View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a felsőoktatási felnőttképzéssel foglalkozik, amely jelentős változáson ment keresztül a 20. század végétől: a korábbi kompenzáló, pótló szerep helyett a továbbképző, átképző szerepe kerül előtérbe.

A tanulmány először áttekinti a magyar felsőoktatás elmúlt negyed századának hallgatólétszám-alakulását, és az elmúlt időszak felvételi tendenciáit, vizsgálva a felvett hallgatók korstruktúráját, a részidős hallgatók és a már diplomával rendelkezők arányát. Az elemzés kitér a szakirányú továbbképzésre is, amely nagyságrendjét tekintve mintegy fele, harmada létszámot képvisel, mint a részidős felsőoktatás, ugyanakkor nagyjából ugyanakkora, mint a diplomával továbbtanulók száma (benne a mesterfokozat megszerzését célzó továbbtanulásokkal is). A szakirányú továbbképzés kétségtelenül a „királyi út” egyik ága, különösen a pedagógus és jogi végzettségűek, valamint bizonyos gazdaságtudományi – elsősorban üzleti – végzettségűek számára. A tanulmány befejezésül kitér annak elemzésére, hogy megéri-e a felnőttkori tanulás, illetve kinek mennyire éri meg.

Összességében a tanulmány megállapítja, hogy a 2010 óta regnáló konzervatív kormány visszafogó felsőoktatás-politikájának hatására a felsőoktatási felnőttképzésben nemcsak a pótlási út szűkült be, hanem a királyi út is. Pedig a felnőttkori tanulás kifizetődő befektetés mind az egyénnek, mind a társadalomnak, amely előnyök indokolttá tennék a felnőttképzés kiemelt oktatáspolitikai kezelését.

 • 1

  Bhutoria, A. (2016) Economic Returns to Education in the United Kingdom. Foresight Government Office for Science. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/593895/Economic_Returns_To_Education_-_final.pdf [Letöltve: 2019. 08. 21.]

 • 2

  Blanden, J., Buscha, F., Sturgis, P. & Urwin, P. (2010) Measuring the Returns to Lifelong Learning. London, Centre for the Economics of Education, London School of Economics.

 • 3

  Connolly, M., Rees, G. & Furlong, C. (2008) Research & Development Informing Policy and Practice in Adult Learning. The Wider Benefits of Adult Learning NIACE. http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/fin_3_-fhe-05_-_niace__the_national_institute_of_adult_continuing_education__dysgu_cymru_-_annex.pdf%20-%2028012010/fin_3_-fhe-05_-_niace__the_national_institute_of_adult_continuing_education__dysgu_cymru_-_annex-English.pdf [Letöltve: 2019. 08. 21.]

 • 4

  Farkas É. (2014) Felnőttképzés a felsőoktatásban. Educatio, Vol. 23. No. 2. pp. 253–269.

 • 5

  Financing Adult Learning (2013) Final Report. Thematic Working Group. Brussels, 22nd, October, 2013. https://www.hm.ee/sites/default/files/thematic_wg_financing_report.pdf [Letöltve: 2015. 12. 15.]

 • 6

  Garai O. (2014) Felnőttoktatás-e a részidős képzés? In: Kiss L. (ed.) A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V. magyarországi eredményei. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 67–78. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/eurostudent/eurostudent_tanulmany_hu_VEGLEGES_web.pdf [Letöltve: 2017. 01. 21.]

 • 7

  Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S. & Woessmann, L. (2013) Returns to Skills around the World: Evidence from PIAAC Working Paper Bureau of Economic Research.https://www.nber.org/papers/w19762.pdf [Letöltve: 2019. 08. 15.]

 • 8

  Heckman, J. J. (2011) The American Family in Black & White: A Post-Racial Strategy for Improving Skills to Promote Equality. Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences, Vol. 140. No. 2. pp. 70–89. http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_2011_Daedalus_v140_n2.pdf [Letöltve: 2017. 01. 21.]

 • 9

  Heckman, J. J. & Masterov, D. V. (2007) The Productivity Argument for Investing in Young Children. Review of Agricultural Economics, Vol. 29. No. 3. pp. 446–493. http://jenni.uchicago.edu/papers/Heckman_Masterov_RAE_2007_v29_n3.pdf [Letöltve: 2017. 01. 21.]

 • 10

  Kozma T. (2000) Negyedik fokozat? Info-Társadalomtudomány, No. 49. (október) pp. 61–74.

 • 11

  McMahon, W. W. (2000) The Measurement of Externalities, Non-Market Effects, and Trends in the Returnsto Education. In: The Appraisal of Investments in Educational Facilitries. European Investment Bank/OECD. Paris, OECD.

 • 12

  Polónyi I. (2004): A felnőttképzés megtérülési mutatói. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet.

 • 13

  Schultz, Th. W. (1983) Beruházások az emberi tőkébe. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó.

 • 14

  Schultz, Th. W. (1993) The Economic Importance of Human Capital in Modernization. Education Economics, Vol. 1. No. 1. pp. 13–19.

 • 15

  Szemerszki M. (2010) Frissdiplomások továbbképzése és továbbképzési stratégiái. In: Garai O., Horváth T., Kiss L., Szép L. & Veroszta Zs: Diplomás pályakövetés IV:Frissdiplomások 2010. Budapest, Educatio Kht. pp. 83–104.