Authors:
Aranka Varga Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

Search for other papers by Aranka Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kitti Deli Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

Search for other papers by Kitti Deli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Bálint Fodor Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

Search for other papers by Bálint Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Kutatásunk a Pécsi Tudományegyetem „Befogadó Egyetem” elnevezésű szakmai-tudományos projektjének elméleti hátterére építve vizsgálta a különböző karokon futó és az inklúzió fókuszában levő hallgatókért zajló tevékenységeket. Vizsgálatunk során a PTE összes karára (N = 10) kiterjedő kérdőíves adatfelvétellel és mélyinterjúkkal tártuk fel a befogadást támogató programokat, kerestük a hiányterületeket. Megállapítottuk, hogy a három hallgatói csoport – külföldi, fogyatékos hallgatók és társadalmi hátránnyal küzdő, köztük cigány/roma – méltányos támogatása van jelen leginkább a vizsgált egyetemen. A szervezeti oldalt vizsgálva kutatásunk kimutatta, hogy a befogadást igénylő hallgatók egyéni és közösségi támogatása sokkal inkább jellemzi a vizsgált egyetemet, és kevésbé találhatók olyan beavatkozások, melyek a felsőoktatási környezet egészére vannak hatással. Vizsgálatunkat összegezve megállapítható, hogy a befogadóvá válás folyamatának ismérvei érzékelhetők a PTE-n, de amennyiben a vizsgált folyamatok jövőjét, kívánatos fejlődését nézzük, több ponton szükséges továbblépés.

 • 1

  Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged Students Succeed in PISA. Paris, OECD.

 • 2

  Arató, F. & Varga, A. (2015, eds) Inclusive University: How to Increase Academic Excellence Focusing on the Aspects of Inclusion. (Autonomy and Responsibility Study Volumes IV.) Pécs, University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Education. http://kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/arato-f-varga-a-inclusive-university-univ-pecs-2015.pdf [Letöltve: 2019. 09. 25.]

 • 3

  Arató F. & Varga A. (2018) Befogadó Egyetem. In: Pusztai G. & Szigeti F. (eds)Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 189–206.

 • 4

  Baumann, G., Bustillos, L., Bensimon, E., Brown, Ch. & Bartee, R. (2005) Achieving Equitable Educational Outcomes with All Students: The Institution’s Roles and Responsibilities. Washington (D.C.), Association of American Colleges and Universities (USA).

 • 5

  Casey, L. (2016) The Casey Review: A Review into Opportunity and Integration. London, Department for Communities and Local Government. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/575973/The_CaseyReview_Report.pdf [Letöltve: 2019. 09. 20.]

 • 6

  Chang, M. J. (2001) Is it More than about Getting Along? The Broader Educational Implications of Reducing Students’ Racial Biases. Journal of College Student Development, Vol. 42. No. 2. pp. 93–105.

 • 7

  Chang, M. J., Astin, A. W., & Kim, D. (2004) Cross-Racial Interaction among Undergraduates: Some Consequences, Causes, and Patterns. Research in Higher Education, Vol. 45. No. 5. pp. 529–553.

 • 8

  Claeys-Kulik, A.-L. & Jorgensen, T. E. (2018) Universities’ Strategies and Approaches towards Diversity, Equity and Inclusion. Examples from across Europe. Brussels, European University Association.

 • 9

  Connor, H., Tyers, C., Modood, T. & Hillage, J. (2004) Why the Difference? A Closer Look at Higher Education Minority Ethnic Students and Graduates. Research Report No. 552. London, Department for Education and Skills.

 • 10

  Cserti Csapó T. & Orsós A. (2013) A mélyszegénységben élők és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlősége. Extreme Poverty and Roma Peoples’ Situation and Opportunities. In: Varga A. (ed.) Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécs, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. pp. 99–120.

 • 11

  Deli K. (2019) A támogatási sokszínűség dimenziói a Pécsi Tudományegyetemen. In: Karlovitz J. T. & Torgyik J. (eds) Szakmódszertani és más emberközpontú tanulmányok. Komárno, International Research Institute. pp. 217–226.

 • 12

  Duncan, J. M. (2014) Understanding Disability Rights in a Global Context. In: S. N. Asumah & M. Nagel (eds) Diversity, Social Justice, and Inclusive Excellence – Transdisciplinary and Global Perspectives. Albany (NY), State University of New York Press. pp. 363–378.

 • 13

  Hegedűs R. (2016) Számok- arányok- mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében. Modern Geográfia, Vol. 10. No. 3. pp. 1–14.

 • 14

  Hurtado, S., Alvarez, C. L., Guillermo, W. Ch., Cuellar, M. & Arellano, L. (2012) A Model for Diverse Learning Environments the Scholarship on Creating and Assessing Conditions for Student Success. In: J. C. Smart. & M. B. Paulsen (eds) Higher Education: Handbook of Theory and Research, Higher Education: Handbook of Theory and Research 27. Springer Science and Business Media B.V. New York (NY), Springer. pp. 41–122.

 • 15

  Hurtado, S. & Ruiz, A. A. (2015) Thinking about Race: The Salience of Racial Identity at Two- and Four-Year Colleges and the Climate for Diversity. Journal of Higher Education, Vol. 86. No. 1. pp. 127–155.

 • 16

  Komjáthy Zs. (2012) Fogyatékos hallgatók a pedagógusképzésben. Képzés és Gyakorlat. Neveléstudományi Folyóirat, Vol. 10. Nos 1–2. pp. 86–102.

 • 17

  Laki I. (2015) A felsőoktatás hallgatói – a fogyatékossággal élő hallgatók felsőfokú tanulmányai. In: Karlovitz J. T. (ed.) Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. pp. 340–348.

 • 18

  Milem, J., Chang, M. & Antonio, A. (2005) Making Diversity Work: A Researched Based Perspective. Washington (D.C.), Association of American Colleges and Universities.

 • 19

  Proity P. (2019) Inklúzió a felsőoktatásban.A hátrányos helyzet igazolására benyújtandó dokumentumok elemzése és a hátrányos helyzetű jelentkezők létszámadatainak változása 2008–2018 között. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet.

 • 20

  Réthy E. (2013) Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Pécs, Comenius Oktató és Kiadó Kft. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00161/pdf/EPA00035_upsz_2013_11-12_098-101.pdf [Letöltve: 2019. 08. 29.]

 • 21

  Richardson, J. T. E. (2015) The Under-Attainment of Ethnic Minority Students in UK Higher Education: What We Know and What We Don’t Know. Journal of Further and Higher Education, Vol. 39. No. 2. pp. 278–291. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0309877X.2013.858680?scroll=top&needAccess=true [Letöltve: 2019. 08. 30.]

 • 22

  Széll K. (2016) Külföldi támogatási gyakorlatok. In: A felsőoktatás szociális dimenziója. Hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban című kutatás. Tempus Közalapítvány.

 • 23

  Trendl, F. (2015) The Implementation of an ‘Inclusive Environment’ in a University College. In: Arató F. & Varga A. (eds) Inclusive University: How to Increase Academic Excellence Focusing on the Aspects of Inclusion (Autonomy and Responsibility Study Volumes IV.) Pécs, University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Education. pp. 127–136. http://kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/arato-f-varga-a-inclusive-university-univ-pecs-2015.pdf [Letöltve:2019. 08. 30.]

 • 24

  Universities UK (2019) Black, Asian and Minority Ethnic Student Attainment at UK Universities: Case Studies. London, Universities UK. https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2019/bame-student-attainment-uk-universities-case-studies.pdf [Letöltve: 2019. 08. 25.]

 • 25

  UNESCO (1994) Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Salamanca, Spain, 7–10 June 1994.

 • 26

  UNESCO (2005) Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. UNESCO, Paris.

 • 27

  UNESCO (2009a) Policy Guidelines on Inclusion in Education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris.

 • 28

  UNESCO (2009b) Defining an Inclusive Education Agenda: Reflections around the 48th Session of International Conference on Education. Geneva, UNESCO IBE.

 • 29

  Varga A. (2015) The Theory and Practice of Inclusion. Pécs, University of Pécs, Faculty of Humanities, Institute of Education. https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/eng_inkluzio_beliv_full.pdf [Letöltve: 2019. 08. 15.]

 • 30

  Varga A. (2015) Hátrányos helyzet és iskolarendszer. In: Kozma T., Kiss V. Á., Jancsák Cs. & Kéri K. (eds) Tanárképzés és oktatáskutatás. Debrecen, HERA. pp. 621–633.

 • 31

  Williams, D. A., Joseph, B. B. & Shederick, A. Mc. (2005) Toward a Model of Inclusive Excellence and Change in Postsecondary Institutions. Washington (D.C.) Association of American Colleges and Universities.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Hegedűs Roland (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland Hegedűs (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 13 9
Oct 2023 0 9 5
Nov 2023 0 15 2
Dec 2023 0 40 9
Jan 2024 0 46 5
Feb 2024 0 29 3
Mar 2024 0 0 0