Authors:
Gyöngyvér Molnár 1Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Kutatócsoport, SZTE, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.

Search for other papers by Gyöngyvér Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Benő Csapó 2Képességfejlődés Kutatócsoport, MTA-SZTE, Szeged

Search for other papers by Benő Csapó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a Szegedi Tudományegyetemen 2015–2018 között megvalósult bemeneti kompetenciamérések elméleti és módszertani kereteit, valamint főbb eredményeit ismerteti. Az elemzések alapján megállapítható, hogy kidolgozható egy olyan kognitív és affektív területeket is átfogó számítógép-alapú értékelési rendszer, amely azonnali visszacsatolás mellett alkalmas annak megállapítására, hogy a hallgatók milyen induló tudásszinttel, illetve motivációval kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az eredmények amellett, hogy személyre szóló visszajelzést adnak a hallgatóknak egyéni erősségeikről és fejlesztendő területeikről, hozzájárulnak a tanulmányi eredményességet javító egyetemi és kari szintű stratégiák kidolgozásához.

 • 1

  Adey P. & Csapó B. (2012) A tudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó B. & Szabó G. (eds) Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 17–57.

 • 2

  Csapó B. & Molnár G. (2012) Gondolkodási készségek és képességek. In: Csapó B. (ed.) Mérlegen a magyar iskola. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 407–440.

 • 3

  Csapó, B. & Molnár, G. (2017) Potential for Assessing Dynamic Problem-solving at the Beginning of Higher Education Studies. Frontiers in Psychology, Vol. 8. No. 2022. pp. 1–12.

 • 4

  Csapó B. & Pásztor A. (2015) A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó B. & Zsolnai A. (eds) Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 367–386.

 • 5

  Csapó B. (2008) A közoktatás második szakasza és az érettségi vizsga. In: Fazekas K., Köllő J. & Varga J. (eds) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest, Ecostat. pp. 71–73.

 • 6

  Molnár G. & Csapó B. (2011) Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, Vol. 111. No. 2. pp. 127–140.

 • 7

  Molnár G. (2013) A Rasch modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában: Alapvető elemzések a társadalomtudományi kutatásokban. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 8

  Molnár, G., Greiff, S. & Csapó, B. (2013) Inductive Reasoning, Domain Specific and Complex Problem Solving: Relations and Development. Thinking Skills and Creativity, Vol. 9. No. 8. pp. 35–45.

 • 9

  Nagy Z. & D. Molnár É. (2017) Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik. Magyar Pedagógia, Vol. 117. No. 4. pp. 347–363.

 • 10

  Nunes T. & Csapó B. (2011) A matematikai gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó B. & Szendrei M. (eds) Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 17–57.

 • 11

  OECD (2013) Assessment of Higher Education Learning Outcomes. AHELO. Feasibility Study Report, Volume 3. Further Insights. Paris, OECD.

 • 12

  OECD (2014) PISA 2012 results: Creative Problem Solving. Students’ Skills in Tackling Real-Life Problems. (Vol. V.) OECD, Paris.

 • 13

  OECD (2017) PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en

 • 14

  Van Blerkom, D. L. (2011) College Study Skills: Becoming a Strategic Learner. 7th Edition. Boston, Wadsworth.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 57 10
Jan 2024 0 45 5
Feb 2024 0 29 9
Mar 2024 0 41 24
Apr 2024 0 38 21
May 2024 0 12 8
Jun 2024 0 11 4