View More View Less
 • 1 SZTE, 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30–34.
 • | 2 MTA-SZTE, Szeged
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a Szegedi Tudományegyetemen 2015–2018 között megvalósult bemeneti kompetenciamérések elméleti és módszertani kereteit, valamint főbb eredményeit ismerteti. Az elemzések alapján megállapítható, hogy kidolgozható egy olyan kognitív és affektív területeket is átfogó számítógép-alapú értékelési rendszer, amely azonnali visszacsatolás mellett alkalmas annak megállapítására, hogy a hallgatók milyen induló tudásszinttel, illetve motivációval kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az eredmények amellett, hogy személyre szóló visszajelzést adnak a hallgatóknak egyéni erősségeikről és fejlesztendő területeikről, hozzájárulnak a tanulmányi eredményességet javító egyetemi és kari szintű stratégiák kidolgozásához.

 • 1

  Adey P. & Csapó B. (2012) A tudományos gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó B. & Szabó G. (eds) Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 17–57.

 • 2

  Csapó B. & Molnár G. (2012) Gondolkodási készségek és képességek. In: Csapó B. (ed.) Mérlegen a magyar iskola. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 407–440.

 • 3

  Csapó, B. & Molnár, G. (2017) Potential for Assessing Dynamic Problem-solving at the Beginning of Higher Education Studies. Frontiers in Psychology, Vol. 8. No. 2022. pp. 1–12.

 • 4

  Csapó B. & Pásztor A. (2015) A kombinatív képesség fejlődésének mérése online tesztekkel. In: Csapó B. & Zsolnai A. (eds) Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 367–386.

 • 5

  Csapó B. (2008) A közoktatás második szakasza és az érettségi vizsga. In: Fazekas K., Köllő J. & Varga J. (eds) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Budapest, Ecostat. pp. 71–73.

 • 6

  Molnár G. & Csapó B. (2011) Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. Magyar Pedagógia, Vol. 111. No. 2. pp. 127–140.

 • 7

  Molnár G. (2013) A Rasch modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában: Alapvető elemzések a társadalomtudományi kutatásokban. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 8

  Molnár, G., Greiff, S. & Csapó, B. (2013) Inductive Reasoning, Domain Specific and Complex Problem Solving: Relations and Development. Thinking Skills and Creativity, Vol. 9. No. 8. pp. 35–45.

 • 9

  Nagy Z. & D. Molnár É. (2017) Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségeik. Magyar Pedagógia, Vol. 117. No. 4. pp. 347–363.

 • 10

  Nunes T. & Csapó B. (2011) A matematikai gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: Csapó B. & Szendrei M. (eds) Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 17–57.

 • 11

  OECD (2013) Assessment of Higher Education Learning Outcomes. AHELO. Feasibility Study Report, Volume 3. Further Insights. Paris, OECD.

 • 12

  OECD (2014) PISA 2012 results: Creative Problem Solving. Students’ Skills in Tackling Real-Life Problems. (Vol. V.) OECD, Paris.

 • 13

  OECD (2017) PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en

 • 14

  Van Blerkom, D. L. (2011) College Study Skills: Becoming a Strategic Learner. 7th Edition. Boston, Wadsworth.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)