View More View Less
 • 1 ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.
 • | 2 ELTE PPK, Budapest
Open access

Absztrakt:

Kutatásaink során arra teszünk kísérletet, hogy megalkossuk a felsőfokú képzés befejezésére irányuló szándéknak, illetve a képzés tényleges elvégzésének prediktív modelljét. Megvizsgáltuk, hogy az egyetemi képzés első két félévére vonatkozó, a tanulmányi rendszerből elérhető előmeneteli és személyes adatok, illetve online kérdőíves vizsgálataink során feltárt pszichológiai sajátosságok, motivációs változók, továbbá a képzéssel való elégedettség közül melyek bizonyulhatnak hasznosnak a felsőfokú képzés végzettség nélkül történő félbehagyásának előrejelzésében. Vizsgálatunk kiterjedt a képzés befejezésére irányuló szándék és a képzés folytatásával potenciálisan összefüggő szocioökonómiai tényezők elemzésére is.

 • 1

  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. Pub. L. No. CCIV. (2011).

 • 2

  Bean, J. P. (1980) Dropouts and Turnover: The Synthesis and Test of a Causal Model of Student Attrition. Research in Higher Education, Vol. 12. No. 2. pp. 155–187.

 • 3

  Berger, J. B. & Braxton, J. M. (1998) Revising Tinto’s Interactionalist Theory of Student Departure through Theory Elaboration: Examining the Role of Organizational Attributes in the Persistence Process. Research in Higher Education, Vol. 39. No. 2. pp. 103–119. https://doi.org/10.1023/A:1018760513769

 • 4

  Braxton, J. M., Doyle, W. R., Hartley III, H. V., Hirschy, A. S., Jones, W. A. & McLendon, M. K. (2014) Rethinking College Student Retention(1 edition). San Francisco (CA), Jossey-Bass.

 • 5

  Cabrera, A. F., Nora, A. & Castaneda, M. B. (1992) The Role of Finances in the Persistence Process: A Structural Model. Research in Higher Education, Vol. 33. No. 5. pp. 571–593. https://doi.org/10.1007/BF00973759

 • 6

  Czakó A. (2017) A felsőoktatási lemorzsolódási intenciók pszichológiai háttértényezői. https://doi.org/10.15476/ELTE.2017.188 [Letöltve: 2019. 10. 17.]

 • 7

  Czakó A. & Bolló H. (2017) A lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók jellemzői. Előadás: Személyes tér – közös világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Szeged.

 • 8

  Davidson, C. & Wilson, K. (2013) Reassessing Tinto’s Concepts of Social and Academic Integration in Student Retention. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, Vol. 15. No.3. pp. 329–346. https://doi.org/10.2190/CS.15.3.b

 • 9

  Derogatis, L. R. (2001) Brief Symptom Inventory 18 (BSI-18): Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington (MN), Pearson.

 • 10

  Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. L. & Griffin, S. (1985) The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, Vol. 49. No. 1. pp. 71–75.

 • 11

  Elliot, A. J. & Murayama, K. (2008) On the Measurement of Achievement Goals: Critique, Illustration, and Application. Journal of Educational Psychology, Vol. 100. No. 3. pp. 613–628. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613

 • 12

  Gaumer Erickson, A. S., Soukup, J. H., Noonan, P. M. & McGurn, L. (2016) Self-Efficacy Questionnaire. http://www.researchcollaboration.org/uploads/Self-EfficacyQuestionnaireInfo.pdf [Letöltve: 2019. 10. 17.]

 • 13

  Hu, L. & Bentler, P. M. (1999) Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, Vol. 6. No. 1. pp. 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

 • 14

  Makra E., Farkas D. & Orosz G. (2012) The Validation of Hungarian Work-Family Conflict Questionnaire and the Analysis of Predictors of Work-Family Balance. Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 67. No. 3. pp. 491–518. https://doi.org/10.1556/MPSzle.67.2012.3.5

 • 15

  OECD (2017) Indicator C3 Who Is Expected to Enter Tertiary Education? In: OECD, Education at a Glance 2017. pp. 272–285. https://doi.org/10.1787/eag-2017-25-en

 • 16

  Reason, R. D., Terenzini, P. T. & Domingo, R. J. (2006) First Things First: Developing Academic Competence in the First Year of College. Research in Higher Education, Vol. 47. No. 2. pp. 149–175. https://doi.org/10.1007/s11162-005-8884-4

 • 17

  Stéger C. (2015) A hatékonyság, a lemorzsolódás és a módszertan összefüggései a felsőoktatásban. Előadás: Záró szakmai konferencia Szombathelyen – TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0003, Szombathely. https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/10940/a-hatekonysag-a-lemorzsolodas-es-a-modszertan-osszefuggesei-a-felsooktatasban [Letöltve: 2019. 10. 17.]

 • 18

  Stéger C. & Demcsákné Ódor Z. (2015) Lemorzsolódásról a FIR adatai alapján. Oktatási Hivatal – Felsőoktatási Főosztály.

 • 19

  Tinto, V. (1975) Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, Vol. 45. No. 1. pp. 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

 • 20

  Tóth-Király I., Orosz G., Dombi E., Jagodics B., Farkas D. & Amoura, C. (2017) Cross-Cultural Comparative Examination of the Academic Motivation Scale Using Exploratory Structural Equation Modeling. Personality and Individual Differences, Vol. 106. pp. 130–135. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.10.048

 • 21

  Unoka Z., Rózsa S., Kő N., Kállai J., Fábián Á. & Simon L. (2004) A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, Vol. 3. No. 3. pp. 28–35.

 • 22

  Vallerand, R. J. & Bissonnette, R. (1992) Intrinsic, Extrinsic, and Amotivational Styles as Predictors of Behavior: A Prospective Study. Journal of Personality, Vol. 60. No. 3. pp. 599–620. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00922.x

 • 23

  Vallerand, R. J., Fortier, M. S. & Guay, F. (1997) Self-determination and Persistence in a Real-life Setting: Toward a Motivational Model of High School Dropout. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 72. No. 5. pp. 1161–1176. https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.5.1161

 • 24

  Williams, G. C., Freedman, Z. R. & Deci, E. L. (1998) Supporting Autonomy to Motivate Patients with Diabetes for Glucose Control. Diabetes Care, Vol. 21. No. 10. pp. 1644–1651. https://doi.org/10.2337/diacare.21.10.1644