Authors:
Tamás Bartus 1Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Közraktár utca 4–6.

Search for other papers by Tamás Bartus in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Péter Róbert 2 TÁRKI Zrt. Budapest
3 Széchenyi István Egyetem Győr

Search for other papers by Péter Róbert in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Tanulmányunkban nappali tagozaton, BA vagy MA szinten abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében vizsgáljuk az első állás megszerzését. Hipotéziseink szerint jobb kilátásokra számíthatnak 1) a mesterszakon, illetve 2) a számítástechnikai, műszaki területen végzettek, 3) a felsőoktatási intézmény hatása pedig a bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi területeken a legerősebb. Hipotéziseinket a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011–2015 hullámaival teszteljük. Eredményeink szerint 1) az MA vagy osztatlan képzést végzettek nagyobb eséllyel és gyorsabban találják meg az első állást; 2) a legjobb elhelyezkedési esélyekkel az informatikai és a pedagógus területen végzettek rendelkeznek; 3) a gazdaságtudományi, a művészeti és a társadalomtudományi képzési területeken az intézmény is jelentős mértékben befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket. Az eredmények azt sugallják, hogy a diplomások képzése és a diplomás munkaerő iránti kereslet nem illeszkedik tökéletesen.

 • 1

  Allmendinger, J. (1989) Educational Systems and Labor Market Outcomes. European Sociological Review, Vol. 5. No. 3. pp. 231–250.

 • 2

  Becker, G. S. (1962) Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. The Journal of Political Economy, Vol. 70. No. 5. pp. 9–49.

 • 3

  Becker, G. S. (1964) Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. New York, NBER / Columbia University Press.

 • 4

  Galasi P. (2002) Fiatal diplomások a munkaerőpiacon a tömegesedés időszakában. Educatio, Vol. 11. No. 2. pp. 227–236.

 • 5

  Galasi P. (2004) Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon. In: Fazekas K. & Varga J. (eds) Munkaerőpiaci Tükör 2004. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. pp. 72–80.

 • 6

  Galasi P. (2005) Felsőfokú végzettségű pályakezdők a munkaerőpiacon. In: Galasi P. & Varga J. (eds) Munkaerőpiac és oktatás. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

 • 7

  Gangl, M. (2002) Changing Labour Markets and Early Career Outcomes: Labour Market Entry in Europe Over the Past Decade. Work, Employment and Society, Vol. 16. No. 1. pp. 67–90.

 • 8

  Girasek E., Hosznyák A. & Veres E. (2019) Diplomás pályakövetés 2017. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/DPR/DPR_Gyorsjelentes_2017.pdf [Megtekintve: 2019. 10. 28.]

 • 9

  Horváth Á. (2018) Önszelekciós mechanizmusok és torzító hatások a magyarországi diplomás pályakövetési kutatásokban. In: Endrődy-Nagy O. & Fehérvári A. (eds) Innováció, kutatás, pedagógusok. (Héra évkönyvek V.) Budapest, Hungarian Educational Research Association. pp. 68–83.

 • 10

  Hrubos I. & Polónyi I. (2000, eds) Felsőoktatás, tömegoktatás. Educatio, Vol. 9. No. 1.

 • 11

  ILO (2015) Non-standard Forms of Employment. Report for Discussion at the Meeting of Experts on Non-standard Forms of Employment. Geneva, International Labour Office.

 • 12

  ILO (2018) World Employment and Social Outlook: Trends 2018. Geneva, International Labour Office.

 • 13

  Kertesi G. & Köllő J. (1997) Kereseti egyenlőtlenségek Magyarországon. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

 • 14

  Kertesi G. & Köllő J. (2005) Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci értéke. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 2005/3, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet – Budapesti Corvinus Egyetem.

 • 15

  Kertesi G. & Varga J. (2005) Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, Vol. LII (július–augusztus). pp. 633–662.

 • 16

  Kézdi G. (2004) Iskolázottság és keresetek. In: Fazekas K. & Varga J. (eds) Munkaerőpiaci Tükör 2004. Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. pp. 43–49.

 • 17

  Lakatos M. (2016) Képzettségek és foglalkozások megfeleltethetősége. Educatio, Vol. 15. No. 1. pp. 84–99.

 • 18

  Mincer, J. (1958) Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. The Journal of Political Economy, Vol. 66. No. 4. pp. 281–302.

 • 19

  Mincer, J. (1974) Schooling, Experience and Earnings. New York, NBER / Columbia University Press.

 • 20

  Mincer J. (1991) Education and Unemployment. NBER Working Paper No. 3838.

 • 21

  Németh R. (2015) Oksági következtetés az empirikus szociológiai kutatásban. Szociológiai Szemle, Vol. 25. No. 2. pp. 2–30.

 • 22

  Polónyi I. & Tímár J. (2001) Tudásgyár vagy papírgyár. Budapest, Új Mandátum.

 • 23

  Róbert P. (2002) Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Kolosi T., Tóth I. Gy. & Vukovich Gy. (eds): Társadalmi riport 2002. Budapest, TÁRKI. pp. 220–232.

 • 24

  Schomburg, H. & Teichler, U. (2007) Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results From Graduates Surveys from Twelve Countries. Dordrecht, Springer.

 • 25

  Schofer, E. & Meyer, J. W. (2005) The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century. American Sociological Review, Vol. 70. No. 6. pp. 898–920.

 • 26

  Shavit, Y. & Müller, W. (1998) From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations. Oxford (UK), Oxford University Press.

 • 27

  Spence, M. (1973) Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, Vol. 87. No. 3. pp. 355–374.

 • 28

  Spence, M. (1981) Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes. Cambridge, Harvard University Press.

 • 29

  Teichler, U. (2000) Graduate Employment and Work in Selected European Countries. European Journal of Education, Vol. 35. No. 2. pp. 141–156.

 • 30

  Varga J. (1995) Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon. Közgazdasági Szemle, Vol. XLII. No. 6. pp. 595–605.

 • 31

  Veroszta Zs. (2010) A munkaerőpiaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében. In: A frissdiplomások helyzetének főbb dimenziói. Diplomás pályakövetés IV. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 11–36.

 • 32

  Wolbers, M. (2007) Patterns of Labour Market Entry: A Comparative Perspective on School-to-Work Transitions in 11 European Countries. Acta Sociologica, Vol. 50. No. 3. pp. 189–210.

 • 33

  Zerényi K. (2017) A képzetség és a foglalkozás közötti kongruencia/inkongruencia hazai és nemzetközi kutatási eredmények tükrében. Neveléstudomány, Vol. 5. No. 1. pp. 15–21.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 38 13
Feb 2024 0 33 16
Mar 2024 0 66 56
Apr 2024 0 32 34
May 2024 0 12 16
Jun 2024 0 13 11
Jul 2024 0 4 2