér alapján kialakított tanulócsoportok pályaútját követem a 6. évfolyamtól a 10. évfolyamig. A bináris logisztikus regresszióelemzés rámutatott arra, hogy a vizsgált tanulócsoportok markánsan különböznek egymástól intézményi háttér, teljesítmény, szociális háttér, tanulási nehézségek és származási jellemzők szerint. Az egyes csoportok között a középfokú továbbhaladás irányait tekintve is nagy eltérések láthatók, ráadásul ezeket inkább a társadalmi háttérre, mintsem a teljesítményre lehet visszavezetni. Az elemzés alapját az Országos Kompetenciamérés 2011–2017. éves felméréseinek összefűzött tanulói adatbázisa adja.

 • 1

  Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged Students Succeed in Pisa. OECD Working Paper No. 167. Paris, OECD Publishing.

 • 2

  Andor M. & Liskó I. (1999) Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra-könyvek 3.,https://mek.oszk.hu/03600/03672

 • 3

  Balázsi I., Balkányi P., Ostorics L., Palincsár I., Rábainé Sz. A., Szepesi I., Szipőcsné Krolopp J. & Vadász CS. (2014) Az Országos Kompetenciamérés tartalmi keretei. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 4

  Csüllög K., Lannert, J. & Zempléni, A. (2015) Számít a pedagógus és az iskola! A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos kompetenciamérés adatai alapján. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 5

  Fehérvári A. (2015) Lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás trendjei. Neveléstudomány, Vol. 3. No. 3. pp. 31–47.

 • 6

  Hajdú T., Kertesi G. & Kézdi G. (2014) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. Munkagazdaságtani Füzetek (BWP), 7, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék. Letölthető: http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2019. 10. 01.]

 • 7

  Hörich B. (2018) Mobilitási szándékok és reziliencia. Educatio, Vol. 27. No. 4. pp. 714–726.

 • 8

  Kertesi G.& Kézdi G. (2010) Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006 és 2009 közötti hullámaiból. In: Kolosi T. & Tóth I. Gy. (eds) Társadalmi Riport. Budapest, Tárki. pp. 371–407.

 • 9

  OECD (2010) PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Reading, Mathematics and Science. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing.

 • 10

  OECD (2013) PISA 2012 Results. Excellence through Equity. Giving Every Student the Chance to Succeed. Vol. II. PISA. Paris, OECD Publishing.

 • 11

  OECD (2016) PISA 2015 Results. Excellence and Equity in Education. Vol. I. PISA. Paris, OECD Publishing.

 • 12

  OH (2012) Oktatási Hivatal: Országos kompetenciamérés. Technikai leírás. Letölthető: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/unios_tanulmanyok/OKM_Technikaileiras.pdf

 • 13

  Papp Z. A. (2015) A méltányosság mérési lehetőségei. Középiskolai Kiadvány IV.

 • 14

  Révai N. (2015) Méltányosság az oktatásban – miről beszélünk? In: B. Tier N. (ed.) Alma a fán. Iskolavezetők a méltányos oktatásért. Budapest, Tempus. pp. 10–29.

 • 15

  Szemerszki M. (2016) A tanulói továbbhaladás egyéni és intézményi jellemzői. In: Szemerszki M. (ed.) Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség. Budapest, OFI. pp. 29–51.

 • 16

  Tóth E., Fejes J. B., Patai J. & Csapó B. (2016) Reziliencia a magyar oktatási rendszerben egy longitudionális program adatainak tükrében. Magyar Pedagógia, Vol. 116. No. 3. pp. 339–363.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)